MEHMET ALAGÖZ
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü, Karaman, Türkiye)
SAVAŞ ERDOĞAN
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Karaman, Türkiye)
Sinem SAÇIK YAPAR
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü, Karaman, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 1Sayı: 39ISSN: 1300-1604Sayfa Aralığı: 49 - 75Türkçe

158 4
Kazakistan Cumhuriyeti'nin ekonomik performansının ölçümü: 1992-2008
Bu araştırmada, bağımsızlık sonrası merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşayan Kazakistan Cumhuriyeti’nin 1992–2008 yılları arasındaki makro ekonomik verileri incelenerek, ülke ekonomik performansını ve gelişim trendini ortaya koymak amaçlanmıştır. Ayrıca ekonomik performans kriterini ölçmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSİS metodu kullanılmıştır. Bu metodun yardımıyla incelenen dönemde ülkenin en iyi ve en kötü ekonomik performans gösterdiği yıllar belirlenmiş, bu yıllara ait verilerin analizleri yapılarak çıkan sonuçlara göre değerlendirmeler yapılmıştır. Uygulanan TOPSİS metodu sonucunda Kazakistan Cumhuriyeti’nin incelenen zaman aralığında; en kötü ekonomik performansın gerçekleştiği yılları sırasıyla 1994, 1993 ve 1995 olarak gözlemlenirken, en iyi ekonomik performans gösterdiği yıl ise 2004 yılı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.