AHMET GÜNER
(Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
YUSUF DOĞRUER
(Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
GÜRKAN UÇAR
(Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
ÜMİT GÜRBÜZ
(Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 1011-2057Sayfa Aralığı: 35 - 42Türkçe

148 0
Yerli kazların (Anser domesticus) karkas komposizyonu ve et randımanı özelliklerinin incelenmesi
Araştırma yerli kaz karkasının et, kemik ve deri miktarlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 15 adet erkek 18 adet dişi olmak üzere toplam 33 adet yerli ergin kaz kullanıldı. Karkasın %54-58'inin et, %18-22'sinin kemik, %24.28'inin deriden oluştuğu tespit edildi. Et oranı en yüksek bölge but (%61.91), deri oranı en yüksek bölge ise boyun (%39.24) olarak saptandı. Karkasın %67.08'ini kanat, but ve göğüs bölgesinin oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca bu üç bölgeden elde edilen etin, karkasın %38.2'sini, toplam etin ise %70.74-67.5'ini teşkil ettiği belirlendi. Sonuç olarak, kazlarda deri oranının yüksekliğine bağlı olarak et randımanının düşük olduğu tespit edildi. Kazların entansif yetiştiriciliğinde, deri oranı düşük et oranı yüksek kaz karkası elde etmek için, bakım-besleme ve özellikle de çevre şartlarının iyileştirilmesi gerektiği kanaatine varıldı.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Mikroskopi
Fen > Veterinerlik > Veterinerlik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim (2001). Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Yayın No: DPT 2574-ÖİK: 587.
 • Arslan, C. (2000). Kazlarda Farklı Kaba Yem Kaynaklarının Sindirilebilirliklerinin Tespiti ve Büyüme Performansı Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.
 • Cave, N.A., Grunder, A.A., Butler, G., Fortin, A. and Pawluczuk, B. (1994). Influence of age, sex and pre-slaughter holding conditions on live weight and carcass traits of broiler geese. Acta-Academia-Agriculturae-ac-Technicae- Olstenensis-Zootehnica, 37, 38 (CAB Abstract).
 • Elminowska-Wenda, G.A., Rosinski, D., Klosowska, D., and Guy, G. (1997). Effect of feeding system (intensive vs. semi-intensive) on growth rate, microstructural characteristics of pectoralis muscle and carcass parameters of the white Italian geese. Arch. Geflügelk, 61, 3, 117- 119.
 • Grey, T.C., Robinson, D. and Jones, J.M. (1982). Effect of age and sex on the eviscerated yield , muscle and edible offal of a commercial broiler strain. Brit. Poultry Sci., 23,289-298.
 • Guy, G. Rousselot-Pailley, D., Rosinski, A. and Rouvier, R. (1996). Comparision of meat geese performances fed with or without grass. Arch. Geflügelk, 60, 5, 217-221.
 • Hayse, P.L. and Marion, W.W. (1973). Eviscerated yield, component parts, and meat, skin and bone ratios in the chicken broiler. Poultry Sci., 52, 718-722.
 • Jones, R. (1984). A standard method for dissection of poultry carcass analysis. The West of Scotland Agricultural Collage, Auchincruive Ayr., Technical note, No: 222.
 • KirchgeBner, M., Jamroz, D., Eder, K., and Pakulska, E. (1997). Carcass quality and fatty acid composition in growing geese fed various rations. Arch. Geflügelk, 61, 4,191-197,
 • Leeson, S. nd Summers, J.D. (1980). Production and car-cass charactersitics of the large white turkey. Poultry Sci., 59,1237-1245.
 • Lu, J.J. and Hsu, A. (1989). Effects of dietary form and processing method on geese growth performance and carcass characteristics. J. Taiwan-Livestock-Research, 22,1,18 (CAB Abstract),
 • Serbest, A. ve Soyutemiz, G.E. _____2000). Broilerlerde farklı karkas ağırlığının kalça ve but parçalaması üzerine etkisi. J. Fac. Vet. Med., 19, 1-2, 119-125,
 • Steel, R.G.D., and Torrie, J.H. (1981). Principles and Procedures of Statistics. 2nd ed. Mc Graw-Hill International Book Company, Tokyo.
 • Stevenson, M.H. (1985). Effects of diets of varying energy concentrations on the growth and carcase composition of geese. Brit. Poultry Sci., 26, 493-504.
 • Tilki, M. (2001). Türkiye'de Yetiştirilen Değişik Orijinli Kazların Kuluçka, Büyüme ve Karkas Özellikleri. Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Konya.
 • Timmler, R. and Jeroch, H. (1997). Influence of mixed feed rations with graduated portions dried grass meal on growth, slaughter, performance and meat quality of young fattening geese. Arch. Geflügelk., 61, 6, 274-279.
 • Ziolecki, J. (1989). Problems relating to goose meat production and products. Meat Quality Poultry and Game Birds, 89,181-191.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.