Şenay NARTGÜN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu, Türkiye)
Engin YÜKSEL
(Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksek Okulu Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 189 - 205Türkçe

258 2
Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiste izlenen kriterlerin değerlendirilmesi
Bu çalısmanın amacı meslek yüksekokulu ögretim elemanlarının 4702 sayılı yasa dogrultusunda ögrencilerin sınavsız meslek yüksekokullarına (MYO) girmesine iliskin görüslerini belirlenmesidir. Çalısma nitel arastırma olarak düzenlenmistir ve bu çalısmanın örneklemini Meslek Yüksek Okullarında görev yapan 41 ögretim elemanı olusturmaktadır. Ögretim elemanlarının meslek yüksek okullarına göre dagılımı su sekildedir: Düzce Meslek Yüksekokulu (n=14), Bolu Meslek Yüksekokulu (n=10), Kaman Meslek Yüksekokulu (n=17) kisidir. Çalısma sırasında arastırmanın amacı dogrultusunda arastırmacılar tarafından gelistirilmis yarı yapılandırılmıs görüsme formu kullanılmıstır. Görüsmeler dogrultusunda elde edilen sonuçlardan bazıları sunlardır: Katılımcılar sınavsız geçisin kaldırılması gerektigini, genellikle mezuniyet yılı kriterini uygun olmadıgını ve kriterler arasında ortaögretim ögrenim süresinin mutlaka olması gerektigi düsünmektedirler.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdeniz, R. ve Aydın, H. (2003), Meslek yüksekokullarına sınavsız geçis: Sorunlar ve çözüm önerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir.
 • Alkan, C. (1984). Dünyada ve Türkiye'de egitim alanında eleman yetistirme yaklasımları. Egitim Bilimleri Sempozyumu, 5-6 Nisan 1984, Ankara, 23-38.
 • Alkan, C., Sezgin, İ. ve Dogan, H. (1991).Mesleki ve teknik egitimin esasları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın No: 170.
 • Arslanoglu, B. (2006). Meslek yüksekokullarında sınavsız geçisle birlikte ortaya çıkan sorunlar. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Atauz, A. (2009). Egitim-nüfus ve kalkınma iliskileri http://www.kbam.metu.edu.tr/published/egitim_nufus_kalkinma.pdf 02.12.2009
 • Çelik, M. Dilber, F ve Dilber, A. K. (2009). Sınavsız geçisin Karamanoglu Mehmetbey Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarındaki egitim, ögrenci ve personel kalitesine etkisi üzerine bir arastırma. Uluslararası Türkiye Egitim Arastırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 mayıs 2009
 • Çiftçi, A. (2007). Önlisans egitimi veren meslek yüksekokulları üzerine bir degerlendirme raporu. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc., 01.12.2009
 • Dogan, H., Ulusoy, A. ve Hacıoglu, F. (1997). Okul sanayi iliskileri. Ankara: Önder Matbaacılık. 4702 Sayılı Kanun (2001). Yüksekögretim kanunu, çıraklık ve meslek egitimi kanunu, ilkögretim ve egitim kanunu, millî egitim temel kanunu, çıraklık ve meslek egitimi kanunu, millî egitim bakanlıgının teskilât ve görevleri hakkında kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı kanunda degisiklik yapılması ve bazı kâgıt ve islemlerden egitime katkı payı alınması hakkında kanun ile millî egitim bakanlıgının teskilât ve görevleri hakkında kanunda degisiklik yapılmasına dair kanun. http://www.vergiturk.com/4702sk.htm, 03.12.2009
 • Dursun, F. (2008). Meslek yüksekokulu ögrencilerinin akademik basarı düzeylerinin karsılastırılması. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Er, H., Kocaman, F. ve Açıkgöz, F. A. (2003). Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu ögrencileri üzerinde sınavsız geçis öncesi ve sonrası ögrenci profili üzerine yapılan bir arastırma. Ankara Üniversitesi - IVETA Bölgesel Konferansı - 20-22 Ekim 2003, Ankara- Türkiye, myo.karatekin.edu.tr/iveta/makaleler/(18).doc, 10.11.2009.
 • Farrel, J. (1992). Conceptualizing education and the drive for social equality. In Emergent Issues in Education: Comparative Perspectives, edited by Robert F. Arnove, Philip G. Altbach, Gail P. Kelly. Suny.
 • Günal, S., Koçak, N. (2003). Meslek Yüksekokullu Ögrencilerinde Sınavsız Geçis Sonrası Ortaya Çıkan Yapısal Degisimin İlk Degerlendirmesi Ege Meslek Yüksekokulu II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 15-17 Ekim 2003 İzmir.
 • Henden, R., (2006). Üçüncü yılda sınavsız geçis uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örnegi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), 157-168.
 • Kazu, Y. ve Demirli, C. (2002). Mesleki ve teknik orta ögretim kurumlarındaki gelismeler. Milli Egitim Dergisi, 155-156. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kazu.htm. 19.01.2010.
 • Maya, İ. Ç. (2004). Sınavsız geçis projesi'nin uygulanması ile birlikte meslek yüksek okulu müdürlerinin karsılastıgı sorunlar. (Yayımlanmamıs Bildiri). XIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 Mnönü Üniversitesi, Egitim Fakültesi, Malatya.
 • MEB Mevzuat Bankası, Genelge 2002/55. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/164.html, 03.12.2009
 • Merriam B. S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey Bass Publishers, No: 2.
 • Mirci, İ., Saka, Ö. ve Özhavzalı, M. (2004). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçis projesi hakkında ögretim elemanları ve ögrencilerin görüsleri. Çagdas Egitim Dergisi,308,20.
 • Resmi Gazete (2006, 1 Temmuz). Mükerrer Sayı: 26215 Alıntılanma: 23.02.2010. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf
 • Sezgin, İ. (1994). Mesleki ve teknik egitimde program gelistirme. Ankara: Gazi Büro Kitapevi.
 • Subası, S., Arslan, Ü. ve Demir, B. (2007). Sınavsız geçis öncesi ve sonrasında meslek yüksekokulu muhasebe programı ögrenci profili ve basarısındaki degisimin degerlendirilmesi. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 14-16 Mayıs 2007 Bergama İzmir, Poster Bildiriler Kitabı, 101-104.
 • Simsek, A. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik egitimin yeniden yapılandırılması. İstanbul: TÜSİAD.
 • Tunç, A. (2005). Yüksek okullarına sınavsız geçisin degerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) , 75-81.
 • Özyakısır, D. (2006). Bilgi toplumunda beseri sermaye ve kalkınma iliskisi üzerine teorik bir degerlendirme, Polis Dergisi (Emniyet Genel Müdürlügü), 130-140.
 • Varol, R. ve Kurbanoglu, C. (1993). Teknik ara eleman kalitesini etkileyen faktörler ve öneriler, II. Ulusal Makine Mühendisligi ve Egitimi Sempozyumu, Rapor ve Bildiriler Kitabı, Yayın No: 153, 225-230, İstanbul
 • Yanıkoglu, E. ve Denktas, M. (2007). MYO’lar ve METEB. Komisyon Raporu. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı. 8-9 Kasım 2007 Çukurova Üniversitesi. Alıntılanma: 01.12.2009. http://myotoplantisi.cu.edu.tr/komisyon1/yanikogludenktaskomisyonI.doc ,
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. (Second Edition). California: Sage Publications.
 • Yüksel, E. (2004). Mesleki teknik orta ögretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçis uygulamasının degerlendirilmesi. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.