Nural YILGÖR
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 60Sayı: 1ISSN: 0535-8418 / 1309-6257Sayfa Aralığı: 57 - 65Türkçe

120 3
Mürekkep giderme sürecinde Enzimlerin kullanılması
Sekonder lif veya ikincil lif olarak adlandırılan atık kağıt lifleri, atık kağıt endüstrisi için vazgeçilmez bir hammadde kaynağı haline gelmiştir. Kağıt endüstrisinde atık kağıtların kullanılması mürekkep giderme işlemlerindeki gelişmelere bağlı olarak hızla artış göstermektedir. Büyük ölçüde kimyasal bir süreç olan mürekkep gidermenin amacı, mürekkebin bağlı bulunduğu liflerden ayrılarak uzaklaştırılması ve ayrılan taneciklerinin tekrar lifler üzerine yerleşmesinin engellemesidir. Günümüzde çevre koruma bilincindeki duyarlılıkların ve enerji tasarrufuna yönelik kaygıların artması, kağıt endüstrisini kimyasal mürekkep gidermeye alternatif yeni arayışlara yönlendirmiştir. Enzimlerle yapılan uygulamalar, mürekkep gidermede bu kaygıları giderecek yeni teknolojiler arasında yer almaktadır. Enzimlerin kağıt endüstrisinde uzun süredir çok çeşitli amaçlarla kullanılıyor olmalarına rağmen, mürekkep giderme amacıyla kullanılmaları oldukça yenidir. Enzimlerin nasıl bir mekanizma izledikleri tam olarak bilinmemesine rağmen, lif özelliklerini değiştirdikleri bilinmektedir. Bu çalışma ile enzimlerin mürekkep gidermede nasıl bir yol izledikleri ve enzimlerle yapılan çalışmalarda hangi değişkenlerin dikkate alınması gerektiği ortaya konmaktadır. Laboratuvar çalışmalarıyla ilgili olumlu sonuçların alınması, enzimlerin endüstride kullanımlarını artıracak ve bunun sonucu olarak da enzim maliyetleri çok daha makul düzeylere gelecektir.
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bhat, G.R., Heitmann, J. A., Joyce, T.W., 1991. Novel techniques for enhancing the strength of secondary fibre. Tappi J. 74(9), 151- 157.
 • Bolanca, I. and Bolanca,Z., 2004. 4th International DAAAM Conference Industrial Engineering-Innovation as Competıtıve Edge for SME 29-30th April 2004, Tannin, Estonia
 • Covarrubias, R.M., 2008. Enzymes boost the bottom line, 2008. Tissue World April/May 2008
 • Daniels, M.J. June 1992. Using biological enzymes in papermaking. Paper Technol. 33, no.6: 14-17
 • Fan, L.T., Gharpureay, M. M., and Lee, Y. H., 1987. Cellulose Hydrolysis, Biotechnology Monographs 3, Springer Verlag, Berlin
 • Fricker, A., Thompson, R., and Manning A. 2007. Novel solutions to new problems in paper deinking, Pigment& Resin Technology 36/3 141-152.
 • Heise, O.U., Unwin, J.P., Klungness, J.H., Fineran JR.,W.G., Sykes, M., and Abubakr, S., 1995. Industrial scaleup of enzyme-enhanced deinking of nonimpact printed toners , TAPPI Pulping Conference
 • Jackson, L., S., Heitmann, J. A., Joyce, T.W.,1992. Enzymatic modifications of secondary fiber, Recycling: A Tappi Press Anthology of Published Papers chapter Eight: Enzymatic Deinking (596-603)
 • Jeffries, T.W., Klungness, J.H., Sykes, M.S., et al., 1994. Comparison of enzymeenhanced with conventional deinking of xerographic and laser – printed paper TAPPI J. 77 (4), 173-179
 • Kim, T.J., OW SSK, Eom T,J. 1991. Enzymatic deinking of wastepaper, TAPPI Proceedings, 1991 p.1023-30 (1991 Pulping Conference)
 • Klungness, J.H., Sykes,M.S., Jeffries,T.W. and Abubakr,S.,1994 Enzyme Enhanced Deinking of Toners, Paper Recycling Challenge-Deinking & Bleaching p:155-160
 • Kochavi, D.; Videbaek, T.; Cedroni, D.,1990. Optimizing process conditions in enzymatic stonewashing Am. Dyestuff Reporter 79, no.9:24-28(Sept. 1990).
 • Pala, H., Mota, M., Gama, F.M.,2004. Enzymatic versus chemical deinking of nonimpact ink printed paper Journal of Biotechnology 108 (79-89)
 • Pelach, M.A., Pastor, F.J., Puig, J., Vilaseca, F., Mutje, P., 2003.Enzymic deinking of old newspapers with cellulase, Process Biochemistry 38 (1063-1067).
 • Pommier, J.C., Fuentes, J.L., Goma, G., 1989.Tappi Journal, Using enzymes to improve the process and the product quality in the recycled paper industry. Part I: the basic laboratory work” 72 (6):187
 • Prasad, D.Y., Heitmann, J.A., Joyce, T.W., 1992a. Enzyme deinking of black and white letterpress printed newsprint waste, Prog. İn Paper Recycl. 1, no:3: 21-30 May
 • Prasad, D.Y.,Heitmann,J.A., Joyce, T.W., 1992b. Progress in paper recycling Enzyme deinking of black and white letterpress printed newsprint waste 1(3): 21
 • Prasad,D.Y.,Heitmann,J.A.,Joyce, T.W. 1993a. Enzymatic deinking of colored ofset newsprint, Nordic Pulp and Paper Res. J.2:284-286 (.
 • Prasad, D.Y., Appita, (1993) b. Enzymatic deinking of laser and xerographic office waste, 46(4): 289
 • Putz, H.J., Gottsching, L., Renner, K., Jokinen, O.,1994. Enzymatic deinking in comparison with conventional deinking of ofset news, 1994. Tappi ProceedingsPulping Conference p. 877-884
 • Rutledge-Cropsey, K., Abubakr,S. , Klungness, 1995a. J Tappi Papermakers Conference Proceedings, Drying Effects of Secondary Fiber on Papermachine Runnability Tappi Press Atlanta
 • Rutledge-Cropset, K., Klungness, J., Abubakr, S. Proceedings of the 1995b. TAPPI Pulping conference; October 1-5; Chicago, IL. Atlanta, GA: TAPPI Press 639-643. Book 2.Performance of Enzymatically Deinked Wastepaper On Paper Machine Runn ability
 • Sarkar, J.M., Cosper, D.R., Hartig, E.J., 1994. Tappi Papermakers Conference Proceedings Application of enzyme and polymers for enhancing the freeness of recycled fiber Tappi Press, Atlanta, p.475.
 • Shrinath, A., Szewczak, J.T., Bowen, I.J., 1991. A Review of ink-removal techniques in current deinking technology Tappi J. 74(7), 85-93
 • Stork,G., Pereira,H., Wood,T.M., et al., 1994. Tappi Recycling Symposium Proceedings, Tappi Press, Atlanta p.107
 • Sykes, M., Jeffries, T., Abubakr, S., Klungness, J., Cropsey, K. 1992. Enzymatic Deinking of Sorted Mixed Office Waste: Recommendations For Scale-up, Recycling: A Tappi Press Anthology of Published Papers Chapter 8:592-595
 • Tyndall, M., 1992. Textile Chemist and Colorist 24(6). 23.
 • Welt, T., and Dinus,R.J., 1994. Enzymatic Deinking- A Review Paper Recycling Challenge-Deinking & Bleaching Accepted December 9, 235-246
 • Zeyer, C. , Joyce, T., et al., 1994. Chapter Eight: Enzymatic Deinking 604-612 Factors influencing enzyme deinking of recycled fiber, Recycling: A TAPPI PRESS Anthology of Published Papers Chapter 8: Enzymatic deinking 604-612 Accepted May 9

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.