H. Seda VATANSEVER
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Selman LAÇİN
(Girilmedi)
Kemal ÖZBİLGİN
(Girilmedi)
AYŞEGÜL UYSAL
(Girilmedi)
Faik KOYUNCU
(Girilmedi)
Mine YURTSEVEN
(Girilmedi)
Hüsnü ÇAĞLAR
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 6Sayı: 3ISSN: 1300-4751 / 2602-4918Sayfa Aralığı: 167 - 170İngilizce

64 4
Maternal thyrotrophin-releasing hormone (TRH) administration accelerates maturation in fetal rat lung; A morphologic study by electron microscopy
Prematür doğan fetuslar için bugün en önemli tehlike respiratuar distress sendromu gelişimidir. Bu çalışmada antenatal dönemde profilaksi amaçlı uygulanan TRH'nın fetal rat akciğerindeki maturasyon üzerine olan etkisini morfolojik olarak araştırdık ve kontrol grubu ile karşılaştırdık. Sekiz gebe rat İki gruba bölünerek gebeliklerinin 13 ile 18. günleri arasında birinci gruba TRH 20 mg/kg/gün, kontrol grubuna ise serum fizyolojik intramüsküler olarak enjekte edildi. Her iki grup 19. günde sakrifiye edilerek yirmişer embriyo toplandı. Işık ve elektron mikroskopu kullanılarak fetal akciğerlerin histolojik analizleri yapıldığında her iki grup arasında belirgin yapısal farklılıklar saptandı. TRH grubunda daha kalın bir mezenkim, daha ince bir septa, daha dilate olmuş alveolar odacıkları ve diferansiye tipte alveolar hücreler saptanırken konrol grubunda tersi gözlendi. Sonuç olarak TRH injekte edilen rat embriyolarının akciğerlerinde kontrol grubuna göre hem ultrastrüktrel farklılığın olduğu hem de surfaktan sekresyonunun oluştuğu saptandı.
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.