İdris YILMAZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kırşehir, Türkiye)
ZAFER ÇİMEN
(Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye)
FATİH BEKTAŞ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 11Sayı: 4ISSN: 1302-2040 / 2687-6329Sayfa Aralığı: 52 - 57Türkçe

370 17
Sporcu algılamalarına göre bireysel ve takım sporu antrenörlerinin iletişim beceri düzeylerinin karşılaştırılması
Bu çalışmanın amacı, bireysel ve takım sporu antrenörlerinin iletişim beceri düzeylerini sporcu algılarına göre ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Türkiye liglerinde 2006/2007 sezonunda futbol, voleybol, hentbol badminton ve güreş branşlarında en üst kategoride mücadele eden takım sporcuları, örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan 739 sporcu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Antrenör İletişim Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Betimsel nitelikteki bu araştırmada elde edilen verilere göre bireysel spor antrenörlerinin takım sporu antrenörlerine göre iletişim beceri düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulunurken, takım sporu antrenörlerinin etkili fakat geliştirilmesi gereken, bireysel spor antrenörlerinin üst düzeyde etkili iletişim becerilerine sahip oldukları tespit edilmiştir.
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İş
Sosyal > İletişim
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1-.Bloom G.A. Characteristics, Strategies and Knowledge of Expert Team Sport Coaches. Ph D.Diss., University of Ottawa, Ontario, Canada, 1997.
 • 2-Egan, G. Psikolojik Danışmaya Giriş. Akkoyun F. (Çev). Ankara: Form Ofset, 1994.
 • 3-Erkan M. Sporda İletişimin Önemi ve Takım Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2002.
 • 4-Gerek T. Spor ve İletişim: Yönetici, Antrenör ve Sporcu Kümeleri Bağlamında 1.Lig Yüzme ve Sutopu Kulüplerindeki İletişimsel Yapı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.
 • 5-Gürüz D, Temel A. İletişimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2005.
 • 6-Hannula D. Bir Yüzme Antrenörlüğü Felsefesi. Geliştirme. www.turyad.com 25.11.2007
 • 7-Korkut F. Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; 28: 143–149.
 • 8-Lyle J. Sports Coaching Concepts: A Framework For Choshes’ Behavior. Routledge, London, 2002.
 • 9-Martens R. Successful Coaching. Second Edition, Leisure Pres, Champaing, II Iinois, 1990.
 • 10-Mutlu E. İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınevi, 1994.
 • 11-Singer M.G. Human Resource Management. Boston: PSW-KENT Publishing, 1990.
 • 12-Sabuncuoğlu Z, Tüz M. Örgütsel Psikoloji. 4.Baskı. Bursa: Furkan Ofset, 2003.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.