Nüvit DURAKER
(SB Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 2ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 45 - 52Türkçe

74 3
Mide karsinomalı hastalarda mikroskopik rezeksiyon sınırı tutulumunun prognostik önemi
Amaç:Gastrektomi sonrasında mikroskopik sınır tutulumu saptanan mide karsinomalı hastalarda rerezeksiyonun yararlı olup olmadığı tartısmalıdır.Bu çalışmada mide karsinomalı hastaların değişik altgruplarında, rezeksiyon sınırında mikroskopik tümör tutulumunun prognostik önemi incelendi. Yöntem:Potansiyel olarak küratif rezeksiyon yapıldığı düşünülen mide karsinomalı 331 hasta çalışmaya alındı: veriler prospektif olarak toplandı. Ameliyat sonrası yapılan histopalolojik incelemede rezeksivon sınırlarında tümör görüldüğünde sınır pozitif olarak adlandırıldı. Sınır pozitif ve negatif hastalar klinikopatolojik özellikler, morlalite ve genel sağkalını açısından karşılaştırıldı. Komplikasyonlar nedeniyle ölen 30 hasta sağkalım analizine alınmadı. Bulgular:47(%14.2) hastada rezeksiyon sınırında tümör tutulumu vardı.6 cm'den büyük, andiferansiye, vasküler ve perinöral invazvonu olan tümörlerde sınır pozitifligi anlamlı olarak daha yüksek oranda idi. Sınır tutulumu olan ve olmayan hastaların erken mortalite oranları (Sırasıyla 5/47,%10.6 ve 25/284,%8.8)arasında anlamlı fark yoktu.Tüm seri için, 5-yıllık genel sağkalım sınır tutulumu olan hastalarda %2.4, olmayanlarda %32.8 idi (p<0.0001).Çok değişkenli Cox analizinde sınır tutulumu bağımsız prognostik öneme sahipti (p<0.001). Hem lenf düğümü negatif (p=0.0087) hem de lenf düğümü pozitif (p<0.0001)hasta grubunda sınır pozitif olanların sağkalımı negatif olanlardan anlamlı olarak daha kötü idi. Metastazlı lenf düğümlerinin sayısının çıkarılan lenf düğümlerinin sayısına oranı <0.50 olan altgrupta sınır tutulumu prognostik değere sahipken(p<0.0001), bu oranın >-0.50 olduğu altgrupda sınır tutulumunun prognostik önemi yoktu. Sonuç:Lenf düğümü negatif ve metastazlı lenf düğümlerinin oranı O.50'den düşük olan hastalarda, ameliyat sonrası incelemede mikroskopik sınır tutulumu saptandığında, durumu uygun olan hastalarda sınır negatifliğini sağlayacak rerezeksivon yapılması düşünülmelidir.
Fen > Tıp > Onkoloji
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Papachristou DN, Agnanti N, D'Agostino H, Fortner JG. Histologically positive esophageal margin in the surgical treatment of gastric cancer. Am J Surg 1980;139:711-713.
 • 2. Hockey MS, Fielding JWL, Kelly KA, et al. for the British Stomach Cancer Group. Resection line disease in stomach cancer. Br Med J 1984; 289: 601 -603.
 • 3. Songun I, Bonenkamp JJ, Hermans J, et al. Prognostic value of resection-line involvement in patients undergoing curative resections for gastric cancer. Eur J Cancer 1996; 32A: 433-437.
 • 4. Kim SH, Karpeh MS, Klimstra DS, Leang D, Brennan MF. Effect of microscopic resection line disease on gastric cancer survival. J Gastrointest Surg 1999; 3: 24- 33.
 • 5. Cascinu S, Giordani P, Catalano V, Agostinelli R, Catalano G. Resection-line involvement in gastric cancer patients undergoing curative resections: Implications for clinical management. Jap J Clin Oncol 1999; 29: 291-293.
 • 6. Japanese Gastric Cancer Association. Japanese classification of gastric carcinoma -2nd English edition-. Gastric Cancer 1998; 1: 10-24.
 • 7. Greene FL, Page DL, Fleming ID, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 6th ed. New York: Springer-Verlag; 2002.
 • 8. White RR, Mackie JA, Fitts WT. An analysis of twenty years' experience, with operations for carcinoma of the stomach. Ann Surg 1975; 181:611 -614.
 • 9. Schrock TR, Way LW. Total gastrectomy. Am J Surg 1978; 135: 348-355.
 • 10. Bizer LS. Adenocarcinoma of the stomach. Current results of treatment. Cancer 1983; 51: 743-745.
 • 11. Blomjous JGAM, Hop WCJ, Langenhorst LAM, ten Kate FJW, Eykenboom WMH, Tilanus HW. Adenocarcinoma of the gastric cardia: Recurrence and survival after resection. Cancer 1992; 70: 569-574.
 • 12. Hallissey MT, Jewkes AJ, Dunn JA, Fielding JWL. Resection-line involvement in gastric cancer: A continuing problem. Br J Surg 1993; 80: 1418-1420.
 • 13. Chan WH, Wong WK, Khin LW, Chan HS, Soo KC. Significance of a positive oesophageal margin in stomach cancer. Aust NZJ Surg 2000; 70: 700-703.
 • 14. Ersan Y, Yavuz N, Kuşaslan R, ve ark. Potansiyel olarak küratif rezeksiyon geçiren mide kanseri hastalarında mikroskopik rezeksiyon sınırı tutulmasının erken ve geç sonuçları. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2005; 36: 12-19.
 • 15. Zacho A, Cederqvist C, Fischerman K. Surgical treatment of gastric malignancies: A twenty-year series comprising mainly far advanced and high-seated tumors. Ann Surg 1974; 1 79: 94-101.
 • 16. Kim J-P, Kwon OJ, Oh ST, Yang HK. Results of surgery on 6589 gastric cancer patients and immunochemo surgery as the best treatment of advanced gastric cancer. Ann Surg 1992; 216: 269-278.
 • 17. Smith JW, Brennan MF. Surgical treatment of gastric cancer. Surg Clin N Am 1992; 72: 381-399.
 • 18. Munson JL, O'Mahony R. Radical gastrectomy for cancer of the stomach. Surg Clin N Am 2005; 85: 1021-1032.
 • 19. Bozzetti F, Bonfanti G, Bufalino R, et al. Adequacy of margins of resection in gastrectomy for cancer. Ann Surg 1982; 196: 685-690.
 • 20. Bozzetti F, Marubini E, Bonfanti G, et al. Total versus subtotal gastrectomy: Surgical morbidity and mortality rates in a multicenter Italian randomized trial. Ann Surg 1997; 226: 613-620.
 • 21. Keighley MRB, Moore J, Lee JR, Malins D, Thompson H. Peroperative frozen section and cytology to assess proximal invasion in gastro-oesophageal carcinoma. Br J Surg 1981; 68: 73-74.
 • 22. Nakamura K, Ueyama T, Yao T, et al. Pathology and prognosis of gastric carcinoma: Findings in 10,000 patients who underwent primary gastrectomy. Cancer 1992; 70: 1030-1037.
 • 23. Tsujitani S, Okuyama T, Orita H, et al. Margins of resection of the esophagus for gastric cancer with esophageal invasion. Hepatogastroenterology 1995; 42: 873-877.
 • 24. Wanebo HJ, Kennedy BJ, Chmiel J, Steele G, Winchester D, Osteen R. Cancer of stomach: A patient care study by the American College of Surgeons. Ann Surg 1993; 218: 583-592.
 • 25. Shiu MH, Perrotti M, Brennan MF. Adenocarcinoma of the stomach: A multivariate analysis of clinical, pathologic and treatment factors. Hepatogastroenterology 1989;36:7-12.
 • 26. Sano T, Mudan SS. No advantage of reoperation for positive resection margins in node positive gastric cancer patients? Jap J Clin Oncol 1999; 29: 283-284.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.