MEHMET TEKTAŞ
(Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Necla TEKTAŞ
(Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 0Sayı: 23ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 221 - 229Türkçe

187 0
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik başarıları arasındaki ilişki
Öğrencilerin özellikle yüksek öğretim aşamasında zamanlarını iyi yönetmesi, kişisel gelişim ve akademik performans başta olmak üzere pek çok açıdan önemlidir. Literatürde öğrencilerin zaman yönetimi ile ilgili çalışmalardan farklı olarak, bu çalışma, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile yapılan ilk çalışmadır. Bu araştırmada; öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla, öğrencilere zaman yönetimi anketi uygulanmış ve aldıkları puanlar hesaplanmıştır. Akademik başarıları, bölümlerde ortak olan Türk Dili-1 dersi ve Matematik-1 derslerinin ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Zaman yönetimi anketinden aldıkları puan ile akademik başarı ortalamalarıı arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilere anket uygulanmıştır. Zaman Yönetimi Anketi olarak adlandırılan veri toplama aracı 2008- 2009 öğretim yılı mayıs ayı içerisinde Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek yüksekokulu öğrencilerine uygulanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. ZYA’nın birinci bölümünde öğrencilerin demografik özelliklerini ve akademik başarı puanını oluşturmak için Türk Dili-1 ve matematik-1 notlarını içeren bölüm, ikinci bölümde zaman yönetimi anketi yer almaktadır. Elde edilen veriler, SPSS 17.0 programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılarak verilerin analizinde bu programdan yararlanılmıştır. Sonuç olarak; araştırmamızda zaman yönetimi davranışları ile akademik başarı puanları arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. Ayrıca akademik başarı notu yüksek olan grupların zaman yönetimi puanları da yüksek bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.