Nevin Kuloğlu PAZARCI
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Dilek Necioğlu ÖRKEN
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Münevver Gökyiğit ÇELİK
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Lale Gündoğdu ÇELEBİ
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Şenay AYDIN
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 47Sayı: 3ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 207 - 212Türkçe

146 6
Postenjeksiyon siyatik nöropati: Klinik ve elektrofizyolojik özellikler
Amaç: Siyatik sinirin enjeksiyona bağlı nöropatisinde klinik ve elektrofizyolojik özelliklerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: 1994-2002 yılları arasında elektromiyografi (EMG) laboratuarımıza gönderilen, gluteal bölgeye kas içi enjeksiyon sonrasında yakınmaları başlayan 30 olgu (19’u erkek) alındı. Tüm olgularda standart yöntemlerle sinir ileti ölçümleri ve iğne elektromiyografisi yapıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaşları 1-83 arasındaydı ve %37’si £10 yaştı. Biri dışında hastaların hepsinde elektrofizyolojik incelemeler enjeksiyondan sonraki 3 hafta-5.5 ay arasında yapıldı. Lateral ve medial trunkusun birlikte tutulduğu 17 olgunun 4’ünde eşit, 13’ünde lateral trunkusun hakim tutulumu saptandı. Sekiz olguda yalnız lateral ve 2 olguda yalnız medial trunkus tutulumu bulundu. İki olguda ise yalnızca duysal liflerde tutulum mevcuttu. Bir olgunun tüm elektrofizyolojik incelemeleri normaldi. Olguların kontrol değerlendirilmelerinde başlangıçta ağır tutulumu olan olgularda klinik düzelmenin çok sınırlı kaldığı ve hayat kalitesinin olumsuz etkilendiği görüldü. Sonuç: Enjeksiyon nöropatisi çocuklarda sık görülmektedir. Klinik ve elektrofizyolojik olarak siyatik sinir lezyonunun ağırlığı çok değişkendir. Ağır tutulumu olan olgularda konservatif tedaviyle yetinilmemeli uygun olgularda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Ayrıca enjeksiyon yapan sağlık personelinin eğitimine özel önem verilmelidir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Pediatri
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Cumhur Ertekin. Sentral ve Periferik EMG Anatomi-Fizyoloji-Klinik.Cumhur Ertekin. Lumbosakral Pleksus’tan Çıkan Sinirler içinde. İzmir: Meta Basım; 2006; 477-91.
 • 2. Akı S, Alev L, Boyacıyan A ve ark. Siyatik sinir nöropatisine sebep olan etyolojik faktörlerin değerlendirilmesi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1998; 1:65-7.
 • 3. Necioğlu Örken D, Çelik M, Kuloğlu Pazarcı N ve ark. Siyatik ve peroneal nöropatilerde etkenler. Klinik gelişim 2004; 17:19-24.
 • 4. Bulut Y, Ülger Z, Bulut S ve ark. Gluteal intramuskuler ilaç enjeksiyonu sonrası gelişen düşük ayak: Bir vaka takdimi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi 2007; 50:193-8.
 • 5. Ezeukwu AO. İnjection-induced sciatic nevre injury among childeren managed in a Nigerian physiotherapy clinic: A five year review. Journal of Medicine and rehabilitation 2007; 22-24.
 • 6. Pandian JD, Bose S, Danial V et al. Nerve injuries following intramuscular injection: a clinical and neurophysiological study from Northwest İndia. Journal of the periferal Nervous System 2006; 11:165-71.
 • 7. Mansoor F, Hamid S, Mir T et al. İncidence of traumatic injection neuropathy among children in Pakistan. L Revue de Sante de la Mediterranee orientable 2005; 11:798-804.
 • 8. Ahuja B. Post injection sciatic nevre injuty. Letter to the editor. 2003; 40: 368-9.
 • 9. Akyüz M, Turhan N. Post injection sciatic neuropathy in adult. Letter to the editor Clinical Neurophysiology 2006; 117:1630-5
 • 10. Korompilias AV, Payatakes AH, Beris AE et al. Sciatic and peroneal nevre injuries. Microsurgery 2006; 26:288-94.
 • 11. Brown BA. Sciatic injection neuropathy. California medicine 1972; 116:13-5.
 • 12. McKain CW, Urban BJ. Pain and cluneal neuropathy following intragluteal injection. 1978; 57:138-41.
 • 13. Sarayon JM, Winfree CJ, Schecter WS et al. Sciatic neuropathy after lower-extremity trauma: Successful treatment of an uncommon pain and disability syndrome in an adolescent. Am J Phys Med Rehabil. 2007; 86:597-600.
 • 14. Mansoor F. Case definition of traumatic injection neuropathy. Pakistan J. Med. Res. 2004; 43:143-9.
 • 15. Kline DG, Kim D, Mihda R et al. Manegement and results of sciatic nevre injuries: a 24-year experience. J Neurosur. 1998; 89:13-23.
 • 16. Feinberg J, Sethi S. Sciatic neuropathy: Case report and discussion of the literature on postoperative sciatic neuropathy and sciatic nevre tumors. 2006; 2:181-7.l

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.