Aslıhan TAVİL
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
HAKAN YAMAN
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
İkbal ÇETİNER
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Kevser COŞKUN
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1303-7005 / 1307-1645Sayfa Aralığı: 143 - 154Türkçe

112 13
Türkiye'de farklı iklim bölgelerindeki konut birimleri için enerji ve maliyet etkin pencere seçim modeli - HiPerWin
Bu çalışmada, Türkiye’de ılımlı-nemli, ılımlı-kuru ve sıcak-nemli iklim bölgelerindeki konut binaları için enerji etkin ve uygun maliyetli pencere sistemlerinin seçimine yardımcı olacak dinamik bir modelin alt yapısı anlatılmakta ve modelin işleyişine ilişkin değerlendirmeler sunulmaktadır. Modelin ana amacı, konut binalarının kullanıcıları, tasarımcıları ve yüklenicilerinin pencere ürünlerinin enerji ve maliyet performans değerlendirmeleri ışığında uygun pencere seçimi yapmalarını sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak konut binaları ile ilgili kullanıcı gereksinmeleri, sınırlamalar ve yönetmeliklere göre farklı konut binaları tasarlanarak Türkiye’deki konut binalarını temsil eden bir konut tipolojisi oluşturulmuştur. Konut binalarında pencerenin enerji ve maliyet performansını etkileyen parametreler, iklimsel özellikler, pencere alanı, yön, güneş kontrol araçları, farklı özelliklere sahip çift cam üniteleri ve bina tipleri olarak belirlenmiştir. Öngörülen parametrelerin kombinasyonu ile oluşturulan seçeneklerin yıllık ısıtma ve soğutma enerjileri ile yaşam dönemi maliyetleri hesaplanmıştır. Çalışmada değerlendirilen binalar, parametreler, pencere özelliklerine ilişkin veriler ile parametrik çalışma sonucunda belirlenen yıllık ısıtma ve soğutma enerji tüketimleri ile maliyet sonuçları bir veritabanına kaydedilmiş ve sorgular yardımıyla birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Geliştirilen bir ara yüz yardımıyla kullanıcılar veritabanından kendi binalarına ilişkin dış çevre ve yapma çevre verilerini tanımlayabilmektedir. Sonuç olarak, pencere seçim modeli (HiPerWin) yardımıyla belirli bir duruma ilişkin iklimsel özellikler, konut birimi, saydamlık oranı, güneş kontrol aracı gibi özellikler tanımlanabilmekte; söz konusu durum için geçerli pencere seçeneklerinin enerji etkinliği ve yaşam dönemi maliyetleri karşılaştırılarak, maliyeti en düşük ve enerji etkinliği en yüksek olan pencereler belirlenmektedir.
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kompozitler
DergiDiğerErişime Açık
  • Carmody, J., Selkowitz, S., Arasteh, D. ve Heschong, L., (2000). Residential windows – a guide to new technologies and energy performance, W.W. Norton & Company, New York.
  • Anon, (2005). EnergyPlus version 2.1.03 help manual, Lawrence Berkeley National Laboratory.
  • Anon, (2001). International Weather for Energy Calculations (IWEC Weather Files) users manual and CD-ROM, Atlanta: ASHRAE.
  • Anon, (2003). Bina inşaati istatistikleri, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, Türkiye, Haziran 2005, 222 (ISBN: 975-19-3687-X).
  • Anon, (2007). Türkiye istatistik yıllığı, Bölüm 14: Bina inşaatı, Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK), Ankara, Türkiye, Mayıs 2008, 211 (ISBN: 978-975-19-4238-8).
  • Anon, (1993) ASHRAE handbook of fundamentals ASHRAE, Atlanta, USA.
  • Mitchell, R., Kohler, C. ve Arasteh, D., (2003). WINDOW 5.2 user manual for analyzing window thermal performance, LBNL-44789, Lawrence Berkeley National Laboratory.
  • Ellingham, I. ve Fawcett, W., (2006). New generation whole-life costing: Property and construction decision-making under uncertainty, Taylor & Francis, Londra.
  • Tavil, A., Çetiner, İ., Yaman, H. ve Coşkun, K., (2007). Residential window selection model for different climates of Turkey, Proceedings, CIB World Building Congress, Construction for Development, Cape Town, South Africa, 950-963 (ISBN: 1-920-01704-6).
  • Tavil A., Yaman H. ve Çetiner İ., (2006). Performance based window selection model for residential buildings, Proceedings, 23rd International Conference on Passive and Low Energy Architecture, in Compagnon, R., Haefeli, P. ve Weber, W., eds, Geneva, Switzerland, 2, 237-243.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.