ADNAN ŞEHU
(Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Serkan ÇAKIR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mudurnu Meslek Yüksek Okulu Bolu, Türkiye)
TARKAN ŞAHİN
(Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 57Sayı: 3ISSN: 1300-0861 / 1308-2817Sayfa Aralığı: 173 - 178Türkçe

146 3
Determination of rumen degradability of some oilseeds and meals using nylon bag technique
Bu çalışma haşhaş tohumu küspesi, haşhaş tohumu, kanola küspesi, susam tohumu, kendir tohumu ve yerfıstığı küspesinin rumendeki kuru madde ve ham protein parçalanabilirliğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada canlı ağırlığı yaklaşık 60 kg gelen rumenlerine 3 adet kanül yerleştirilmiş erkek merinos koyunlar kullanılmıştır. Koyunların her birinde yem çeşidi ve inkübasyon zamanı için 2 adet naylon kese kullanılmıştır. Naylon keseler her hayvanda 2, 4, 8, 16, 24 ve 48 saatlik süreler için inkübasyona bırakılmıştır. Yem maddeleri arasında yem örneklerine ve inkübasyon sürelerine göre kuru madde ve ham protein parçalanabilirliği bakımından istatistik önem (p<0.001) taşıyan farklılıklar elde edilmiştir. Kanola küspesinin 16 saatlik inkübasyon süresine kadarki dönemde kuru madde parçalanabilirliği diğer yem örneklerinden düşük bulunmuştur. Kendir tohumu, 16-48 saatlik inkübasyon süreleri arasında kuru madde parçalanabilirliği en düşük olan yem maddesi olmuştur. İncelenen test materyalleri arasında haşhaş tohumu ilk 24 saatte en düşük ham protein parçalanabilirliğine sahip yem maddesi olmuştur. Kırk sekiz saatlik inkübasyon dönemi sonunda susam tohumunun en yüksek protein parçalanabilirliğine sahip olan yem maddesi olduğu görülmüştür. İlk iki saatte çok hızlı parçalanma göstermesine rağmen kendir tohumu proteini daha sonraki saatlerde oldukça stabil bir parçalanma seyri göstermiştir. Yem maddelerinin kuru madde ‘a’ fraksiyonu % 12.18 (kanola küspesi) ve % 36.89 (haşhaş tohumu) arasında değişiklik göstermiştir. Kanola küspesinin efektif (Pe) kuru madde parçalanabilirliği (% 49.62, 0.06 h-1) en düşük olmasına karşılık, susam tohumunun kuru madde Pe değeri en yüksek (% 64.37, 0.06 h-1) olarak belirlenmiştir. En düşük ham protein Pe değerine sahip yem maddesinin haşhaş tohumu olduğu (% 54.05, 0.06 h-1) görülmüştür.
Fen > Veterinerlik > Veterinerlik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. AOAC (1984): Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis. 14th ed. The William Byrd Press Inc., Richmond, VA, Press, Ames, Iowa,
 • 2. Arif M (1996): The Nutritive Value of High Fibre Canola Meal For Ruminants. Ph.D Thesis, University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 1996
 • 3. Batal A, Dale N, Café M (2005): Nutrient composition of peanut meal. J Appl Poult Res, 14, 254–257
 • 4. Bhargava PK, Orskov ER (1987): Manual For The Use of Nylon Bag Technique in The Evaluation of Feedstuffs. The Rowett Research Institute, Bucksburn, Aberdeen, Scotland, pp. 1-20
 • 5. Bird SH, Dicko M (1987): Cottonseed supplements for. Sheep. In: Recent advances in animal nutrition in Australia. DJ Farrel (Ed), Department of Biochemistry, Microbiology and Nutrition, University of New England, Armidale, Australia. pp.80-86.
 • 6. Boila JR, Ingalls RJ (1992): In situ rumen digestion and escape of dry matter, nitrogen and amino acids in canola meal. Can J Anim Sci, 72, 891-896.
 • 7. Crampton EW, Maynard L (1983): The relation of cellulose and lignin content to nutritive value of animal feeds. J Nutr, 15, 383-385.
 • 8. Duncan DB (1955): Multiple range and multiple F test. Biometrics, 2, 1-42.
 • 9. Feed Industry Red Book (1994): Tables for Feeds. Goih JH, McCellhiney RR (Eds). Eden Prairie, MN: Comm. Marketing, Inc.
 • 10. Friesecke HK (1970): Final report. UNDP (SF project No150 IRQ/6).
 • 11. Jones RA, Mustafa AF, Christensen DA, McKinnon JJ (2001): Effects of untreated and heat-treated canola presscake on milk yield and composition of dairy cows. Anim Feed Sci Technol, 89, 97–111.
 • 12. ISM (2000): Institute of Statistics Ministry. Agriculture Structure (production, price, value). Institute of Statistics, Ministry of the Republic of Türkiye.
 • 13. Liu JX, Wu YM, Xu N, Ywu ZW (1993): Efficiency of protein utilization of formaldehyde treated rapeseed meal by sheep and its influence on cattle's performance. Asian Austral J Anim Sci, 6, 601-608.
 • 14. Moore JA, Swinle RS, Hale WH (1986): Effects of whole cottonseed, cottonseed oil or animal fat on digestibility of wheat straw diets by steers J Anim Sci, 63, 1267-1273.
 • 15. Mustafa AF, McKinnon JJ, Christensen DA (1999): The nutritive value of hemp meal for ruminants, Can J Anim Sci, 79, 91-95.
 • 16. Mustafa AF, Christensen DA, McKinnon JJ and Newkirk R (2000) Effects of stage of processing of canola seed on chemical composition and in vitro protein degradability of canola meal and intermediate products. Can J Anim Sci, 80, 211 – 214
 • 17. Naik AH (1967): Degradability characteristics of certain oilseeds. E Afr Agric J, 32, 201.
 • 18. NRC (2001): Nutrient Requirement of Dairy Cattle. 7th ed. National Research Council, National Academy of Science, Washington, DC.
 • 19. Orskov ER, Mcdonald I (1979): Degradability characteristics of certain oilseeds. J Agric Sci Camb, 9, 499-508.
 • 20. Seoane JR, Christien AM, Veira DM, Fontecilla J (1992): Performance of growing steers fed quackgrass hay supplemented with canola meal. Can J Anim Sci, 72, 329-336.
 • 21. Tesfa AT (1993): Effects of rapeseed oil supplementation on digestion, microbial protein synthesis and duodenal microbial amino acid composition in ruminants. Anim Feed Sci Technol, 41, 313-328.
 • 22. Tuncer ŞD, Saçaklı P (2003): Rumen degradability characteristics of xylose treated canola and soybean meals. Anim Feed Sci and Tech, 107, 211–218.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.