ZEKİ ARSAL
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 229 - 240Türkçe

275 2
İlköğretim öğretmen adaylarının sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları
Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sera etkisi ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemektir. Araştırma eğitim fakültesi ilköğretim fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 171 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Çalışmada sera etkisinin nedenleri, sonuçları ve sera etkisini önleme yollarıyla ilgili kavram yanılgıları araştırılmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen "Sera Etkisi İle İlgili Düşünceler Anketi" kullanılmıştır. Anket üç alt boyuttan ve yirmi üç maddeden oluşmaktadır. Araştırma sonunda hem fen bilgisi hem de sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının sera etkisinin nedenleri, sonuçları ve sera etkisini önleme yolları konularında bir takım kavram yanılgılarına sahip oldukları bulunmuştur.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arsal, Z. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma İle İlgili Kavram Yanılgıları. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Ankara.
 • Bal, Ş. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sera etkisi ile ilgili kavram yanılgılarının tespiti. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17, 102-111.
 • Bahar, M. ve Aydın, F. (2002) Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sera Gazları ve Global Isınma İle İlgili Anlama Düzeyleri ve Hatalı Kavramları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Bahar, M. (2003). Misconceptions in Biology Education and Conceptual Change Strategies. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 55-64.
 • Boyes, E.& Stanisstreet, M. (1998). High school students' perceptions of how major global environmental effects might cause skin cancer. The Journal of Environmental Education, 29 (2), 31-36.
 • Boyes, E., Stanisstreet, M. & Papantoniou, V.S. (1999). The ideas of Greek high school students about the ozone layer. Science Education, 83(6), 724-737.
 • Bozkurt, O., Cansüngü, K. (2002). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Eğitiminde Sera Etkisi ile Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-73.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 4. Baskı. Ankara: PegenA Yayıncılık.
 • Darçın, E.S., Bozkurt, O. ve Hamalosmanoğlu, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Sera Etkisi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Kavram Yanılgılarının Tesbit Edilmesi. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 104-115.
 • Groves, F.H, & Pugh, A. (1999). Elementary Pre-Service Teacher Perceptions of the Greenhouse Effect. Journal of Science Education and Technology, 8(1), 76-77.
 • Halloun, I.B. & Hestenes, D. (1985). The initial knowledge state of college physics students. American Journal of Physics, 53, 1043-1055.
 • Hynd, C.R. & Guzetti, B.J. (1993). Exploring issues in conceptual change. In D.J. Leu&C. K. Kinzer (Eds.),Examining central issues in literacy research, theory and practice (pp.374-381). The National Reading Conference.
 • Jeffries, H., M. Stanisstree, M. & Boyes, E. (2001). Knowledge about the "Greenhouse Effect": Have college students improved? Research in Science Teachnological Education, 19(2), 205-220.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. 11. Basım. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M. & Boyes, E. (2008). Turkish students' ideas about global warming. International Journal of Environmental Science Education, 3(2), 89-98.
 • Lester, B.T., Ma, L., Lee,O. & Lambert, J. (2006). Social activism in Elementary Science Education: A science, technology, and society approach to teach global warming. International Journal of Science Education, 28(4), 315-339.
 • Mason, L., & Santi, M. (1998). Discussing the greenhouse effect: Children's collaborative discourse reasoning and conceptual change. Environmental Education Research, 4(1), 67-86.
 • Österlind, K. (2005). Concept formation in environmental education: 14-year olds' work on the intensified greenhouse effect and the depletion of the ozone layer. International Journal of Science Education, 27(8), 891908.
 • Summeers, M., Kruger, C., & Childs, A. (2001). Understanding the science of environmental issues: development of a subject knowledge guide for primary teacher education. International Journal of Science Education, 23(1), 33-53.
 • Taylor, A. K. & Kowalski, P. (2004). Naive psychological science: THe prevalence, strength, and sources of misconceptions. The PsyclogicalRecord, 54, 15-25.
 • Trowbridge, D.E. & McDermott, L.C. (1980). Investigation of students' understanding of the concept of velocity in one dimension. American Journal of Physics, 48, 1020-1028.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.