Ömer.Oğuzhan DEMİR
(Polis Akademisi, Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye)
Hakan ERDAL
(Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1301-8779Sayfa Aralığı: 29 - 54Türkçe

354 6
Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme
Her yıl on binlerce yasadışı göçmenin geçiş yapmaya çalıştığı bir ülke olarak Türkiye'de, yasadışı göç çeşitli şekillerde gündeme gelmektedir. Konuyu gündeme en fazla taşıyan iletişim kanallarının başında gelen medyada yasadışı göç ile ilgili kavramların net olarak anlaşılamadığı görülmektedir. Özellikle, yazılı basında yer alan haberlerde; amaçlar, nedenler, yöntemler, başvurulan hukuki düzenlemeler bakımından birbirinden ayrı değerlendirilmesi gereken yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, iltica gibi kavramlar birbiriyle karıştırılır ya da birlikte kullanılır olmuştur. Yasadışı göçle ilgili verilen haberlerin birçoğunda kavramların yanlış kullanılması ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz etki yapılabilecek türdendir. Bu çalışma, bu sorunu araştırmayı ve kavramların daha doğru anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla ilk olarak yasadışı göç ile ilgili olan yasadışı göç-iltica ile göçmen kaçakçılığı-insan ticareti kavramlarının yasal ve pratikteki tanımları ve aralarındaki farklar açıklanmıştır. Daha sonra, bu kavramların basında nasıl kullanıldığını görmek amacıyla 2008 yılında yazılı basında çıkan haberler (n=84) incelenmiş ve haberlerin üçte birinin kavramları yanlış kullandığı belirlenmiştir. Bu çerçevede, uygulayıcı ve politika yapıcılar tarafından değerlendirilmek üzere iletişim kanallarının uygun şekilde açılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Türkiye
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Asar, Aydoğan, (2004), Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları, Ankara: Emek Ofset.
 • Ay, Kadir; Demircioğlu, Egemen; Karatoprak, Meltem ve Baykal, Sanem, (2005), İltica ve Göç Mevzuatı, Ankara.
 • Birleşmiş Milletler, (1951), 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi.
 • Çiçekli, Bülent, (2005), "Yasadışı Göç, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ve Türkiye", Polis Bilimleri Dergisi, C. 7, S. 1,ss.43-57.
 • Demir, Oğuzhan O. and Şahin, B., (2007), Critical Assessment of Media News Coverage on Human Trafficking Incidents in Turkey, Paper presented in the 2nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security.
 • Demir, Oğuzhan O., (2006), Understanding Illegal Immigration Towards the European Union by the case of Turkey, Unpublished master's thesis. Newark-New Jersey, USA: Rutgers University,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM), (2001), Dünyada ve Türkiye'de Yasadışı Göç, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Human Rights Watch, (HRW), (2008,), Stuck in a Revolving Door. A Report Communicated on November 2008.
 • International Organization for Migration (IOM), (2004), Glossary on Migration, Geneva.
 • Iselin, Brian and Adams, Melanie, (2003), Distinguishing between Human Trafficking and People Smuggling, Bangkok: Regional Centre for East Asia and the Pacific,
 • Koser, Khalid, (2000), "The Smuggling of Asylum Seekers into Western Europe: Contradictions, Conundrums, and Dilemmas", in David Kyle and Rey Koslowski (eds.): Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp.58-73.
 • Kyle, David, and Koslowski, Rey, (2001), Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, pp. 1-28
 • www.countertrafficking.org
 • www.unhcr.org.tr
 • www.iom.org
 • www.tsk.mil.tr

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.