Yüksel ARIKAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Ömer GÜNAL
(Girilmedi)
MEVLÜT PEHLİVAN
(Girilmedi)
EMİN SAMİ GÜRLEYİK
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 14Sayı: 4ISSN: 1016-5118Sayfa Aralığı: 206 - 208Türkçe

119 3
Toksik multinodüler guatr' da cerrahi tedavinin solunum fonksiyonları üzerine etkisi
Bu çalışmada cerrahi tedavi uygulanan toksik multinodüler guatr'lı hastalarda cerrahi tedavinin solunum fonksiyonları üzerindeki etkileri incelendi. Toksik multinodüler guatr nedeniyle cerrahi tedavi endikasyonu konan hastalarda cerrahi tedavi ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişkiyi incelemek için prospektif bir çalışma planlandı. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyattan bir ay sonra tiroid volümü, boyun çevresi ölçümleri ve solunum fonksiyon testleri yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldı. Hastaların 21'i kadın, 9'u erkek olup yaş ortalamaları 44 idi. Ameliyat öncesi tiroid Ultrasonografisi (TUSC) ile yapılan tiroid volüm ölçümü 51.8 mL, boyun çevresi ölçümü 36.1 cm, solunum fonksiyon testi hava yolu obstrüksiyonunu gösteren FEV1, FVC, FEF25-75, FIVC, PIFR değerleri sırası ile 2.47 Lt, 2.71 U, 3.02 U, 2.95 U, 4.04 U bulundu. Ameliyat sonrası tiroid volüm ölçümü 8.5 mL, boyun çevresi ortalaması 35 cm, FEV1, FVC, FEF25-75, FIVC, PIFR değerleri sırası ile 2.48 Lt, 2.42 Lt, 2.55 Lt, 2.60 Lt, 3.34 Lt olarak teshil edildi. Sonuç olarak toksik multinodüler guatr nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların tiroid volümünde küçülme saptanmasına rağmen, boyun çapı ölçümü ve ameliyat sonrası solunum fonksiyon testlerinde ameliyat öncesine göre anlamlı bir değişiklik görülmemiştir.
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.