Kurtuluş KAYA
(Tatvan Devlet Hastanesi, Van, Türkiye)
Murat ERSÖZ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Engin KOYUNCU
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Sumru ÖZEL
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
MÜFİT AKYÜZ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Neşe ÖZGİRGİN
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 56Sayı: 2ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 67 - 70İngilizce

41 4
Comparison of continuous and intermittent filling cystometry in patients with spinal cord injury
Amaç: Elli ml/dk hızda yapılan orta hızlı sürekli dolum sistometrisi dolum süresinin kısalığı ve yayınlanmış referans değerlerinin oluşu gibi avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir metotdur. Bununla birlikte bu tip dolum bazen detrüsör kontraksiyonlarını provoke edebilir ve mesane kapasitesini saptamada hatalara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı aşırı aktif detrüsöre sahip omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda sürekli ve aralıklı dolumla yapılan sistometrik ölçümlerin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya aşırı aktif detrüsöre sahip OY’li 20 hasta dahil edildi. Mesanedeki tüm idrar boşaltıldıktan sonra, mesane ilk önce oda sıcaklığındaki steril serum fizyolojik ile 50 ml/dk hızla sürekli olarak dolduruldu ve mesane kapasitesi belirlendi. Sürekli dolum sistometrisinden sonra mesane tekrar boşaltıldı ve 50 ml/dk dolum hızıyla 30 saniyelik dolum periyodlarını izleyen 15 saniyelik duraklamalarla aralıklı olarak dolduruldu. Sürekli ve aralıklı dolum sırasında saptanan kapasiteler Wilcoxon işaretli sıra testi ile karşılaştırıldı. Bulgular: Maksimum sistometrik kapasite ortalama değerleri sürekli ve aralıklı dolumda sırasıyla 86,5±43,7 ml ve 122,7±62,2 ml idi (p<0,001). Aralıklı dolumla saptanan ortalama artış 36,2±38,1 ml idi ve bu ortalama %41,84’lük bir artışa tekabül ediyordu. Sonuç: Bu çalışmada aşırı aktif detrüsörlü OY’li hastalarda aralıklı dolum ile daha yüksek sistometrik kapasiteler gözlendi. Bu yöntem aşırı aktif detrüsörlü hastalarda mesane kapasitesinin daha doğru belirlenmesine ve uygun tedavi kararlarının verilmesine yardımcı olabilir.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Ko HY, Lee JZ, Park HJ, Kim H, Park JH. Comparison between conventional cystometry and stimulated filling cystometry by diuretics in a neurogenic bladder after spinal cord ınjury. Am J Phys Med Rehabil 2002;81:731-5.
 • 2. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003;61:37-49.
 • 3. Robertson AS. Behaviour of the human bladder during natural filling: the newcastle experience of ambulatory monitoring and conventional artificial filling cystometry. Scan J Urol Nephrol 1999;201:19-24.
 • 4. Klevmark B. Natural pressure-volume curves and conventional cystometry. Scand J Urol Nephrol Suppl 1999;20:1-4.
 • 5. Webb RJ, Styles RA, Griffiths CJ, Ramsden PD, Neal DE. Ambulatory monitoring of bladder pressures in patients with low compliance as a results of neurogenic bladder dysfunction. Br J Urol 1989;64:150-4.
 • 6. Webb RJ, Griffiths CJ, Ramsden PD, Neal DE. Ambulatory monitoring of bladder pressure in low compliance neurogenic bladder dysfunction. J Urol 1992;148:1477-81.
 • 7. Klevmark B. Volume threshould for micturition. influence of filling rate on sensory and motor bladder function. Scan J Urol Nephrol Suppl 2002;210:6-10.
 • 8. Consortium for Spinal Cord Medicine. Bladder Management for Adults with Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for Health-Care Providers. Spinal Cord Medicine. Paralyzed Veterans of America, ISBN-0-929819-19-5, August 2006. p. 1-61.
 • 9. Ersoz M, Akyuz M. Bladder-filling sensation in patients with spinal cord injury and the potential for sensation dependent bladder emptying. Spinal Cord 2004;42:110-6.
 • 10. Kurtaran A, Akbal A, Ersöz M, Selçuk B, Yalçın E, Akyüz M. Occupation in spinal cord injury patients in Turkey. Spinal Cord 2009;47:709-12.
 • 11. Andersson S, Bjerle P, Hentschel J, Kronström A, Niklasson U. Continuous and stepwise cystometry though suprapubic catheters-effect of infusion pattern and infusion rate on the cystometrogram of the normal human bladder. Clin Physiol 1989;9:89-96.
 • 12. Thyberg M, Spangberg A, Lassvik C. Detrusor pressure in cystometry compared to physiological filling in patients with a reflex urinary bladder after spinal cord injury. Scan J Rehab Med 1990;22:145-50.
 • 13. Ockrim J, Laniado ME, Khoubehi B, Renzetti R, Finazzi Agrò E, Carter SS, et al. Variability of detrusor overactivity on repeated filling cystometry in men with urge symptoms: Comparison with spinal cord injury patients. BJU Int 2005;95:587-90.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.