AHMET GÜNDÜZ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 94Sayı: 187ISSN: 0255-0644Sayfa Aralığı: 81 - 90Türkçe

178 6
Ankara-Polatlı ilçesi hakkında bilgiler
Bu çalışmada, Ankara-Polatlı ilçesinin tarihi hakkında bilgiler verilerek, 1927 tarihli ilk nüfus sayımında geçen köy isimleri, köylerin etnik kökeni ve bay-bayan nüfus tablo halinde verilmiştir.
Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ----------, “Polatlı”, Türk Ansiklopedisi, C. XVIII, İstanbul, 1960, s. 436.
 • 1997 Genel Nüfus Tespiti, s. 11-12.
 • 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı.
 • Devlet Arşivleri Genel Müd. Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 272.65.6.5.4/Tarih 23 Mart 1927.
 • Mısıroğlu, Kadir, Yunan Mezalimi, Sebil Yay., İstanbul, 1968.
 • Özalp, Kazım, Milli Mücadele (1919-1922), Ankara, 1985, C. I, TTK Yay., s. 213.
 • Polatlı 1986 İl Yıllığı, s. 23.
 • Polatlı Ticaret ve Sanayi Rehberi, Sanayi Odası Yay., Polatlı, 1990.
 • Yazalan, Talat, Türkiye’de Yunan Vahşet ve Soykırımı Girişimi (15 Mayıs 1921-9 Eylül 1922), C. II, (Gn. Kur. Bşk. Yay)., Ankara, 1994.
 • Yurt Ansiklopedisi, C. I, s. 581.
 • Ziya Fükûn, “Pulad Madd.” Farsça-Türkçe Lügat, MEB Yay., C. I., İstanbul, 1996.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.