ERGİN MURAT ALTUNER
(Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kastamonu, Türkiye)
TALİP ÇETER
(Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kastamonu, Türkiye)
CEMİL İŞLEK
(Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 44Sayı: 4ISSN: 0374-9096Sayfa Aralığı: 633 - 639Türkçe

133 7
Cilt enfeksiyonlarının geleneksel tedavisinde kullanılan ononıs spınosa L. külünün antifungal etkisinin araştırılması
Yüzyıllardır halk arasında uygulanan geleneksel bitki tedavileri, son yıllarda bitkisel kaynaklı doğal ürünlerin kullanımına karşı eğiliminin artmasıyla yeniden ilgi odağı olmuştur. Buna ek olarak günümüzde fırsatçı mantar enfeksiyonlarının morbidite ve mortalitesindeki artış ve mantarların antifungal ajanlara karşı hızla geliştirdikleri direnç sorunu, bitki kaynaklı preparatların yeni antifungaller olarak kullanıldığı geleneksel tedavi alternatifini de gündeme getirmektedir. Leguminosae ailesinde yer alan Ononis spinosa L. (kayışkıran otu), birçok hastalığın yanı sıra deri lezyonları ve/veya enfeksiyonlarının geleneksel tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar da, Ononis spinosa (OS)’nın antibakteriyel, antifungal, antiinflamatuvar ve analjezik etkileri olduğunu desteklemektedir. Bu bitkinin genellikle kök ve aerial kısımlarının kullanılmasına karşın; ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, cilt enfeksiyonlarına karşı yerel halk, OS külünü daha yaygın olarak kullanmaktadır. Literatür taramasında bu bitkinin külünden elde edilen ekstraktların antifungal etkileri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Şırnak’ın Cizre ilçesinden toplanan OS örneklerinin 400°C’de yakılmasıyla elde edilen külünün antifungal etkisinin araştırılmasıdır. OS külünün steril distile su ve etanol içinde ekstraksiyonu yapılmış ve elde edilen ekstraktların in vitro antifungal aktiviteleri; bir Candida albicans standart suşu (ATCC 95071) ile 9 klinik izolat (C.albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida guilliermondii, Candida parapsilosis, Candida pelliculosa, Trichosporon asahii, Trichophyton rubrum) olmak üzere toplam 10 mantar suşu üzerinde disk difüzyon (DD) yöntemi ile araştırılmıştır. Elde edilen veriler mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenen minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) ve minimal fungisidal konsantrasyon (MFK) değerleri ile de desteklenmiştir. Çalışmamızda, OS külünün hem su hem de etanol ekstraktlarının C. albicans standart suşuna karşı etkili olduğu saptanmış (DD inhibisyon zonu sırasıyla, 16 ve 15 mm; MİK= 1.25 µg/ml, MFK= 1.25 µg/ml); bir C.glabrata klinik izolatı üzerindeki etkinin, sadece etanol ekstraktı ile oluşturulduğu (DD inhibisyon zonu= 10 mm; MİK= 5.00 µg/ml, MFK= 40.00 µg/ml) gösterilmiştir. Buna karşın diğer klinik Candida spp. suşları ile T.asahii ve T. rubrum suşlarına karşı herhangi bir antifungal etki belirlenememiştir. Sonuç olarak çalışmamızda, cilt enfeksiyonlarının geleneksel tedavisinde kullanılan OS külünün bazı Candida suşları üzerinde antifungal etkisi olduğunu vurgulayan ön veriler elde edilmiş; ancak bu bulguların daha kapsamlı ve ileri çalışmalarla desteklenmesi gerektiği kanısına varılmıştır.
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
DergiDiğerErişime Kapalı
 • 1. Gurib-Fakim A. Medicinal plants: traditions of yesterday and drugs of tomorrow. Mol Aspects Med 2006; 27: 1-93.
 • 2. Samy RP, Gopalakrishnakone P. Therapeutic potential of plants as antimicrobials for drug discovery. Evid Based Complement Alternat Med 2008; 7: 283-94.
 • 3. Baytop T. Therapy with Medicinal Plants in Turkey (Past and Present). 1999, 2nd ed. Nobel Medicine Publication, Istanbul.
 • 4. http://www.dogaltedavi.org/v/kayiskiran2.jpg.html
 • 5. http://www.saglikbilimi.com/kayiskiran-koku/
 • 6. Barrero AF, Sánchez JF, Rodríguez I, Maqueda M. Use of alkenylresorcinols from Ononis speciosa as synthetic precursors of compounds with potential biological activity. J Nat Prod 1993; 56: 1737-46.
 • 7. Jones FA. Herbs - useful plants. Their role in history and today. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: 1227-31.
 • 8. Mahasneh AM, El-Oqlah AA. Antimicrobial activity of extracts of herbal plants used in the traditional medicine of Jordan. J Ethnopharmacol 1999; 64: 271-6.
 • 9. Gruenwald J, Brendler T, Jaenjke C. PDR for Herbal Medicines. 2001. Medicinal Economic Company, New York.
 • 10. Citoglu G, Altanlar N. Antimicrobial activity of some plants used in folk medicine. J Fac Pharm, Ankara 2003; 32: 159-63.
 • 11. Yılmaz BS, Ozbek H, Citoğlu GS, Uğraş S, Bayram I, Erdoğan E. Analgesic and hepatotoxic effects of Ononis spinosa L. Phytother Res 2006; 20: 500-3.
 • 12. Al-Bakri AG, Afifi FU. Evaluation of antimicrobial activity of selected plant extracts by rapid XTT colorimetry and bacterial enumeration. J Microbiol Methods 2007; 68: 19-25.
 • 13. Talib WH, Mahasneh AM. Antimicrobial, cytotoxicity and phytochemical screening of Jordanian plants used in traditional medicine. Molecules 2010; 15: 1811-24.
 • 14. British Society for Antimicrobial Chemotherapy (BSAC). 2003. Available from: www.bsac.org.uk/_db/_documents/version215_nov_2003_.pdf
 • 15. Meng F, Zuo G, Hao X, et al. Antifungal activity of the benzo[c]phenanthridine alkaloids from Chelidonium majus Linn against resistant clinical yeast isolates. J Ethnopharmacol 2009; 125: 494-6.
 • 16. Cowan MM. Plant products as antimicrobial agents. Clin Microbiol Rev 1999; 12: 564-82.
 • 17. Webster D, Taschereau P, Belland RJ, Sand C, Rennie RP. Antifungal activity of medicinal plant extracts; preliminary screening studies, J Ethnopharmacol 2008; 115: 140-6.
 • 18. Kirmizigül S, Gören N, Yang SW, Cordell GA, Bozok-Johansson C. Spinonin, a novel glycoside from Ononis spinosa subsp. leiosperma. J Nat Prod 1997; 60: 378-81.
 • 19. Rex JH, Pfaller MA, Walsh TJ, et al. Antifungal susceptibility testing: practical aspects and current challenges. Clin Microbiol Rev 2001; 14: 643-58.
 • 20. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. In vitro activity of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil against dermatophytes and other filamentous fungi. J Antimicrob Chemother 2002; 50: 195-9.
 • 21. Vazquez JA, Arganoza MT, Boikov D, Vaishampayan JK, Akins RA. In vitro susceptibilities of Candida and Aspergillus species to Melaleuca alternifolia (tea tree) oil. Rev Iberoam Micol 2000; 17: 60-3.
 • 22. Thirach S, Tragoolpua K, Punjaisee S, Khamwan C, Jatisatienr C, Kunyanone N. Antifungal activity of some medicinal plant extracts against Candida albicans and Cryptococcus neoformans. Acta Horticulturae 2003; 597: 217-21.
 • 23. Asres K, Mazumder A, Bucar F. Antibacterial and antifungal activities of extracts of combretum molle. Ethiop Med J 2006; 44: 269-77.
 • 24. Ofori-Kwakye K, Kwapong AA, Adu F. Antimicrobial activity of extracts and topical products of the stem bark of Spathodea campanulata for wound healing. Afr J Tradit Complement Altern Med 2009; 6: 168-74.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.