Özlem Yeşim BAŞTUĞ ÖZBEK
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Bünyamin ÇELİK
(MEB Haydarbey Şekerbank İlköğretim Okulu, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1300-4832 / 2148-2403Sayfa Aralığı: 63 - 76Türkçe

176 4
İlköğretimde öğretmen, müdür ve müfettişlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları
Bu çalışmada ilköğretimde görev yapan öğretmen, müdür ve müfettişlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Kadın Yöneticilere Yönelik Tutum Ölçeği (Berkman, 2005) kullanılmıştır. Ayrıca, öğretmen, müdür ve müfettişlerin demografik özelliklerini bulmak için bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2007 yılında Tokat ve Samsun illerinde görev yapan toplam 737 öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve . müfettiş oluşturmuştur. İlköğretimde görev yapan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin kadın yöneticilere yönelik tutumları betimsel istatistikler kullanılarak incelenmiş ve kadın yöneticilere yönelik tutumlarının cinsiyet, eğitim düzeyi, yaş, çalışılan kurum ve statü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve tek yönlü ANOVA ile kontrol edilmiştir. Araştırma sonuçları kadın yöneticilere yönelik tutumların cinsiyet değişkenine göre farklılaştığını; statü, çalışılan kurum, eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerine göre ise farklılaşmadığını göstermiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Andruskiw, O., & Howes, N. J. (1985). Dispelling a myth: that stereotypic attitudes influence evaluations of women as administrators in higher education. The Journal of Higher Education, 51(5), 475-496.
 • Ayan, F. (2000). Bayan öğretmenlerin yöneticilikleri ve öğretmen görüşleri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlammamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
 • Berkman, Y. A. (2005). Attitudes towards women managers: Development of a new measure. Yüksek Lisans Tezi. Koç Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Beydoğan, B. (2001). Attitudes toward women in managerial positions: the effects of ambivalent sexism, patriarchy and gender differences on these attitudes. Unpublished MA Thesis. Middle East Technical University, Ankara: Institute for Graduate Studies in Social Sciences.
 • Brenner, O. C., & Tomkiewicz, J. (1982). Sex differences in attitudes toward women and managerial success. Mid-Atlantic Journal of Business, 21, 27-32.
 • Cortis, R., & Cassar, V. (2005), Perception of and about women as managers: investigating job involvement, self-esteem and attitudes. Women in Management Review, 20(3), 149-164.
 • Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 91-118.
 • Çelikten, M. (2005). The women principals chair in Turkey. Journal of American Academy of Busines, Cambridge, 6(1), 85-94.
 • Dubno, P. (1985). Attitudes toward women executives: A longitudinal approach. Academy of Management Journal, 28, 235-669.
 • Fierman, J. (1990). Why women still don't hit the top. Fortune, July: 30, 40-62.
 • Garland, R., & Price, K. H. (1977). Attitudes toward women in management and attributions for their success and failure in a managerial position. Journal of Applied Psycholog, 62, 29-33.
 • Heilman, M. E. (1995). Sex stereotypes and their effects in the workplace: what we know and what we don't know. Journal of Social Behavior and Personality, 10, 3-26.
 • Köroğlu, F. (2006). Okul yönetiminde cinsiyet etkeni ve kadın öğretmenlerin okul yöneticiliği talepleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Looa, R., & Thorpe, K. (2005). Relationships between attitudes toward women's roles in society, and work and life values. The Social Science Journal, 42, 367-374.
 • MEB. (2005). Millî eğitim sayısal veriler 2004-2005. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara: Yayımlar Dairesi Başkanlığı.
 • Mostafa, M. M. (2005)-Attitudes towards women managers in the United Arab Emirates: The effects of patriarchy, age and sex differences. Journal of Educational Administration, 20(6), 522-540.
 • Özkan, D. (2006). The relationship between attribution related to acquisition of managerial position by women, attitudes toward women managers, sexism and differences. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Özkaya, M. O. (1988). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Peters, L. H., Terborg, J. R., & Taylor, J. (1974). Women as managers scale (WAMS): a measure of attitude toward women in management positions. Catalogue of Selected Documents in Psychology, 4, 27.
 • Sakallı-Uğurlu, N., & Beydoğan, B. (2002). Turkish college students? attitudes toward women managers: The effects of patriarchy, sexism and gender differences. The Journal of Psychology, 136, 647-656.
 • Schein, V. E. (1973). The relationship between sex role stereotypes and requisite management characteristics. Journal of Applied Psychology, 57, 95-100.
 • Sefer, Ö. F. (1999). Millî Eğitimin bürokratik yapılandırmasında cinsiyetçilik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Shum, C. L., & Cheng, Y. C. (1997). Perceptions of women principals' leadership and teachers' attitudes. Journal of Educational Administration, 35(2), 165.
 • Terborg, J. R. (1977) Women in management: A research review. Journal of Applied Psychology, 62(6), 647-664.
 • Terborg, J. R., Peters, L. H., Ilgen, D. R., & Smith, F. (1977). Organizational and personal correlates of attitudes toward women as managers. Academy of Management Journal, 20, 89-100.
 • Timpano, D. ML, & Knight, L. W. (1976). Sex discrimination in the selection of school district administrators: What can be done? Washington, D.C.: NIE.
 • Tomkiewicz, J. E. & Adeyemi-Bello, T. (1995). A cross-sectional analysis of the attitudes of Nigerians and Americans toward women managers. Journal of Social Personality and Behavior, 10,189-198.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.