Bilgin Aylin KARABULUT
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
İrfan AYDIN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
EVİN ADEMOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Metin ERER
(İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Cahide GÖKKUŞU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2000Cilt: 63Sayı: 4ISSN: 0301-7362Sayfa Aralığı: 371 - 374Türkçe

129 0
Sıçanlarda abdominal ada flebi modelinde venöz oklüzyon süresi ile reperfüzyon hasarının ilişkisi
Venöz yetmezlik sonucu aksiyal deri fleplerinde doku kaybı sık karşılaşılan bir problemdir. Çalışmamızda, venöz staz sonrası tedavi seçeneklerini değerlendirebilmek amacıyla,sıçanlarda epigasrik arter ve ven pediküllü nörovasküler abdominal ada flebinde standart bir venöz staz hasarı modeli oluşturulmuştur. 5 ayrı grup sıçannın (n=8) 5x3 cm3 abdominal ada flebinde epi-gastrik ven 2, 5, 7, 9 ve 10 saat süreyle klemplenerek venöz staz sağlanmıştır. Bu süreler so¬nunda reperfüze edilen fleplerde sırasıyla %100, %100, %82, %20 ve %3'luk ortalama canlı flep alanlarına ulaşılmıştır. Hem yaygın doku hasarı oluşması, hemde 'reflow' gözlenmesi ne¬deniyle dokuz saatlik venöz staz süresi ideal venöz staz süresi olarak değerlendirilmiştir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.