İbrahim H. DİKEN
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Atila CAVKAYTAR
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Türkiye)
E. Sema BATU
(Anadolu Üniversitesi, Özürlü Bireyler için Araştırma Enstitüsü Eskişehir, Türkiye)
Funda BOZKURT
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıldız KURTILMAZ
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 36Sayı: 161ISSN: 1300-1337 / 1300-1337Sayfa Aralığı: 145 - 158Türkçe

213 5
Effectiveness of the Turkish version of ''First Step to Success program''in preventing antisocial behaviors
Bu çalışmanın amacı, Başarıya İlk Adım Programı Türkçe Versiyonu'nun (BİA-TV) antisosyal davranışlar açısından riskli olan öğrencilerin problem davranışları, sosyal becerileri ve akademik yeterlilikleri üzerindeki etkililiğini incelemektir. Çalışma 53'ü deney ve 49'u kontrol grubunda olmak üzere 31'i anasınıfından 37 birinci sınıf ve 34'ü ikinci sınıftan 102 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubu öğrencileri ile BİA-AV programı uygulanırken, kontrol grubu ile herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. Bulgular iki grubun problem davranışları ve sosyal beceri puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Programın deney grubu öğrencilerinin problem davranışlarında anlamlı düşüşe, sosyal beceri ve akademik yeterlilik puanlarında anlamlı artışa yol açtığı gözlenmiştir. Katılımcıların öğretmenleri ve annelerinin memnuniyet düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bulgular tartışılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Berg, B.L. (1998). Qualitative research methodsfor the social sciences. Boston: Allyn & Bacon.
 • Cinkir, S. (2006). Okullarda Kaba Güç: Türleri, Etkileri ve Önleme Stratejileri [Violence in schools: Types, effects, and preventive strategies]. Paper presented at 1st Violence and School Symposium (1. Şiddet ve Okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu), Istanbul, Turkey.
 • Diken, I.H., Cavkaytar, A., Batu, S., Bozkurt, F. & Kurtyilmaz, Y. (2009). "Prevention of antisocial behaviors: First step to success early intervention program." Paper presented at the 11th Biennial Conference oflnternational Association ofSpecial Education (IASE), Alicante, SPAIN.
 • Diken, I.H. & Rutherford, R. B. (2005). First step to success early intervention program: A study of effectiveness with Native-American children. Education and Treatment of Children, 28(A), 444-465.
 • Eke, C.Y. & Ogel, K. (2006). İstanbul'daki Okullarda Suç ve Şiddetin Yaygınlığı [Frequency and prevelance of violence and crime in the schools in Istanbul]. Paper presented at 1st Violence and School Symposium (1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu), Istanbul, Turkey.
 • Gay, L.R. (1996). Educational research: Competencies for analysis and application. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Golly, A., Sprague, J., Walker, H.M., Beard, K, & Gorham, G. (2000). The First Step to Success Program: An analysis of outcomes with identical twins across multiple baselines. Behavioral Disorders, 25(3), 170-182.
 • Golly, A.M., Stiller, B., & Walker, H.M. (1998). First Step to Success: Replication and social validation of an early intervention program. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 6, 243-250.
 • Gresham, F.M. &Elliot, S.N. (1990). Social Skills Rating System (SSRS). Bloomington, MN: Pearson Publishing Company.
 • Joseph, G.E., & Strain, P. (2003). Comprehensive, evidence-based social emotional curricula for young children. In G. Dunlap, M. Conroy, L. Kern, G. DePaul, J. Van Brakle, P. Strain, M.L. Hemmeter, M. Ostrosky, and G.E. Joseph (Eds.), Research Synthesis on Effective Intervention Procedures: Executive Summary. Retrieved from University of South Florida, Center for Evidence-Based Practice: Young Children with Challenging Behavior Web Site: http:// challengingbehavior.fmhi.usf.edu/
 • Kashani, J.H., Jones, M.R., Bumby, K.M., & Thomas L.A. (1999). Youth violence: Psychosocial risk factors, treatment, prevention, and recommendations. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 7(4), 200-210.
 • Left, S.S., Power,T.J., Manz, P.H., Costigan, T.E., & Nabors, L.A. (2001). School-based aggression prevention programs for young children: Current status and implications for violence prevention. School Psychology Review, 30(3), 344-362.
 • Overton, S., McKenzie, L., King, K., & Osborne, J. (2002). Replication of the First step to success model: A multiple-case study of implementation effectiveness. Behavioral Disorders, 28(1), 40-56.
 • Ozdemir, S. (2005). The First Step to Success Program: Implementation effectiveness with Turkish children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. PhD diss., Arizona State University, Tempe.
 • Ozcebe, H., Uysal, D., Soysal, S., Polat, B., Şeker, A., & Uner, S. (2006). Ankara'da Bir İlköğretim Okulunda Erken ve Orta Dönem Adolesanlarda şiddet Algisi ve Şiddet Davranışı Sıklığının Değerlendirilmesi [Evaluation of frequency of perception and behavior of violence in elementary and middle schools in Ankara]. Paper presented at 1st Violence and School Symposium (1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alinabilecek Tedbirler Sempozyumu), Istanbul, Turkey.
 • Patterson, G.R.„ Reid, J.B., & Dishion, T.J. (1992). Antisocial boys: Vol 4. A social interactional approach. Eugene, OR: Castalia.
 • Perkins-Rowe, K.A. (2001). Direct and collateral effects of the First Step to Success program: Replication and extension of findings. PhD diss., University of Oregon, Eugene.
 • Pişkin, M. (2006). Akran Zorbaligi Olgusunun İlköğretim Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının incelenmesi [Examination of peer bullying among elementary school students]. Paper presented at 1st Violence and School Symposium (1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu), Istanbul, Turkey.
 • Sucuoglu,B.&Ozokçu, O. (2005). Kaynastirmaogrencilerininsosyalbecerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of social skills of students who were included in general classrooms]. Ozel Eğitim Dergisi, 6(1), 41-58.
 • Walker, H.M. (1998). First steps to prevent antisocial behavior. Teaching Exceptional Children, 30(A), 16-19.
 • Walker, H.M., Colvin, G., & Ramsey, E. (1995). Antisocial behavior in school: Strategies and best practices. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Walker, H.M., Kavanagh, K., Stiller, B., Golly, A., Severson, H.H., & Feil, E.G. (1998). First Step to Success: An early intervention approach for preventing school antisocial behavior. Journal ofEmotional and Behavioral Disorders, 6(2), 66-80.
 • Walker, H.M., Ramsey, E. & Gresham, F.M. (2004). Antisocial behavior in school: Evidence-based practices. Strategies and best practices. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Walker, H.M., Severson, H.H., Feil, E.G., Stiller, B., & Golly, A. (1998). First Step to Success: Intervening at the point of school entry to prevent antisocial behavior patterns. Psychology in the Schools, 35, 259-269.
 • Walker, H.M., Stiller, B., & Golly, A. (1998). First Step to Success: A collaborative home-school intervention for preventing antisocial behavior at the point of school entry. Young Exceptional Children, 1(2), 2-6.
 • Walker, H.M., Stiller, B., Golly, A., Kavanagh, K., Severson, H., & Feil, E. (1997). First Step to Success: Helping young children overcome antisocial behavior. Longmont, CO: Sopris West.
 • Wicks-Nelson, R., & Israel, A.C. (1997). Behavior disorders of childhood. New York, NY: Prentice Hall.
 • Yurtal, F., & Cenkseven, F. (2006). İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi [Evaluation of bullying among elementary school students]. Paper presented at 1st Violence and School Symposium (1. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu), Istanbul, Turkey.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.