ARZU DEVECİ TOPAL
(Kocaeli Üniversitesi, Rektörlüğü Enformatik Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
Ayşe ALKAN
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 0Sayı: 20ISSN: 1302-6658Sayfa Aralığı: 93 - 106Türkçe

114 0
Mayer'in bilimsel ve matematiksel mesaj tasarım ilkelerine göre tasarlanmış öğrenme ortamının öğrenci başarısı üzerine etkisi
Bu çalışmanın amacı ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Mayer'in mesaj tasarım ilkelerine göre hazırlanmış bir öğrenme ortamının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma deseni olarak son test kontrol ve deney gurubu deseni kullanılmıştır. Deney grubuna Fen ve Teknoloji dersi basit makineler konusu Mayer'in bilimsel mesaj tasarım ilkelerine uygun olarak anlatılmış ve örnek sorular da matematiksel mesaj tasarım ilkelerine göre çözülmüştür. Kontrol grubuna ise konu geleneksel öğretmen merkezli yöntemle anlatılmış ve bu anlatım sonunda bir sınav uygulanarak öğrencilerin başarıları karşılaştırılmışlar. Araştırma sonucuna göre mesaj tasarım ilkelerinin öğrenci başarısı üzerinde anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Dede, Y. ve Yaman, S. (2006)., "Fen Ve Matematik Eğitiminde Problem Çözme: Kuramsal Bir Çalışma", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 32
 • Dow, &. T. and Mayer, R.- E. (2004), "Teaching Students to Solve Insight Problems: Evidence for Domain Specificity in Creativity Training", Creativity Research Journal, Vol. 16, No. 4, 389-402.
 • Gagne, R.,M. (1980)., The conditions of learning, NewYork: Holt, Rinehart, A Winston. S 85. Jonassen, D.H. (1997), "Instructional Design Models for Well-Structured and Ill-Structured Problem-Solving Learning Outcomes". E TRAD, Vol 45, No.l.
 • Jonassen, D., H„ (2000), "Toward a Design Theory of Problem Solving", ETR&D, Vol. 48, No.4, pp. 63-85
 • Lai, L.,Griffin, P., v.d. (2001)., "Modelling Strategies in Problem Solving", Australian Association for Research in Education Confrence
 • Malcolm, L. Fleming, W. Howard, L. (1993), Instructional Message Design, Chapter 6.
 • Mayer, R.E. (1982), "The Psychology of Mathematical problem solving", In F.K. LesterASarofalo(Eds), Mathematical problem solving. Issues in research(l-13). Philadelpia:Franklin Institute Press.
 • Mayer, R., E. (1998), "Cognitive, metacognitive, and motivational aspects of problem solving", Instructional Science, 26;s 49-63.
 • Owen, R.( L Fuchs, L.S. (2002), "Mathematical Problem-Solving Strategy Instruction for Third-Grade Students with Learning Disabilities", Remedial and Special Education, Vol. 23, No. 5, 268-278
 • Qui'/ic/, J., L. and Mayer, R., E. (2002), "Teaching Students to Recognize Structural Similarities Between Statistics Word Problems", Applied Cognitive Psychology, 16: 325-342, www.interscience.wiley.com.
 • Stacey, K. and Mac&regor, M.(2000), "Learning the Algebraic Method of Solving Problems", Journal of Mathematical Behavior, 18(2), 149-167
 • Sweller, J. (1988), "Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning", Cognitive Science 12, 257-285

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.