Sibel YEŞİLDERE
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye)
Hatice AKKOÇ
(Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 29Sayı: 1ISSN: 1300-302X / 2548-0278Sayfa Aralığı: 125 - 149Türkçe

213 6
Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin padegojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi
Matematik öğretim programlarında gerçekleştirilen reform sonrasında “örüntüler” konusu 1. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf düzeyine eklenmiştir. Matematik öğretmen adaylarının örüntülerle ilgili kendi öğrenme deneyimlerinin bulunmaması örüntülerin öğretimine ilişkin bilgilerinin ne düzeyde olduğu sorusunu akla getirmektedir. Bu bağlamda araştırmada altı öğretmen adayının mikro-öğretim etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde sayı örüntülerinin kuralını bulmayı öğretmede kullandıkları stratejiler incelenmektedir. İncelemede Shulman (1986) tarafından ortaya konan pedagojik alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisinin Magnusson ve diğerleri (1999) tarafından tanımlanan konuya özel stratejiler bileşeni olguları kuramsal çerçeve olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının kullandıkları stratejiler; ‘ardışık sayılar arasındaki ilişkiyi inceleme’, ‘tablo yapma’, ‘modelleme yapma’, ‘deneme-yanılma yöntemini kullanma’ olarak kategorilere ayrılmıştır. Öğretmen adaylarının örüntülerle ilgili literatürde rapor edilen güçlüklere sahip olduğu görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baxter, J. A., & Lederman, N. G. (1999). Assessment and content measurement of pedagogical content knowledge, In J. Gess-Newsome (Ed). Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education (pp.147 –162). Hingham, MA, USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Ball, D. L., & Wilson, S. M. (1990). Knowing the subject and learning to teach it: Examining assumptions about becoming a mathematics teacher. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Boston.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). Research methods in education. London: Routledge.
 • Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management Review, 14(4), 532-550.
 • English, L., & Warren, E. (1998). Introducing the variable through pattern exploration. Mathematics Teacher, 91(2), 166-170.
 • Hargreaves, M., Threlfall, J., Frobisher, L., & Shorrocks-Taylor, D. (1999). Children's strategies with linear and quadratic sequences. In A. Orton (ed.), Pattern in the teaching and learning of mathematics (pp. 67-83). London: Cassell.
 • Lannin, J. (2002). Developing middle school students’ understanding of recursive and explicit reasoning. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana. (ERIC Document Reproduction Service No. ED465529).
 • Lee, L. (1996). An initiation into algebraic culture through generalization activities. In N. Bednarz, C. Kieran & L. Lee (eds.), Approaches to algebra:Perspectives for research and teaching (pp. 87-106). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • MacGregor, M., & Stacey, K. (1995). The effect of different approaches to algebra on students‘ perceptions of functional relationships. Mathematics Education Research Journal, 7(1), 69-85.
 • Magnusson, S., Borko, H., & Krajcik, J. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In Gess-Newsome, J., & Lederman, N.G. (eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-132).Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Mason, J., Graham, A., Pimm, D., & Gowar, N. (1985). Routes to/Roots of algebra. Milton Keynes: Open University.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009a). İlköğretim matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009b). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Olkun, S. (2008). Matematiksel yaratıcılığı geliştirme. 7. Matematik Sempozyumu Panel Sunumu, İzmir.
 • Onslow, B., Beynon, C., & Geddis, A. (1992). Developing a teaching style: A dilemma for student teachers. The Alberta Journal of Educational Research, 4, 301-305.
 • Orton, A. (1999). Pattern and the approach to algebra. London: Cassell.
 • Orton, A., & Orton, J. (1999). Pattern and the approach to algebra. In A. Orton (ed.), Pattern in the teaching and learning of mathematics (pp. 104-120). London: Cassell.
 • Orton, J., Orton, A., & Roper, T. (1999). Pictorial and practical contexts and the perception of pattern. In A. Orton (ed.), Pattern in the teaching and learning of mathematics (pp. 121-136). London: Cassell.
 • Park, S., & Oliver, J.S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38, 261-284.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Presmeg, N. (1986). Visualization in high school mathematics. For the Learning of Mathematics, 6(3), 42-46.
 • Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15, 4-14.
 • Stacey, K. (1989). Finding and using patterns in linear generalising problems. Educational Studies in Mathematics, 20, 147-164.
 • Uygur-Kabael, T., & Tanışlı, D. (2010). Cebirsel düşünme sürecinde örüntüden fonksiyona öğretim. İlköğretim Online, 9(1), 213-228.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yin, R.K. (1994). Case study research, design and methods (2nd edition). Newbury Park: Sage.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.