Ramazan KANTAY
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
NUR MÜGE GÜNGÖR
(İstanbul Üniversitesi, Ormancılık Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 59Sayı: 2ISSN: 0535-8418Sayfa Aralığı: 51 - 65Türkçe

108 2
Tek tabakalı masif parkeler ve ilgili standartlar
Günümüzde ahşap parkelerin çeşidi oldukça artmıştır. Bunları tek tabakalı ve çok tabakalı parke çeşitleri olmak üzere iki grup altında toplamak mümkündür. Bu makalede tek tabakalı parke çeşitlerinin özellikleri üzerinde durulmuş ve bunların benzerlikleri, farklılıkları, iyi ve kötü yanları öne çıkarılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Özelliklerin tespitinde klasik masif parke için TS 73 EN 13226 (2004), klasik mozaik parke için TS 200 EN 13488 (2004), lamel parke için TS EN 14761 (2004), lam parke için TS EN 13227 (2004), rabıtalı masif ahşap yer döşemeleri için TS EN 13228 (2004) numaralı standartlar esas alınmıştır. Tek tabakalı parke çeşitlerinin ortak özelliği döşeme malzemesi olmalarıdır. Sınıflandırma özellikleri, sınıf sembolleri, fabrikadan teslim rutubetleri bakımından benzerlikler olmakla beraber; boyutları, boyut toleransları, birleştirme profilleri, döşeme şekilleri gibi hususlarda kullanım amacına uygun büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle her parke çeşidi üretim amacına ve özelliklerine uygun yerlerde kullanılmalıdır.
Türkiye ahşap levhalar
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim, 2009; www.stauf.de/getfile.php/a682f0e1b781709f6e64815b3a17071a/PK0 EN_Parkettnormen.pdf, Die neuen EN –Normen für Parkett-und Holzfussböden, Ziyaret Tarihi : 14 Ocak 2009
 • Güngör, N.M., 2008. Türkiye’de Ahşap Kökenli Parke Endüstrisinin Teknolojik Yapısı, Fire-Verimlilik ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Kantay, R., Ekizoğlu, A. 1989. Türkiye’de parke endüstrisinin bugünkü yapısı ve sorunları, Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü, Yayın No: 1, Bolu Haber Gazetecilik ve Matbaacılık Ticaret Ortaklığı.
 • Ruske, W., 2004. Parkett-Ein Wunderbares Material. SN Verlag Michael Steinert, An der Alster 21, 20099, Hamburg.
 • TS 200, 1975. Mozaik ahşap parke, T.S.E., Ankara.
 • TS 73, 1987. Ahşap parkeler (meşe ve kayın), T.S.E., Ankara.
 • TS EN 13182-1, 2002. Kereste parçasının rutubet muhtevası-Bölüm 1:Fırın kurusu metot ile belirleme, T.S.E., Ankara.
 • TS EN 13182-2, 2002. Kereste parçasının rutubet muhtevası-Bölüm 2: Elektrikli direnç metodu ile tahmin, T.S.E., Ankara.
 • TS EN 13756, 2004. Ahşap yer döşemesi-Terminoloji, T.S.E., Ankara.
 • TS 73 EN 13226, 2004. Ahşap yer döşemesi-Lamba ve/veya zıvanalı masif parke elemanları, T.S.E., Ankara.
 • TS EN 13227, 2004. Ahşap yer döşemesi-Masif laminat parke ürünleri, T.S.E., Ankara.
 • TS 200 EN 13488, 2004. Ahşap yer döşemesi- Mozaik parke elemanları, T.S.E., Ankara.
 • TS EN 13228, 2004. Ahşap yer döşemesi-Parkeleri de içeren rabıtalı (Bindirmeli- Geçmeli) masif ahşap yer döşeme elemanları, T.S.E., Ankara.
 • TS EN 14761, 2006. Ahşap yer döşemesi-Masif ahşap parkeler-Düşey birleştirme, geniş birleştirme ve tuğla modeli, T.S.E., Ankara

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.