DİLEK SÜREKÇİ YAMAÇLI
(Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kayseri, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 18Sayı: 1ISSN: 1302-0064 / 2458-8253Sayfa Aralığı: 51 - 69Türkçe

144 1
Türkiye’de üçüz açıklar olgusunun analizi: dinamik bir yaklaşım
Türkiye’de 24 Ocak Kararları çerçevesinde, 1980 yılından itibaren dışa açık, liberal ekonomi politikaları uygulanmaktadır. Bu süreçte, dış açıkların ekonomik durgunluk veya kriz dönemleri dışında, süreklilik kazandığı görülmektedir. Öte yandan, dış açık sadece dış dengenin değil, iç dengenin sağlanması ve korunmasına yönelik politikaları da etkilemektedir. Bu kapsamda, çalışmanın amacı kamu dengesi, yatırım tasarruf dengesi ve cari açık arasındaki ilişkiler çerçevesinde iç ve dış denge arasındaki etkileşimi öngörmektir. Uygulama aşaması, Türkiye’de 1987:1–2007:3 dönemine ait çeyrek yıllık verilerle, Vektör Otoregresif Model (VAR: Vector Autoregressive Model) analizi uygulanarak yürütülmüştür. VAR analizi, değişkenler arasındaki ilişkilerin çok yönlü öngörülmesini sağladığı için tercih edilmiştir. Çalışmanın bulguları, kamu açıkları ve cari açık arasında ilişkinin varlığını desteklemiştir. Yatırım tasarruf oranı ve cari açık arasında Granger nedensellik ilişkisi bulunmamıştır.
Türkiye
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Hukuk
Sosyal > İşletme
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akdiş, M., 2005, “Cari Açık Kriz Habercisi Mi?”, http://makdis.pamukkale.edu.tr/currentdeficit.htm, (01.05.2009).
 • Calderon, C., A. Chong, and N. Loayza (2002) “Determinants of current account deficits in developing countries,” Contributions to Macroeconomics, 2(1), 1-31.
 • Davidson R., Mackinnon, J.G., (1993), Estimation and Inference in Econometrics, London: Oxford University Press.
 • Gujarati, N.Domador, (1995), Basic Econometrics, International Edition.
 • Güloğlu B., (2005) Vektör Otoregresif Modellerin Etki Tepki Fonksiyonlarının Güven Aralıklarının Güvenilirliği, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, İstanbul.
 • Kadılar, Cem, (2000), Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü.
 • Karakayalı, Hüseyin, (2005), makro ekonomi, 5. baskı, Emek Matbaası, Manisa. Kasman, A. vd., (2005), “Cari Açık Büyümenin mi Aşırı Değerli TL’nin mi Sonucudur?”, İktisat, İşletme ve Finans, 233, 88-98.
 • Ostry, J., (1997), ‘‘Current Account Imbalances in ASEAN Countries: Are They a Problem?’’. IMF Working Paper, 97 (51), 23.
 • Piersanti, G., (2000), “Current Account Dynamics And Expected Future Budget Deficits: Some International Evidence”, Journal Of International Money And Finance, 19, 255 – 271.
 • Phillips, P.C.B., Perron, P., (1988), “Testing For a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrica, 75, 335-346.
 • Sims, C., (1980), “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, 48, 1-49.
 • Tandırcıoğlu, H., (2000), “Türkiye’de Dış Borç Sorunu, Dış Borçların Sürdürülebilirliği ve Dış Borçların Sınırlandırılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 2.
 • TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), İstatistiki Veriler, www.tcmb.gov.tr
 • Telatar, O., Terzi, H., (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi” Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (2), 115-132.
 • Ventura, J., 2002, ‘‘Towards a Theory of Current Accounts’’. NBER Working Papers, 9163. World Bank, (1988), World Development Report, Washington, D.C., 56.
 • Yapraklı, S., “Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı”, http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre, (01.05.2010)
 • Zengin, A., 2000, “Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Dış Ticaret Fiyatları (Türkiye Üzerine Ampirik Bulgular)”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, II (2), 27-41.
 • Warne, Anders, (2004), “Lecture Notes on Stuructural Vector Autoregression”, s.1-22, http://texlips.hypermart.net/download/lecture_notes.pdf, (01.10.2008)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.