AYDOĞAN AYKUT CEYHAN
(Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 59 - 77Türkçe

495 15
İnternet kullanma temel nedenlerine göre üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı ve algıladıkları iletişim beceri düzeyleri
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin interneti temel kullanma nedenlerine göre problemli internet kullanım düzeyleri ve algıladıkları iletişim beceri düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, 411 üniversite öğrencisi [215'i kız (%52.30) ve 196'sı erkek (%47.70)] katılmıştır. Araştırmada, Problemli İnternet Kullanım Ölçeği ve İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi, çok değişkenli varyans analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular, interneti temel kullanma nedenleri bakımından üniversite öğrencilerinin algıladıkları iletişim beceri düzeylerinin farklılaşmadığını, ancak problemli internet kullanımı düzeylerinin farklılaştığını göstermiştir. Bu çerçevede, interneti kullanma temel nedeni bakımından "eğlenmek için interneti kullanan" ve "tanımadığı kişiler ile sosyal ilişkiler kurmak için interneti kullanan" üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeylerinin "bilgi elde etmek için interneti kullanan" öğrencilerden önemli derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, problemli internet kullanımı belirtilerinin gelişiminde internetin eğlenme ve sosyal etkileşim içerikli kullanımının önemli bir risk faktörü olabileceğine işaret etmektedir.
Sosyal > İletişim
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Kapalı
 • Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50 (1), 21-26.
 • Aslanbay, M. (2006). A compulsive consumption: Internet use addiction tendency. h e case of Turkish high school students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Beard, K. W. (2002). Internet addiction: Current status and implications for employees. Journal of Employment Counseling, 39, 2-11.
 • Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modii cation in the proposed diagnostic criteria for internet addiction. Cyberpsychology & Behavior, 4 (3), 377-383.
 • Boies, S. C., Cooper, A., & Osborne, C. S. (2004). Variations in internet-related problems and psychosocial functioning in online sexual activities: Implications for social and sexual development of young adults. CyberPsychology & Behavior, 7 (2), 207-230.
 • Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 55 (4), 721-736.
 • Ceyhan, A. A. (2006). An investigation of adjustment levels of Turkish university students with respect to perceived communication skill levels. Social Behavior and Personality, 34 (4), 367-379.
 • Ceyhan, A. A. (2007). Comparison of Turkish problematic and non-problematic internet users. R. Revetria, A. Cecchi, V. Mladenov, & A. Zemliak (Eds.), Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (pp.128-132). Venice: WSEAS Press.
 • Ceyhan, A. A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students. CyberPsychology & Behavior, 11 (3), 363-366.
 • Ceyhan, A. A. ve Ceyhan, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile denetim odağı, antisosyal eğilim ve sosyal normlara uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler. E. Erginer (Ed.), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi içinde (s. 77-82). Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.
 • Ceyhan, A. A., & Ceyhan, E. (2008). Loneliness, depression and computer self-ei cacy as predictors of problematic internet use. CyberPsychology & Behavior, 11 (6), 699-701.
 • Ceyhan, E. (2007). University students’ problematic internet use in terms of reasons for internet use. R. Revetria, A. Cecchi, V. Mladenov, & A. Zemliak (Ed.), Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (pp. 25-29). Venice: WSEAS Press.
 • Ceyhan, E., & Ceyhan, A. A. (2007). An investigation of problematic internet usage behaviors on Turkish university students. In H. Uzunboylu & N. Çavuş (Eds.), Proceedings of 7th International Educational Technology Conference Voluma II (pp. 115-120). North Cyprus: Near East University.
 • Ceyhan, A. A., Ceyhan, E. ve Kurtyılmaz, Y. (2009). Problemli ve problemli olmayan internet kullanımına sahip üniversite öğrencilerinin özellikleri. H. Asutay ve E. (Budak) Bayır (Ed.), Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi içinde (s. 470- 474). Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. ve Gürcan, A. (2007). Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 387-416.
 • Chak, K., & Leung, L. (2004). Shyness and locus of control as predictors of internet addiction and internet use. Cyberpsychol- ogy & Behavior, 7 (5), 559-570.
 • Chou, C., Condron, L., & Belland, J. C. (2005). A review of the research on internet addiction. Educational Psychology Review, 17 (4), 363-388.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17 (2), 187-195.
 • Dowling, N. A., & Quirk, K. L. (2008). Screening for ınternet dependence: Do the proposed diagnostic criteria dif erentiate normal from dependent internet use? CyberPsychology & Behavior, 12 (1), 1-7.
 • Erdoğan, Y. (2008). Exploring the relationships among internet usage, internet attitudes and loneliness of Turkish adolescents. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyber- space, 2 (2). Retrieved February 15, 2010 from http://cyberpsy- chology.eu/ view.php?cisloclanku=2008111802&article=4.
 • Hall, A. S., & Parsons, J. (2001). Internet addiction: College student case study using best practices in cognitive behavior therapy. Journal of Mental Health Counseling, 23 (4), 312-327.
 • Huang, Y-R. (2004). Identity and intimacy crises and their relationship to internet dependence among college students. CyberPsychology & Behavior, 9 (5), 571-576.
 • Johansson, A., & Götestam, G. (2004). Internet addiction: Characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12–18 years). Scandinavian Journal of Psychology, 45, 223-229.
 • Keser Özcan, N. ve Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: “İnternette Bilişsel Durum Ölçeği”nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6, 19-26.
 • Keser Özcan, N., & Buzlu, S. (2007). Internet use and its rela- tion with the psychosocial situation for a sample of university students. Cyberpsychology & Behavior, 10 (6), 767-772.
 • Kesici, Ş., & Şahin, İ. (2009). A comparative study of uses of the internet among college students with and without internet addiction. Psychological Reports, 105, 1103-1112.
 • Kılıçcı, Y. (1989). Okulda ruh sağlığı. Ankara: Şafak Ofset. Kim, J-U. (2007 ). A Reality therapy group counseling program as an internet addiction recovery method for college students in Korea. International Journal of Reality h erapy, 26 (2-3), 3-9.
 • Korkut, F. (1996). İletisim Becerilerini Degerlendirme Ölçeginin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalısmaları. Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi, 2 (7), 18-23.
 • Korkut, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin iletişim beceriler- inin değerlendirilmesi. B. Özer ve ark. (Ed.), 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 4 içinde (s. 208-218). Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Korkut, F. (2005). Yetişkinlere yönelik iletişim becerileri eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 28, 143-149.
 • Leung, L. (2004). Net-Generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7 (3), 333-347.
 • Li, S. M., & Chung, T. M. (2006). Internet function and inter- net addictive behavior. Computers in Human Behavior, 22 (6), 1067-1071.
 • Meerkerk, G. J., Van Den Eijnden, R. J. J. M., & Garretsen, H. F. L. (2006). Predicting compulsive internet use: It’s all about sex! Cyberpsychology & Behavior, 9 (1), 95-103.
 • Moody, E. J. (2001). Internet use and its relationship to loneliness. Cyberpsychology & Behavior, 4 (3), 393-401.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16 (1), 13-29.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2003). Loneliness and socail uses of the internet. Computers in Human Behavior, 19 (6), 659-671.
 • Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & Behavior, 6 (6), 653-656.
 • Niemz, K., Grii ths, M., & Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological internet use among university students and correlations with self-esteem, the general health questionnaire (GHQ), and disinhibition. CyberPsychology & Behavior, 8 (6), 562-570.
 • Öztürk, O. (1994). İnsanın sekiz evresi. O. Öztürk (Ed.). Ruh sağlığı ve bozuklukları içinde (s.89-99). Ankara: Medikomat Basın Yayın.
 • Schmitz, J. M. (2005). h e interface between impulse-control disorders and addictions: Are pleasure pathway responses shared neurobiological substrates? Sexual Addiction & Compulsivity, 12, 149-168.
 • Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., KeekJr, P. E., Khosla, U. M., McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of Af ective Disorders, 57 (1-3), 267-272.
 • Shapira, N. A.. Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S., et al. (2003). Problematic internet use: Proposed classifıcation and diagnostic criteria. Depression and Anxiety, 17, 207-216
 • Shaw, L. H., & Gant, L. M. (2002). Users divided? Exploring the gender gap in internet use. CyberPsychology & Behavior, 5 (6), 517-527.
 • Simkova, B., & Cincera, J. (2004). Internet addiction disorder and chatting in the Czech Republic. Cyberpsychology & Behavior, 7 (5), 536-539.
 • Thatcher, A., & Goolam, S. (2005). Dei ning the South African internet “addiction”: Prevalence and biographical proi ling of problematic internet users in South Africa. South African Journal of Psychology, 35 (4), 766-792.
 • Whang, L. S. M. W., Lee, S., & Chang, G. (2003). Internet over- users’ psychological proi les: A behavior sampling analysis on internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 6 (2), 143-150.
 • Wu, C. S., & Cheng, F. F. (2007). Internet cafe addiction of Taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10 (2), 220-225.
 • Yang, S.C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23 (1), 79-96.
 • Yen, J. Y., Ko, C. H., Yen, C. F., Wu H. Y., & Yang, M. J. (2007). h e comorbid pschiatric symptoms of internet addiction: Attention dei cit and hyperactivity disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility, Journal of Adolescent Health, 41 (1), 93-98.
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: h e emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1 (3), 237-244.
 • Young, K. S. (2004) Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48, 402-415.
 • Young, K. S., & Rogers, R. C. (1998). h e relationship between depression and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 1 (1), 25-28
 • Yuen, C. N., & Lavin, M. J. (2004). Internet dependence in the collegiate population: h e role of shyness. CyberPsychology & Behavior, 7 (4), 379-383.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.