Sadık PEREK
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
İlknur ERENLER
(Boş)
Kaya SARIBEYOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Gülşen ÖZBAY
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 2ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 77 - 80Türkçe

82 3
Karaciğerin inflamatuvar psödotümörü: Sağ trisegmentektomi yapılan bir olgu sunumu
Karaciğerin inflamatuvar psödotümörü karaciğerin nadir görülen benign tümörlerinden olup klinik, radyolojik ve patolojik incelemelerde karaciğerin diğer neoplazmarı ile karıştırılabilirler. Biz burada görüntüleme yöntemlerine göre hepatosellüler karsinom olarak şüphenilen ve cerrahi tedavi uygulanan bir olguyu sunduk. Histopalolojik incelemeler mononükleer inflamatuvar hücrelerin yer aldığı ksantogranülomatöz iltihap ile uyumlu geldi. Hastada bir yıllık takip dönemi boyunca herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Lo OS, Poon RT, Lam CM, Fan ST. Inflammatory pseudotumor of the liver in association with a gastrointestinal stromal tumor: a case report. World J Gastroenterol 2004; 10: 1841-1843.
 • 2. Locke JE, Chöti MA, Torbenson MS, et al. Inflammatory pseudotumor of the liver. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2005; 12:314-316.
 • 3. Koea JB, Broadhurst GW, Rodgers MS, McCall JL. Inflammatory pseudotumor of the liver: demographics, diagnosis, and the case for nonoperative management. J Am Coll Surg 2003; 196: 226-235.
 • 4. Hosier GA, Steinberg DM, Sheth S, et al. Inflammatory pseudotumor: a diagnostic dilemma in cytopathology. Diagn Cytopathol 2004; 31: 267-270.
 • 5. Karahan Öİ, Işın Ş, Baykara M, Çoşkun A. Karaciğerde hedef benzeri görünüm oluşturan inflamatuvar psödotümör olgusu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 2003; 9: 75-77.
 • 6. Kim YW, Lee JG, Kim KS, et al. Inflammatory pseudo¬tumor of the liver treated by hepatic resection: a case report. Yonsei Med J 2006; 47: 140-143.
 • 7. Tsou YK, Lin CJ, Lin CC, et al. Inflammatory pseudotumor of the liver: report of eight cases, including three unusual cases, and a literature review. J Gastroenterol Hepatol 2007; 22: 2143-2147.
 • 8. Yan FH, Zhou KR, Jiang YP, Shi WB. Inflammatory pseudotumor of the liver: 13 cases of MRI findings. World J Gastroenterol 2001; 7: 422-424.
 • 9. Yamaguchi J, Sakamoto Y, Sano T, et al. Spontaneous regression of inflammatory pseudotumor of the liver: report of three cases. Surg Today 2007; 37: 525-529.
 • 10. Horiuchi R, Uchida T, Kojima T, Shikata T. Inflammatory pseudotumor of the liver: clinicopathologic study and review of the literature. Cancer 1990; 65: 1583-1590.
 • 11. Mahale A, Venugopal A, Acharya V, Kishore MS, et al. Dhungel K. Inflammatory myofibroblastic tumor of lung (pseudotumor of the lung). Chest Radiology 2006;16:207-210.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.