Hasan Şahin Kızılcık
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Mustafa TAN
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 19Sayı: 1ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 185 - 198Türkçe

63 1
İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi
Bu çalışma, itme ve momentum konusuyla ilgili olarak temel kazanımları tespit ederek, bu kazanımlara yönelik olarak çoktan seçmeli bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu ölçme aracından yararlanarak, öğrencilerin itme ve momentum konusunda, temel kazanımları edinme düzeyleri belirlenmiştir. İlgili ölçme aracı, Ankara ilindeki 143 genel lise 2. sınıf öğrencisinin katılımıyla elde edilmiştir. Ölçme aracı, 21 test maddesinden oluşan bir çoktan seçmli test olarak geliştirilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin momentumun ve korunumunun kavramsal olarak anlamayı hedefleyen temel kazanımları edinme düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınları, 9. Baskı, Ankara - Mayıs.
 • 2. Tan, Ş., Kayabaşı, Y., Erdoğan, A., (2002). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • 3. Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • 4. Bakaç, M. (2003). Fen Bilgisi Öğretiminde Ölçme-Değerlendirme Üzerine Bir Çalışma. Milli Eğitim Dergisi, Kış 2003, 157.
 • 5. Harlen, W. & et al. (1991). Assessment and the improvement of education. The Curriculum Journal, 3(3), p.215-230.
 • 6. Gipps, C. V. (1994). Beyond testing. London: The Farmer Press.
 • 7. Torrance, H. & Pryor, J. (1995). Investigating teacher assessment at key stage 1: methodological problems and emerging issues. Assessment in Education, 2 (3), p.305-320.
 • 8. Black, P. (1998). Testing: friends or foe? Theory and practice of assessment and testing. London: Falmer Press.
 • 9. Çepni, S., Özsevgeç, T., Gökdere, M. (2003). Bilişsel Gelişim ve Formal Operasyon Dönem Özelliklerine Göre ÖSS Fizik ve Lise Fizik Sorularının İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Kış 2003, 157.
 • 10. Şimşek, S. (2000). Fen Bilimlerinde Değerlendirmenin Önemi. Milli Eğitim Dergisi, 148, s.30-32.
 • 11. Stiggins, R., Bridgeford, N. J. (1985). The ecology of classroom assessment. Journal of Educational Measurement, 22, 271-286.
 • 12. Thornton, R. K., & Sokoloff, D. R. (1998). Assessing student learning of Newton’s laws: The force and motion conceptual evaluation and the evaluation of active learning laboratory
 • 13. Logan, P., Hazel E. (1999). Language Background and Assessment in the Physical Sciences. Assessment & Evaluation In Higher Education, Vol 24, No 1.
 • 14. Preece, P. F. W., Skinner, N. C., Riall, R. A. H., (1999). The gender gap and discriminating power in the National Curriculum Key Stage three science assessments in England and Wales. International Journal Of Science Education, 1999, Vol. 21, No. 9, 979– 987
 • 15. Güneş, P., İngeç, Ş., Taşar, M. F. (2002). Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama – I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, s.121-138
 • 16. Duit, R. (1993). Research on students’ conceptions – developments and trends. In The Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics, Ithaca, NY: Misconceptions Trust.
 • 17. Bailin, S. (2002). Critical Thinking and Science Education. Science & Education 11: p.361–375, 2002.
 • 18. Camp, C. & Clement, J. et.al., (1994). Pre-conceptions in Mechanics: Lessons Dealing with Students’ Conceptual Difficulties. Dubuque, IA: Kendall Hunt.
 • 19. Wells, M., Hestenes, D. & Swackhamer, G. (1995). A Modeling Method for High School Physics Instruction, American Journal of Physics. 63, 606-619.
 • 20. Espinoza, F. (2004). Enhancing mechanics learning through cognitively appropriate instruction. Physics Education, 39 (2)
 • 21. Raven, R. J. (1968). The development of the concept of momentum in primary school children. Journal of Research in Science Teaching, 5, p.216-223.
 • 22. Lawson, R. A. ve McDermott, L. C. (1987). Student understanding of the work-energy and impulse-momentum theorems. American Journal of Physics, 55(9), p.811-817.
 • 23. İngeç, Ş., Güneş, P., Taşar, M. F. (2003). Öğrencilerin impulsu tanımlamaları ve bir probleme uygulamaları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • 24. Wessel, W. E. (1997). So, what is momentum? One teacher’s attempt to understand student knowledge construction in physics. From Misconceptions to Constructed Understanding Symposium, 13-15 June, Cornell Universitesi, Ithaca, NY.
 • 25. Grimellini-Tomasini, N., Pecori-Balandi, B., Pacca, J. L. A. & Villani, A. (1993). Understanding conservation laws in mechanics: Students’ conceptual change in learning about collisions. Science Education 77(2), p.169-189.
 • 26. Graham, T. & Berry, J. (1996). A hierarchical model of the development of student understanding of momentum. International Journal of Science Education 18(1), p.75-89.
 • 27. George, E. A., Broadstock, M. J. ve Vásquez Abaz, J. (2000). Learning energy, momentum, and concervation concepts with computer support in an undergraduate physics laboratory. In B. Fishman / S. O’Connor-Divelbiss (Eds.), Fourth International Conference of the Learning Sciences (pp. 2-3). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • 28. Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992). Force Concept Inventory, The Physics Teacher, 30, p.141-158.
 • 29. Hestenes, D. & Wells, M. (1992). A Mechanics baseline test. The Physics Teacher, 30(3), p.159-166.
 • 30. Mazur, E. (1997). Peer Instruction – A User’s Manual. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • 31. Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme- Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 32. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007) Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, s.109-122.
 • 33. Milli Eğitim Bakanlığı, (1998). Ortaöğretim Kurumları Fizik Dersi Taslak Öğretim Programı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • 34. Baykul, Y., Gelbal, S., Kelecioğlu, H., (2001). Anadolu Öğretmen Liseleri için Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, MEB Yayınları, Ankara.
 • 35. Kehoe, J. (1995). ERIC/AE Digest Series EDO-TM-95-11. and lecture curricula. American Journal of Physics, 66 (4), p.338-352.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.