Murat YOLAR
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Cengiz ARAS
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
CEYHUN ARICI
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 2ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 72 - 76Türkçe

67 3
Ağır proliferatif karakterdeki diyabetik retinopatili olgularda intravitreal bevacizumab enjeksiyonunu takiben bimanuel teknikle pars plana vitnektomi
Amaç: Yoğun neovasküler damar ve membranları bulunan florid karakterdeki ağır proliferatif diyabetik retinopatili olgularında intravitreal bevacizumab enjeksiyonunu takiben bimanuel teknikle yapılan pars plana vitrektomi cerrahisinin anatomik ve fonksiyonel sonuçlarını irdelemek. Yöntem: Yaşları 23 ile 54 arasında değişen, yoğun neovasküler damarlar ve membranlar yanında değişik miklarlarda VİH gösteren, 7'si kadın, 3'ü erkek 10 diyabetli olgunun 14 gözü çalışmaya alındı. Olgulara cerrahiden 3-7 gün önce 1.25mg 0.05 ml intravitreal bevacizumab enjeksiyonu uygulandı.Fakik 12 gözden 6'sına cerrahinin başında fakoemülsifikasyon ve in the bag GIL uygulandı. 3'lü girişimle PPV yapılıp; membranlar bir twinlight chandelier varlığında bimanuel teknikle soyuldu. Agresif endolotokoagülasyonu takiben bir göz içi tamponu yerleştirildi (5 göz C3T8 / 9 göz silikon yağı). Olgular en az 3 ay takip edildi. Bulgular: Cerrahi öncesi gözlerden 7'si EH , 4'ü 1 mps, biri 3 mps ve ikisi 1/10 görme keskinliğine sahipli. Cerrahi sonrasında gözlerden lO'u 5/200 ya da daha iyi bir görme seviyesine sahip oldu (Başlangıçta görme seviyesi EH olan gözlerde 3/7, EH'den daha iyi olan gözlerde 7/7). Tüm olgularda anatomik başarı sağlandı, Görme seviyesi artmayan olgularda başlıca neden optik atrofi ve büyük damarların fonksiyon göremez durumda oluşuydu. 1 olguda ise cerrahiden bir süre sonra agresif bir rubeozis ve neovasküler glokom gelişli. Sonuç: Daha önceki yıllarda ağır kanamalar ve retina yırtıkları nedeniyle başarısız olduğumuz ve cerrahi uygulamaktan kaçındığımız pek çok ileri PDR'li olguda ncovaskülarizasyonun baskılanması ve bimanuel tetkik sayesinde tatminkar anatomik ve fonksiyonel sonuçlara ulaşılabilmekledir.
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Favard C, Guyot-Argenton C, Assouline M, et al. Full panretinal photocoagulation and early vitrectomy improve prognosis of florid diabetic retinopathy. Ophthalmology 1996; 103: 561 -574.
 • 2. Lattanzio R, Brancato R, Bandello FM, et al. Florid diabetic retinopathy (FDR): a long-term follow-up study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2001; 239:182-187.
 • 3. Lee MS, Abrams GW. Membrane dissection in proliferative diabetic retinopathy. In: Peyman GA, Meffert SA, Conway MD, Chou F, eds. Vitreoretinal Surgical Techniques. London: Martin Dunitz; 2001. p. 251 -266.
 • 4. Eliott D, Lee MS, Abrams GW. Proliferative diabetic retinopathy: Principles and techniques of surgical treatment. In: Ryan SJ, Wilkinson CP, eds. Retina. China: Elsevier Mosby; 2006. pp. 2413-2449.
 • 5. Avcı R. Proliferatif Diabetik Retinopatide Vitreoretinal Cerrahi. Retina "Güncel Tanı ve Tedavi". 28. Ulusal Oftalmoloji Kurs Kitabı. Ankara, 2008: 277-287.
 • 6. Karaçorlu M, Özdemir H, Karaçorlu S, Alacalı N. Regression of optic nerve head novascularization in proliferative diabetic retinopathy after intravitreal triamcinolone. International Ophthalmol 2004; 25:113-116.
 • 7. Bandello F, Pognuz DR, Piracchio A, Polito A. Intravitreal triamcilone acetonide for florid proliferative diabetic retinopathy. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol 2004; 242: 1024-1027.
 • 8. Spaide RF, Fisher YL. Intravitreal bevacizumab (Avastin) treatment of proliferative diabetic retinopathy complicated by vitreous hemorrhage. Retina 2006; 26: 275-278.
 • 9. Avery RL, Pearlman J, Pieramici DJ, et al. Intravitreal bevacizumab (Avastin) in the treatment of proliferative, diabetic retinopathy. Ophthalmology 2006; 113: 1695-1705.
 • 10. Öncel M. Panretinal photocoagulation combined with bevacizumab for proliferative diabetic retinopathy. AAO Nov. 9-10, 2007 Retina Subspecialty Day 2007; 166-167.
 • 11. Ishikawa K, Honda S, Tsukahara Y, Negi A. Preferable use of intravitreal bevacizumab as a pretreatment of vitrectomy for severe proliferative diabetic retinopathy. Eye 2009; 23: 108-111.
 • 12. Chen E, Park CH. Use of intravitreal bevacizumab as a proliferative adjunct for tractional retinal detachment repair in severe proliferative diabetic retinopathy. Retina 2006; 26: 699-700.
 • 13. Rizzo S, Genovesi-Ebert F, Di Bartolo E, et al. Injection of intravitreal bevacizumab (Avastin) as a preoperative adjunct before vitrectomy surgery in the treatment of severe proliferative diabetic retinopathy (PDR). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008; 246: 837- 842.
 • 14. Oshima Y, Shima C, Wakabayashi S, et al. Microinsizyon vitrectomi surgery and intravitreal bevacizumab as a surgical adjunct to treat diabetic traction retinal detachment. Ophthalmol 2009; 116: 927-938.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.