BAHAR BARAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
Kürşat ÇAĞILTAY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 10Sayı: 39ISSN: 1302-597X / 2528-8911Sayfa Aralığı: 79 - 96İngilizce

163 0
Motivators and barriers in the development of online communities of practice
Problem Durumu: Eğitim alanında yıllardan beri devam eden temel tartışmalardan birisi, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgilidir. “Uygulama Topluluğu” yaklaşımı, bu tartışmaya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu yaklaşım, yetişkin insanları sosyal varlıklar olarak kabul eder ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, onların sosyal etkileşim ortamlarında, aktif olarak bulunmaları gerektiğini savunur. Bilim insanları, öğretmenlerin “öğretmeyi öğrenme” sürecinde elde etmeleri gereken pratik bilgiyi kazanmaları için bilgi alışverişinde bulunacakları sosyal ortamların olması gerektiğini savunmaktadır. Türkiye’ de görev yapan öğretmenlerin hepsini bir araya toplayacak bu tür sosyal ortamları geleneksel eğitim sisteminde oluşturmak gerek maliyet ve gerekse teknik açıdan oldukça zordur. Bu sebeple, öğretmen eğitiminde İnternet’in kullanılması fikri oldukça ilgi çekicidir. Uygulama toplulukları fikri ve İnternet’in bir araya gelmesiyle birlikte “çevrimiçi uygulama toplulukları” çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bu araştırma alanında en büyük problem, bu toplulukların üyelerini, topluluk içerisinde aktif tutmak, onların ortama katılımcı olmalarını sağlamak ve topluluğu uzun süreli yaşatabilmektir. Araştırmanın Amacı: Bu çalışma, öğretmenler için tasarlanmış çevrimiçi uygulama topluluğunun üyelerini, topluluk içerisinde aktif tutmak, ortama katılımcı olmalarını sağlamak ve topluluğu uzun süreli yaşatabilmek için gerekli, güdüleyici ve engelleyici faktörleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır.
internet
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baek, E. O., & Barab, S. A. (2005). A study of dynamic design dualities in a websupported community of practice for teachers. Educational Technology & Society, 8 (4), 161- 177.
 • Baek, E. O., & Schwen, T. M. (2006). How build a better online community. Performance Improvement Quarterly, 19(2), 51-68.
 • Barab, S., Kling, R., & Gray, J. H. (2004). An introduction: designing for virtual communities in the service of learning. In S. A. Barab, R. Kling & J. Gray (Eds.), Designing for virtual communities in the service of learning, (pp. 3-15). Cambridge University Press Cambridge, MA.
 • Baran, B., & Cagiltay, K. (2006). Teachers' experiences in online professional development environment, TOJDE, 7(4), 110-122.
 • Barnett, M. (2002, April). Issues and trends concerning electronic networking technologies for teacher professional development: A critical review of the literature. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Barnett, M. (2006). Using a web-based professional development system to support preservice teachers in examining authentic classroom practice. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (4), 701-729.
 • Batson, C. D., Ahmad, N., & Tsang, J. (2002). Four motives for community involvement. Journal of Social Issues, 58, 429-445.
 • Birol, C., Dagli, G. & Silman, F. (2010). Usage of knowledge management tools: UK and Canada versus Russia and Turkey in a comparative study. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 38, 37-54.
 • Cheung, W. S., & Hew, K. F. (2004). Evaluating the extent of ill-structured problem solving process among pre-service teachers in an asynchronous online discussion and reflection log learning environment. Journal of Educational Computing Research, 30(3), 197-227.
 • Cook-Sather, A. (2007). Direct links: Using e-mail to connect preservice teachers, experienced teachers, and high school students within an undergraduate teacher preparation program. Journal of Technology and Teacher Education, 15 (1), 11-37.
 • Davis, B., & Resta, V. (2002). Online collaboration: supporting novice teachers as researchers. Journal of Technology and Teacher Education, 10 (1), 101-117.
 • Hew, K. F. (2006). Knowledge sharing among professionals in three online communities. Unpublished Doctoral Dissertation, Indiana University, Indiana.
 • Jakobsson, A. (2006). Students’ self-confidence and learning through dialogues in a netbased environment. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (2), 387- 405.
 • Jonassen, D. H., Howland, J., Marra, R. M., & Crismond, D. (2008). Meaningful learning with technology. New Jersey: Pearson.
 • Knight, S., Pedersen, S., & Peters, W. (2004). Connecting the university with a Professional development school: Pre-service teachers’ attitudes toward the use of compressed video. Journal of Technology and Teacher Education, 12 (1), 139-154.
 • Kurtts, S., Hibbard, K., & Levin, B. (2005). Collaborative online problem solving with preservice general education and special education teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 13 (3), 397-414.
 • Levin, B., He, Y., & Robbins, H. (2006). Comparative analysis of preservice teachers’ reflective thinking in synchronous versus asynchronous online case discussions. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (3), 439-460.
 • Mehlinger, H. D., & Powers, S. M. (2002). Technology and teacher education: A guide for educator and policy makers. Houghton Mifflin Company.
 • MaKinster, J. G., Barab, S. A., Harwood, W. S., & Andersen, H. O. (2006). The effect of social context on the reflective practice of pre-service science teachers: Incorporating a web-supported community of teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (3), 543-579.
 • Moore, J., & Barab, S. (2002). The Inquiry Learning Forum: A community of practice approach to online professional development. TechTrends, 46 (3),44-50.
 • Nicholson, S., & Bond, N. (2003). Collaborative reflection and professional community building: An analysis of preservice teachers’ use of an electronic discussion board. Journal of Technology and Teacher Education, 11 (2), 259-279.
 • Sherin, M.G., & Van Es, E.A. (2005). Using video to support teachers’ ability to notice classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 13 (3), 475- 491.
 • Sprague, D. (2006). Research agenda for online teacher professional development. Journal of Technology and Teacher Education, 14 (4), 657-661.
 • Vonderwell, S. (2003). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives of students in an online course: A case study. The Internet and Higher Education, 6 (1), 77-90.
 • Wang, J., & Hartley, K. (2003). Video technology as a support for teacher education reform. Journal of Technology and Teacher Education, 11 (1), 105-138.
 • Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.