Deniz ALTINBAŞ
(Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 0Sayı: 35ISSN: 1303-068X / -Sayfa Aralığı: 79 - 113Türkçe

127 0
Ermeni meselesinin psikolojik yönü
Özet: "Ermeni meselesi" olarak bilinen sorunun siyasi, diplomatik, tarihî, sosyolojik ve hukukî yönleri farklı bakış açılarıyla incelenmekte, araştırılmaktadır. Ancak, sorunun çözüme ulaşmasındaki en önemli alan olan psikolojik boyut eksik kalmıştır. Bu çalışmada; "Ermeni meselesi" içinde yer alan Ermenistan Ermenileri, Ermeni diasporası, Türkiye Ermenileri, Türk resmî görüşünü savunanlar, Ermeniler karşısında suçluluk duyduklarını söyleyerek özür dileyen Türkler ve Türkiye üzerinde baskı yapan Avrupalılar olmak üzere tüm tarafların geçmiş travmaları ve içinde bulundukları psikolojik durumları ele alınmıştır. Sorunun temelinde psikolojinin olduğundan hareketle, sorunun çözümünün de, şimdiye kadar ileri sürülenlerin aksine, geleceğe odaklanmak şeklinde değil öncelikle geçmişteki travmaların üstesinden gelmek olduğu savunulmaktadır.
Türkiye
Sosyal > Din Bilimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKTAN, Gündüz, "Bellek ve Tarih", Açık Kriptolar. Ermeni Soykırım İddiaları, Avrupa'da Irkçılık ve Türkiye 'nin AB Üyeliği, Aşina Kitaplar, Ankara, 2006
 • ALKAN, F. Sevinç Göral, "Psikoloji ve Psikanaliz Penceresinden Türk-Ermeni Meselesi: Mağduriyet Psikolojisi ve Büyük-Grup Kimliğinin Etkisi", Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler, Terazi Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • BARON, Robert A., Exploring Social Psychology,, Allyn and Bacon, Boston vd., 1989
 • BESALEL, Yusuf, Yahudi Tarihi, Üniversal Yayıncılık, İstanbul, 2000
 • CEM, Feride, İş'te Portre: Vamık Volkan, Sabah İşte İnsan, 28 Aralık 2008.
 • ÇAMLIBEL, Cansu, "Diasporanın Haletiruhiyesi", Hürriyet, 18 Nisan 2010.
 • EREN, Oya, TRT1 Ana Haber, İzlenim Haberi, 2 Mart 2010.
 • EVREN, Gürbüz, Sömürgecilik Tarihi Işığında Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2002
 • FRANTZ, Douglas, "Unofficial Commission Acts to Ease Turkish-Armenian Enmity", The New York Times, 9 Temmuz 2001.
 • GÖKA Erol, "Ermeni Sorununun (Gözden Kaçan) Psikolojik Boyutu", Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler, Terazi Yayıncılık, Ankara, 2009
 • KARACA, Birsen, "Ermeni Kitle İletişim Araçlarında Yaratılan Ermeni İmajı", Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı 14, 2004.
 • KARACA, Birsen, "Yeni Bir Toplumun Bellek Oluşturma Çabalarına Ermeni Senaristlerin Katkıları", 25-26 Aralık 2009 tarihlerinde Politik Psikoloji Derneği tarafından düzenlenen Dünden Bugüne Türk- Ermeni İlişkileri: Disiplinlerarası Yaklaşım konulu eğitim programında davetli konuşmacı.
 • LÜTEM, Ömer Engin,' "Facts and Comments", Review of Armenian Studies, No 18, 2008
 • MOORE, Robert I., La Persecution Sa Formation en Europe X.-XIII. Siecle, Catherine Malamoud (çev.), Les Belles Lettres, Paris, 1991.
 • MCCARTHY, Justin, Muslims and Minorities, New York University Press, New York, 1983
 • ÖZDEMİR, Haluk, "Diaspora Ararat'ı Ararken: Ermeni Kimliği ve Soykırım iddiaları", Ermeni Araştırmaları, Sayı 14-15,2004.
 • PASCAL, Julia, "A People Killed Twice", The Guardian, 27.1.2001.
 • SAĞIRLI, Osman ve YILDIZ, Cemil, "Ermenilerin hayat Felsefesi Herkesle Kavga Etmek", "Küs Komşu Ermenistan" başlıklı yazı dizisi, Türkiye Gazetesi, 28 Nisan 2010.
 • ŞIVGIN, Lale, Vamık Volkan ile röportajı, Tercüman Gazetesi, 23 Kasım 2007.
 • TÜRKMENOĞLU, Fatih, Vamık Volkan ile röportaj, Milliyet Gazetesi, 23 Eylül 2007.
 • VOLKAN, Vamık, Kimlik Adına Öldürmek Kanlı Çatışmalar Üzerine Bir İnceleme, Everest, istanbul, 2007
 • VOLKAN, Vamık, The Need to Have Enemies & Allies, Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey and London, 1988
 • VOLKAN, Vamık, "Official and Unofficial Diplomacy: An Overview", The Psychodynamics of International Relationships, Vamık D. Volkan, Joseph V. Montville, Demetrios A. Julius (der.), Lexington Books, Toronto, 1991
 • VOLKAN, Vamık, Politik Psikoloji, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara, 1993
 • VOLKAN, Vamık, Kanbağı. Etnik Gururdan Etnik Teröre, Bağlam, İstanbul, 1999

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.