BÜLENT PEKDAĞ
(Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 1304-6020 / 1304-6020Sayfa Aralığı: 79 - 110Türkçe

554 8
Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme
Kimyasal olayların moleküler seviyede meydana gelmesi kimya öğrenimini güçleştirmektedir. Çünkü kimyayı anlamak moleküler seviyede görülmezin ve dokunulmazın anlamını oluşturma üzerine kurulmaktadır. Kimyanın kavramsal öğreniminde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmek için son zamanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Animasyon, simülasyon, video, multimedya vb. gibi teknolojik araçların kimya eğitiminde kullanımı alternatif öğrenme yollarını gündeme getirmektedir. Kimyanın öğreniminde bu alternatif öğrenme yolları çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede, teknolojik araçların öğrenme üzerine etkilerini konu alan çok sayıda araştırmanın incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler ortaya konmaktadır. Bu derleme çalışması, teknolojik araçların öğrencilere sağladığı faydaları tanıtmak ve internet tabanlı öğrenme olanakları hakkında bilgi vermek açısından önemlidir. Ayrıca bu çalışma, teknolojik bir aracın öğrenme üzerine etkisinin incelenmesinde araştırmacılara yardımcı olabilecek “ikili kodlama” ve “bilişsel yük” teorileri hakkında da bilgiler içermektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • Abdullah, S., & Shariff, A. (2008). The effects of inquiry-based computer simulation with cooperative learning on scientific thinking conceptual understanding of gas laws. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 4(4), 387-398.
 • Akkoyunlu, B., & Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 9-18.
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 79-96.
 • Aldağ, H. (2005). Öğrenme ve öğretmede A. Paivo’nun ikili kodlama kuramı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 29-48.
 • Aldağ, H., & Sezgin, M. E. (2002). Multimedya uygulamalarında ikili kodlama kuramı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 29-44.
 • Aldağ, H., & Sezgin, M. E. (2003). Çok ortamlı öğrenmede ikili kodlama kuramı ve bilişsel model. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 121-135.
 • Altun, T. (2007). Information and communications technology (ICT) in initial teacher education: What can Turkey learn from range of international perspectives? Journal of Turkish Science Education, 4(2), 45-60.
 • Ardac, D., & Akaygun, S. (2004). Effectiveness of multimedia-based instruction that emphasizes molecular representations on students’ understanding of chemical change. Journal of Research in Science Teaching, 41(4), 317-337.
 • Arnold, S. R., Padilla, M. J., & Tunhikorn, B. (2009). The development of pre-service science teachers’ professional knowledge in utilizing ICT to support professional lives. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(2), 91-101.
 • Atasoy, B., Genç, E., Kadayıfçı, H., & Akkuş, H. (2007). 7. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişmeler konusunu anlamalarında işbirlikli öğrenmenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 12-21.
 • Ausubel, D. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. New York: Grune & Stratton. Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255, 556-559.
 • Basili, P. A., & Sanford, J. P. (1991). Conceptual change strategies and cooperative group work in chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 28, 293-304.
 • Bayram, S. (2001). Fen bilgisi öğretiminde bilgi iletim biçiminin öğrenci başarısına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 55-78.
 • Ben-Zvi, R., Eylon, B., & Silberstein, J. (1987). Students’ visualization of a chemical reaction. Education in Chemistry, 24, 117-120.
 • Bernauer, J. A. (1995, April). Integrating technology into the curriculum: First year evaluation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED385224)
 • Burke, K. A., & Greenbowe, T. J. (1998). Collaborative distance education: The Iowa chemistry education alliance. Journal of Chemical Education, 75(10), 1308-1312.
 • Burke, K. A., Greenbowe, T. J., & Windschitl, M. A. (1998). Developing and using conceptual computer animations for chemistry instruction. Journal of Chemical Education, 75(12), 1658-1660.
 • Byers, D. N. (1997, April). So why use multimedia, the Internet, and lotus notes? Paper presented at the Technology in Education Conference, San Jose, CA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED413023)
 • Case, J. M., & Fraser, D. M. (1999). An investigation into chemical engineering students’ understanding of the mole and the use of concrete activities to promote conceptual change. International Journal of Science Education, 21(12), 1237-1249.
 • Cavanaugh, T., & Cavanaugh, C. (1996, October). Learning science with science fiction films. Paper presented at the annual meeting of Florida Association of Science Teachers, Key
 • West, FL. (ERIC Document Reproduction Service No. ED411157) Chandler, P., & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of instruction. Cognition and Instruction, 8, 293-332.
 • Chera, P., & Wood, C. (2003). Animated multimedia ‘talking books’ can promote phonological awareness in children beginning to read. Learning and Instruction, 13(1), 33-52.
 • Chiu, M.-H., Chou, C.-C., & Liu, C.-J. (2002). Dynamic processes of conceptual change: Analysis of constructing mental models of chemical equilibrium. Journal of Research in Science Teaching, 39(8), 688-712.
 • Clark, D., & Jorde, D. (2004). Helping students revise disruptive experientially supported ideas about thermodynamics: Computer visualizations and tactile models. Journal of Research in Science Teaching, 41(1), 1-23.
 • Clark, J. M., & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational Psychology Review, 3(3), 149-210.
 • Coleman, W. F., & Fedosky, E. W. (2006). A new java animation in peer-reviewed "jce" webware. Journal of Chemical Education, 83(1), 173-174.
 • Coll, R. K., & Treagust, D. F. (2003). Investigation of secondary school, undergraduate, and graduate learners’ mental models of ionic bonding. Journal of Research in Science Teaching, 40(5), 464-486.
 • Daşdemir, İ., Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Karaçöp, A. (2008). The effects of animation technique on teaching of acids and bases topics. Journal of Turkish Science Education, 5(2), 60-69.
 • de Jong, T., & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. Review of Educational Research, 68(2), 179-201.
 • Demiraslan, Y., & Usluel, Y, K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 109-113.
 • Depover, C., Giardina, M., & Marton, P. (1998). Les environnements d’apprentissage multimédia. Paris: L’Harmattan.
 • Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23(7), 5-12.
 • Duchastel, P., Fleury, M., & Provost, G. (1988). Rôles cognitifs de l’image dans l’apprentissage scolaire. Bulletin de Psychologie, 41(386), 667-671.
 • Ebenezer, J. V. (2001). A hypermedia environment to explore and negotiate students’ conceptions: Animation of the solution process of table salt. Journal of Science Education and Technology, 10(1), 73-92.
 • Ebenezer, J. V., & Gaskell, P. J. (1995). Relational conceptual change in solution chemistry. Science Education, 79, 1-17.
 • Gabel, D. (1999). Improving teaching and learning through chemistry education research: A look to the future. Journal of Chemical Education, 76(4), 548-554.
 • Gabel, D. L., & Bunce, D. M. (1994). Research on problem solving: Chemistry. In D. L.
 • Gabel (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp. 301-325). New York: Macmillan.
 • Gabel, D. L., Samuel, K. V., & Hunn, D. (1987). Understanding the particulate nature of matter. Journal of Chemical Education, 64(8), 695-697.
 • Gilbert, J. K., Justi, R., van Driel, J. H., de Jong, O., & Treagust, D. F. (2004). Securing a future for chemical education. Chemistry Education: Research and Practice, 5(1), 5-14.
 • Goll, J. G., & Woods, B. J. (1999). Teaching chemistry using the movie Apollo 13. Journal of Chemical Education, 76(4), 506-508.
 • Greenbowe, T. J. (1994). An interactive multimedia software program for exploring electrochemical cells. Journal of Chemical Education, 71, 555-557.
 • Griffiths, A. K., & Preston, K. R. (1992). Grade-12 students’ misconceptions relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.
 • Gülbahar, Y. (2008). ICT usage in higher education: A case study on preservice teachers and instructors. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(1), 32-37.
 • Hagen, B. J. (2002, March). Lights, camera, interaction: Presentation programs and the interactive visual experience. Paper presented at the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Nashville, TN.
 • Haidar, A. H. (1997). Prospective chemistry teachers’ conceptions of the conservation of matter and related concepts. Journal of Research in Science Teaching, 34(2), 181-197.
 • Hakerem, G., Dobrynina, G., & Shore, L. (1993, April). The effect of interactive, three dimensional, high speed simulations on high school science students’ conceptions of the molecular structure of water. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Atlanta, GA. (ERIC Document Reproduction Service No. ED362390)
 • Hameed, H., Hackling, M. W., & Garnett, P. J. (1993). Facilitating conceptual change in chemical equilibrium using a CAI strategy. International Journal of Science Education, 15(2), 221-230.
 • Handal, G. A., Leiner, M. A., Gonzalez, C., & Rogel, E. (1999, March). Linear multimedia benefits to enhance students’ ability to comprehend complex subjects. Paper presented at the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, San Antonio, TX. (ERIC Document Reproduction Service No. ED432221)
 • Johnson, P. (2000). Children’s understanding of substances, part 1: Recognizing chemical change. International Journal of Science Education, 22(7), 719-737.
 • Johnson-Laird, P. (1983). Mental models. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Johnstone, A. H. (1993). The development of chemistry teaching: A changing response to changing demand. Journal of Chemical Education, 70, 701-704.
 • Jonassen, D. H. (1996). Computers in the classroom: Mindtools for critical thinking. NewJersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Kearsley, G., & Shneiderman, B. (1998). Engagement theory: A framework for technologybased teaching and learning. Educational Technology, 38(5), 20-23.
 • Kelly, R. M., & Jones, L. L. (2007). Exploring how different features of animations of sodium chloride dissolution affect students’ explanations. Journal of Science Education and Technology, 16(5), 413-429.
 • Keusch, P. (2009). Demonstration Experiments & Labs, Chemistry Visualized, Didactics of Chemistry. Retrieved February 17, 2009, from http://www.uni-regensburg.de/ Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/
 • Kıyıcı, G., & Yumuşak, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi: Asit-baz kavramları ve titrasyon konusu örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 130-134.
 • Kozma, R. B. (1991). Learning with media. Review of Educational Research, 61(2), 179-211.
 • Kozma, R. B. (2003). The material features of multiple representations and their cognitive and social affordances for science understanding. Learning and Instruction, 13(2), 205-226.
 • Kozma, R. B., & Russell, J. (1997). Multimedia and understanding: Expert and novice responses to different representations of chemical phenomena. Journal of Research in Science Teaching, 34(9), 949-968.
 • Krajcik, J. S. (1991). Developing students’ understanding of chemical concepts. In S. M. Glynn, R. H. Yeany & B. K. Britton (Eds.), The Psychology of Learning Science (pp. 117-147). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Krnel, D., Watson, R., & Glazar, S. A. (1998). Survey of research related to the development of the concept of 'matter'. International Journal of Science Education, 20(3), 257-289.
 • Kumar, D. D. (1991). Hypermedia: A tool for STS education? Bulletin of Science Technology & Society, 11, 331-332.
 • Kumar, D. D., Smith, P. J., Helgeson, S. L., & White, A. L. (1994). Advanced technologies as educational tools in science: Concepts, applications, and issues. Columbus, OH: National Center for Science Teaching and Learning.
 • Laroche, L. H., Wulfsberg, G., & Young, B. (2003). Discovery videos: A safe, tested, timeefficient way to incorporate discovery-laboratory experiments into the classroom. Journal of Chemical Education, 80(8), 962-966.
 • Lee, H., Plass, J. L., & Homer, B. D. (2006). Optimizing cognitive load for learning from computer-based science simulations. Journal of Educational Psychology, 98(4), 902- 913.
 • Lim, K. F. (2006). Use of spreadsheet simulations in university chemistry education. Journal of Computer Chemistry, 5(3), 139-146.
 • Lonning, R. A. (1993). Effect of cooperative learning strategies on student verbal interactions and achievement during conceptual change instruction in 10th grade general science. Journal of Research in Science Teaching, 30(9), 1087-1101.
 • Lowe, R. K. (2003). Animation and learning: Selective processing of information in dynamic graphics. Learning and Instruction, 13(2), 157-176.
 • Luque, E. G., Ortega, T., Forja, J. M., & Parra, A. G. (2004). Using a laboratory simulator in the teaching and study of chemical processes in estuarine systems. Computers & Education, 43, 81-90.
 • Marcano, A. V., Williamson, V. M., Ashkenazi, G., Tasker, R., & Williamson, K. C. (2004).
 • The use of video demonstrations and particulate animation in general chemistry. Journal of Science Education and Technology, 13(3), 315-323.
 • Maskill, R., Cachapuz, A. F. C., & Koulaidis, V. (1997). Young pupils’ ideas about the microscopic nature of matter in three different European countries. International Journal of Science Education, 19(6), 631-645.
 • Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: Using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13(2), 125-139.
 • Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build connections between words and pictures in multimedia learning. Journal of Educational Psychology, 84, 444-452.
 • Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Aids to computer-based multimedia learning. Learning and Instruction, 12(1), 107-119.
 • Michel, E., Roebers, C. M., & Schneider, W. (2007). Educational films in the classroom: Increasing the benefit. Learning and Instruction, 17, 172-183.
 • Mikkilä-Erdmann, M. (2001). Improving conceptual change concerning photosynthesis through text design. Learning and Instruction, 11(3), 241-257.
 • Moore, R., & Miller, I. M. (1996). How the use of multimedia affects student retention and learning. Journal of College Science Teaching, 25(4), 289-293.
 • Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chemical Education, 69(3), 191-196.
 • Nakhleh, M. B., & Mitchell, R. C. (1993). Concept learning versus problem solving: There is a difference. Journal of Chemical Education, 70(3), 190-192.
 • Niaz, M., & Rodriguez, M. A. (2000). Teaching chemistry as rhetoric of conclusions or heuristic principles - a history and philosophy of science perspective. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(3), 315-322.
 • Ongel-Erdal, S., Sonmez, D., & Day, R. (2004). Science fiction movies as a tool for revealing students’ knowledge and alternative conceptions. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Vancouver, Canada. (ERIC Document Reproduction Service No. ED490732)
 • Own, Z., & Wong, K. P. (2000, November). The application of scaffolding theory on the elemental school acid – basic chemistry web. Paper presented at the International Conference on Computers in Education/International Conference on Computer-Assisted Instruction (ICCE/ICCAI), Taipei, Taiwan. (ERIC Document Reproduction Service No. ED454827)
 • Pabuçcu, A., & Geban, Ö. (2006). Remediating misconceptions concerning chemical bonding through conceptual change text. Hacettepe University Journal of Education, 30, 184- 192.
 • Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Parush, A., Hamm, H., & Shtub, A. (2002). Learning histories in simulation-based teaching: The effects on self-learning and transfer. Computers & Education, 39, 319-332.
 • Paselk, R. A. (1994). Visualization of the abstract in general chemistry. Journal of Chemical Education, 71, 225.
 • Pekdağ, B. (2005). Influence des relations entre le texte et l’image d’un film de chimie sur l’activité cognitive d’un apprenant. Doctoral thesis, Université Lumière Lyon 2, Lyon.
 • Pekdağ, B., & Le Maréchal, J.-F. (2006). Influence de la nature du texte d’un film de chimie sur son utilisation par un apprenant. Didaskalia, 28, 55-84.
 • Pekdağ, B., & Le Maréchal, J.-F. (2007a). Bilimsel filmlerin hazırlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 57-84.
 • Pekdağ, B., & Le Maréchal, J.-F. (2007b). Memorisation of information from scientific movies. In R. Pintó & D. Couso (Eds.), Contributions from Science Education Research (pp. 199-210). Netherlands, Dordrecht: Springer.
 • Pınarbaşı, T., & Canpolat, N. (2003). Students’ understanding of solution chemistry concepts. Journal of Chemical Education, 80(11), 1328-1332.
 • Qian, X., & Tinker, R. (2006). Molecular dynamics simulations of chemical reactions for use in education. Journal of Chemical Education, 83(1), 77.
 • Rieber, L. P. (1990). Using computer animated graphics in science instruction with children. Journal of Educational Psychology, 82, 135-140.
 • Robles, A. (1997). La vidéo comme support didactique en physique. Doctoral thesis, Université Claude Bernard Lyon I, Lyon.
 • Ross, B., & Munby, H. (1991). Concept mapping and misconceptions: A study of high-school students’ understandings of acids and bases. International Journal of Science Education, 13(1), 11-23.
 • Russell, J. W., & Kozma, R. B. (1994). 4M:Chem-multimedia and mental models in chemistry. Journal of Chemical Education, 71(8), 669-670.
 • Russell, J. W., Kozma, R. B., Jones, T., Wykoff, J., Marx, N., & Davis, J. (1997). Use of simultaneous-synchronized macroscopic, microscopic, and symbolic representations to enhance the teaching and learning of chemical concepts. Journal of Chemical Education, 74(3), 330-334.
 • Sanger, M. J., & Greenbowe, T. J. (1997a). Common student misconceptions in electrochemistry: Galvanic, electrolytic, and concentration cells. Journal of Research in Science Teaching, 34(4), 377-398.
 • Sanger, M. J., & Greenbowe, T. J. (1997b). Students’ misconceptions in electrochemistry: Current flow in electrolyte solutions and salt bridge. Journal of Chemical Education, 74, 819-823.
 • Sanger, M. J., Phelps, A. J., & Fienhold, J. (2000). Using a computer animation to improve students’ conceptual understanding of a can-crushing demonstration. Journal of Chemical Education, 77(11), 1517-1520.
 • Sanger, M. J., Campbell, E., Fekler, J., & Spencer, C. (2007). Concept learning versus problem solving: Does particle motion have an effect? Journal of Chemical Education, 84(5), 875.
 • Sarıçayır, H., Şahin, M., & Üce, M. (2006). Dynamic equilibrium explained using the computer. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 130-137.
 • Schmidt, H.-J. (1995). Applying the concept of conjugation to the Brønsted theory of acidbase reactions by senior high school students from Germany. International Journal of Science Education, 17(6), 733-741.
 • Schnotz, W., & Bannert, M. (2003). Construction and interference in learning from multiple representation. Learning and Instruction, 13(2), 141-156.
 • Schnotz, W., & Lowe, R. (2003). External and internal representations in multimedia learning. Learning and Instruction, 13(2), 117-123.
 • Schwan, S., & Riempp, R. (2004). The cognitive benefits of interactive videos: Learning to tie nautical knots. Learning and Instruction, 14(3), 293-305.
 • Sepet, A., Yılmaz, A., & Morgil, İ. (2004). Lise ikinci sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavramları anlama seviyeleri ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 148-154.
 • Sezgin, M. E. (2002). İkili kodlama kuramına dayalı olarak hazırlanan multimedya ders yazılımının fen bilgisi öğretimindeki akademik başarıya, öğrenme düzeyine ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and dangers of choosing just one. Educational Researcher, 27(2), 4-13.
 • Solomon, J. (1987). Social influences on the construction of pupils’ understanding of science. Studies in Science Education, 14, 63-82.
 • Stavridou, H., & Solomonidou, C. (1998). Conceptual reorganization and the construction of the chemical reaction concept during secondary education. International Journal of Science Education, 20(2), 205-221.
 • Stern, E., Aprea, C., & Ebner, H. G. (2003). Improving cross-content transfert in text processing by means of active graphical representation. Learning and Instruction, 13(2), 191-203.
 • Stevens, D. J., Zech, L., & Katkanant, C. (1988). An interactive videodisc and laboratory instructional approach in a high school science class. Journal of Research on Computing in Education, 20, 303-309.
 • Stieff, M., & Wilensky, U. (2003). Connected chemistry - incorporating interactive simulations into the chemistry classroom. Journal of Science Education and Technology, 12(3), 285-302.
 • Sutherland, R. (2004). Designs for learning: ICT and knowledge in the classroom. Computers & Education, 43, 5-16.
 • Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257-285.
 • Tekin, S, Kolomuç, A., & Ayas, A. (2004). Kavramsal değişim metinlerini kullanarak çözünürlük kavramını daha etkili öğretebilir miyim? Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 85- 102.
 • URL-1 Southern Connecticut State University Chemistry Department Video Instruction. Retrieved January 09, 2009, from http://www.southernct.edu/chemistry/videos/
 • URL-2 North Carolina School of Science and Mathematics, NCSSM Chemistry. Retrieved January 14, 2009, from http://chemistry.ncssm.edu/department/
 • URL-3 North Carolina School of Science and Mathematics, Distance Education Technologies, TIGER, Teachers’ Instructional Graphics Educational Resource. Retrieved January 15, 2009, from http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/
 • URL-4 Chemistry Animations and Lab Videos for Students and Teachers, NCSSM Chemistry, Chemistry Online Resource Essentials, CORE. Retrieved January 20, 2009, from http://www.dlt.ncssm.edu/core/
 • URL-5 Université en ligne (Online University). Retrieved January 26, 2009, from http://www.uel.education.fr/consultation/ presentation/index.html
 • URL-6 Journal of Chemical Education. Retrieved February 10, 2009, from http://jchemed.chem.wisc.edu/
 • URL-7 SEBİT. http://www.sebit.com.tr/, İnternetten alınış tarihi: 08.06.2009.
 • URL-8 Akademedia. http://www.akademedia.com.tr/, İnternetten alınış tarihi: 11.06.2009.
 • URL-9 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK). http://www.egitim.gov.tr/, İnternetten alınış tarihi: 12.06.2009.
 • URL-10 Örnek Öğrenme Nesneleri. http://www.egitim.gov.tr/index.php?sayfa=icerikler, İnternetten alınış tarihi: 14.06.2009.
 • URL-11 İnternet Radyo Televizyon. http://internettv.meb.gov.tr/, İnternetten alınış tarihi: 16.06.2009.
 • URL-12 Bilgiye Erişim Portalı. http://bep.meb.gov.tr/, İnternetten alınış tarihi: 18.06.2009.
 • URL-13 skoool.tr. http://skoool.meb.gov.tr/, İnternetten alınış tarihi: 21.06.2009.
 • Usun, S. (2006). Applications and problems of computer assisted education in Turkey. The
 • Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(4), 11-16.
 • Ürek, R. Ö., & Tarhan, L. (2005). “Kovalent bağlar” konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde yapılandırmacılığa dayalı bir aktif öğrenme uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 168-177.
 • van Driel, J. H., de Vos, W., Verloop, N., & Dekkers, H. (1998). Developing secondary students’ conceptions of chemical reactions: The introduction of chemical equilibrium. International Journal of Science Education, 20(4), 379-392.
 • Wasson, B. (1997). Advanced educational technologies: The learning environment. Computers in Human Behavior, 13(4), 571-594.
 • Weil-Barais, A. (1999). L’homme cognitif. 5e Edition. Paris: PUF.
 • White, R. T. (1988). Learning science. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
 • Williamson, V. M., & Abraham, M. R. (1995). The effects of computer animation on the particulate mental models of college chemistry students. Journal of Research in Science Teaching, 32(5), 521-534.
 • Winberg, T. M., & Berg, C. A. R. (2007). Students’ cognitive focus during a chemistry laboratory exercise: Effects of a computer-simulated prelab. Journal of Research in Science Teaching, 44(8), 1108-1133.
 • Wittrock, M. C. (1989). Generative processes of comprehension. Educational Psychologist, 24(4), 345-376.
 • Yang, E., Andre, T., Greenbowe, T. J., & Tibell, L. (2003). Spatial ability and the impact of visualization/animation on learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25(3), 329-349.
 • Yeung, Y.-Y. (2004, September). A learner-centered approach for training science teachers through virtual reality and 3D visualization technologies: Practical experience for sharing. Paper presented at the International Forum on Education Reform, Bangkok,
 • Thailand. (ERIC Document Reproduction Service No. ED489988)
 • Zahn, C., Barquero, B., & Schwan, S. (2004). Learning with hyperlinked videos – design criteria and efficient strategies for using audiovisual hypermedia. Learning and Instruction, 14(3), 275-291.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.