Cesim DEMİR
(GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Cengiz KAYAHAN
(GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
MESUT ÇİMEN
(GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
SUAT PEKER
(GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Zafer KOSTİK
(GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Derviş ŞEN
(GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2000Cilt: 42Sayı: 1ISSN: 1302-0471 / 2146-8052Sayfa Aralığı: 65 - 71Türkçe

235 3
GATA Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların tatmin düzeyinin saptanması
Hasta tatmini bakım kalitesinin bir boyutudur. Hastaların beklenti ve algılarının hizmet kalitesinin belirlenmesinde iki önemli faktör olduğu kabul edilmektedir. Genellikle hastalar hastaneden beklediklerini ve elde ettiklerini karşılaştırmak yoluyla tatmin ile ilgili bir yargı oluştururlar. Hasta tatmini araştırmaları ise, oluşan bu yargının ortaya çıkarılmasını sağlayan araçlardır. Bu çalışmada GATA Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde yatarak tedavi gören ve taburcu olan 147 hastadan Haziran -Temmuz 1999 tarihlerinde elde edilen verilerin Varimax rotation faktör analizi ile gruplandırılması sonucu tatmin düzeyinin beslenme, hizmetleri hemşirelik hizmetleri, hasta odaları, hasta doktor ilişkisi, kişisel hijyen, hasta yatış işlemlerinin etkisinde olduğu bulunmuştur. Tüm bu faktörlere göre GATA Genel Cerrahi Kliniğinde genel tatmin düzeyi 4.06 (%81.2) olarak bulunmuştur. Hekimlerin hastalara karşı tutumları en yüksek memnuniyet düzeyini (89.4) oluştururken, çatal, kaşık ve yemek kaplarının temizliği en düşük memnuniyet düzeyine (% 61) neden olmaktadır, önemlilik testleri ve varyans analizi yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonuçları ve bu sonuçlar dikkate alınarak hasta tatminini artıracağı düşünülen öneriler yer almıştır.
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Psikoloji
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.