İLKER ERCAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Seda YÜKSEL
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
GÜVEN ÖZKAYA
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
GÖKHAN OCAKOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Asuman YÜKSEL
(Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
YEŞİM UNCU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 3ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 81 - 87Türkçe

162 3
Tıp fakültesi örtük program ölçeğinin geliştirilmesi
Amaç: Bu çalışma, tıp fakültelerinde bulunan örtük programı tespit etmede yardımcı olabilecek ölçek geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır Yöntem: Üzerinde çalışılan ölçek 185 öğrenciye uygulandı. Oluşturulan taslak ölçek tekrarlanan denemeler ile güvenirlik- geçerlilik analizleri ve faktör analizi sonrasında 25 maddeden oluşan standart bir ölçek haline getirildi. Bulgular: Ölçek maddeleri 7 faktörde gruplandı, alt ölçeklerin güvenirlik katsayısı 0.53-0.85 arasındaydı. Geliştirdiğimiz 25 maddelik Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.8945 olarak bulundu. Yapı ve kapsam geçerlilikleri bakımından incelenerek ölçek geçerli bulundu. Sonuç: “Bilimsel düşünme, tartışma ve araştırma becerisi”, “stajlardan faydalanma”, “hekimlik becerileri”, “öğretim elemanlarının objektifliği”, “kararlı, azimli ve sistematik olunması” ve “ezberciliğin olmaması” alt ölçekleri olan Tıp Fakültesi Örtük Program Ölçeği geliştirildi.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Jackson PW. Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.; 1968.
 • 2. Martin JR. What should we do with a hidden curriculum when we find one? Curriculum Inquiry 1976; 6: 135-151.
 • 3. Gordon D. The concept of the hidden curriculum. Journal of Philosophy of Education 1982; 16: 187-198.
 • 4. Snyder BR. The hidden curriculum. New York: Alfred A. Knopf; 1971.
 • 5. Yüksel S. Hidden Curriculum. Application Hidden in Education. Ankara: Nobel Press; 2004.
 • 6. Bergenhenegouven G. Hidden curriculum in university. High Educ 1987; 16: 535-543.
 • 7. Hafferty FW. Measuring professionalism: a commentary. In: Stern DT, ed. Measuring Medical Professionalism. New York: Oxford University Press; 2006. p. 281-306.
 • 8. Ozolins I, Hall H, Peterson R. The student voice: Recognising the hidden and informal curriculum in medicine. Med Teach 2008; 30: 606-611.
 • 9. Lempp H, Seale C. The hidden curriculum in undergraduate medical education: qualitative study of medical students’ perceptions of teaching. Br Med J 2004; 329: 770-773.
 • 10. Jaye C, Egan T, Parker S. Learning to be a doctor: Medical educators talk about the hidden curriculum in medical education. Focus on Health Professional Education: A Multi-Disciplinary Journal 2005; 7: 1-11.
 • 11. Slotcnick HB, Kerbeshian LA, Heller PS. The implicit clinical curriculum. American Educational Research Journal 1985; 22: 389- 402.
 • 12. Howe A. Professional development in undergraduate medical curricula- the key to the door of a new culture? Med Educ 2002; 36: 353-359.
 • 13. Becker HS, Strauss A. Boys in White: Student Culture in Medical School. Chicago: University of Chicago Press; 1961.
 • 14. Bloom S. Power and Dissent in the Medical School. New York: Macmillan; 1973.
 • 15. Coombs RH. Mastering Medicine: Professional Socialization in Medical Schools. New York: Macmillan; 1978.
 • 16. Fox R. Training for uncertainty. In: Merton RK, et al., eds. The Student Physician. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1957. p. 207-241.
 • 17. Fredericks MA, Mundy P. The Making of a Physician: A ten-year longitudinal study of social class, academic achievement, and changing professional attitudes of a medical school class. Chicago: Loyola University Press; 1976.
 • 18. Haas J, Shaffir W. The professionalization of medical students: developing competence and a cloak of competenve. Symbolic Interaction 1977; 1: 71-88.
 • 19. Haas J., Shaffir W. Ritual evaluation of competence. The hidden curriculum of professionalization in an innovative medical school program. Work and Occupations 1982; 9: 131-154.
 • 20. Merton RK, Reader GC. Kendall PL. (Eds.) The Student Physician. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1957.
 • 21. Simpson, M. Medical Education: A Critical Approach. London: Butterworth; 1972.
 • 22. O’Connor R. Issues in the measurement of health-related quality of life. Working paper 30, NHMRC National Centre for Health Program Evaluation, http://www.rodoconnorassoc.com/issues_in_the_measurement_of_qua.htm.ISBN:1-875677-26-7, Melbourne; 1993. p. 1-44
 • 23. Tekin H. Measurement and Evaluation in Education. Ankara: Mars Press; 1977. p. 42-54.
 • 24. Carmines EG, Zeller RA. Reliability and validity assessment. 5th ed. Thausand Oaks: Sage Publications Inc.; 1982. p.17-25, 43-44, 60-62.
 • 25. Cronbach LJ, Meehl PE. Construct validity in psychological tests. Psychol Bull 1955; 52: 281-302.
 • 26. Öncü H. Measurement and Evaluation in Education. Ankara: Matser Pub. Inc.; 1994. p. 33-80
 • 27. Eisner EW. The Educational Imagination. 3rd ed. New York: Macmillan College Publishing Company; 1994.
 • 28. Apple MW. Ideology and Curriculum. Boston: Routledge and Kegan Paul.; 1979.
 • 29. Margolis E, Soldatenko EM, Acker S, Gair M. Peekaboo: Hiding and outing the curriculum In: Margolis E, ed. The Hidden Curriculum in Higher Education. New York: Routledge; 2001. p. 1-19.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.