Ahmet BARAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Sebati ÖZDEMİR
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Çiğdem A. ZEYBEK
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Sema YALVAÇ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Arzu KAHVECİ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Hasan ÖNAL
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ahmet AYDIN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Perihan AKIN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 2ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 41 - 44Türkçe

120 3
Karaciğer sirozlu hastalarda artmış plazma karnitin seviyeleri
Amaç: Karnitin zincirli yağ asitlerinin iç mitokondriyal membrandan geçişini sağlayan önemli bir kofaktördür. Çalışmanın amacı karaciğer sirozu olan erişkin hastalarda plazma total, serbest ve açil karnitin düzeylerini saptamak ve sonuçları sağlıklı kontroller ile değerlendirmektir. Yöntem: 33 kompanse ve 22 dekompanse olmak üzere 55 karaciğer sirozlu hasta (37 erkek, 18 kadın ) çalışmaya alındı. Hastaların etiyolojisi, sırasıyla 39 ve 16 hasta hepatit B ve C virüsü enfeksiyonu ile ilişkiliydi. Kontrol grup 50 sağlıklı bireyden oluştu. İstatistiksel analizler student t testi ile yapıldı. Bulgular: Plazma total, serbest ve açil karnitin düzeyleri tüm sirolik hastalarda kontrol gurubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Ayrıca kompanse siroz grubunun tüm karnitin fraksiyonları kontrol grubuna ve dekompanse siroz grubuna kıyasla yüksek olarak saptandı (sırasıyla p<o.oo1 ve p=0.005). Sonuç: Bulgularımız hem kompanse hem de dekompanse karaciğer sirozlu olgularda plazma karnitin düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Plazma karnitin düzeylerindeki bu yükselme, safra asitleriyle bilirubinin, tubiüler reabsorbsiyon için karnitin ile yarışması ve/veya iskelet kası proteini yıkımının artışı ile izah edilebilir.
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Pediatri
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Fritz IB. The Effects of muscle extracts on the oxidation of palmitic acid by liver slices and homogenates. Acta Physiol Scand 1955; 34: 367-385.
 • 2. Bremer J. Carnitine-metabolism and functions. Physiol Rev 1983; 63:1420-1479.
 • 3. Kaplan A, Batun MS, Canoruç F, Erdinç L, Canoruç N, Turgut C. Karaciğer sirozunda plazma karnitin düzeyleri. Turk J Gastroenterol 1995; 6: 350-352.
 • 4. Amodio P, Angeli P, Markel C, Menon F, Gatta A. Plasma carnitine levels in cirrhosis: relationship with nutritional status and liver damage. J Clin Chem Clin Biochem 1990; 28: 619-626.
 • 5. Rudman D, Sewell, CW, Ansley JD. Deficiency of carnitine in cachectic cirrhotic patients. J Clin Invest 1977; 60: 716-723.
 • 6. Cejka J, Kithier K. Serum carnitine quantification. Clin Chem 1992; 38: 304-305.
 • 7. Fuller RK, Hoppel CL. levated plasma carnitine in hepatic cirrhosis. Hepatology 1983; 3: 554-558.
 • 8. Krahenbühl S, Reichen J. Carnitine metabolism in patients with chronic liver disease. Hepatology 1997; 25: 148-153.
 • 9. Selimoglu MA, Aydogdu S, Yagci RV, Huseyinov A. Plasma and liver carnitine status of children with chronic liver disease and cirrhosis. Pediatr Int 2001; 43: 391-395.
 • 10. Fskandari GH, Kandemir O, Polat G, Tamer L, Ersöz G, Atik U. Serum L-carnitine levels and lipoprotein compositions in chronic viral hepatitis patients. Clin Biochem 2001; 34: 431-433.
 • 11. Guder WG, Wagner S. The role of the kidney in carnitine metabolism. J Clin Chem Clin Biochem 1990; 28: 347-350.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.