Gülperi ÖKTEM
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
SERAP USLU
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
AYŞEGÜL UYSAL
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Ayhan BİLİR
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
ŞULE AYLA
(Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye)
BURAK CEM SONER
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Çağ ÇAL
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 1ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 23 - 27Türkçe

230 3
Kanser kök hücresi ve Notch yolağında umut veren ortal embriyonik dönem inhibisyonu
Amaç: Notch sinyal iletisi, embriyonik ve postnatal gelişimde hücre kaderinin belirlenmesi ve kök hücre devamlılığının sağlanmasında rol oynar. Erişkinde bu etkilerin çeşitli nedenlerle aksamasıyla Notch, onkogen veya tümör baskılayıcı gen olarak etki eder. Notch I reseptörü, ligantları Delta 1 ve Jagged I hücre membranı ile bağlantılı olup embriyogenezis ve malign hastalıkların gelişim sürecinde etkilidir. Kanser Kök Hücreleri (KKH), pek çok özelliğiyle kök hücreye benzeyen tümör hücreleridir. Verapamil, KKH'de "Side Population" (SP) hücrelerini tamamen ortadan kaldırabilen bir Ca+2 kanal blokeridir. Verapamil uygulamalarının embriyonik gelişimde etki mekanizmalarının belirlenmesi, tedaviye dirençli KKH'nin yok edilmesi için yeni tedavi seçeneklerinin ortaya konmasında yol gösterici olabilir. Yöntem: Bu çalışmada, Verapamil'in sublethal dozlarının embriyogenezis sürecindeki etkileri fötal böbrekte inceleyerek Notch yolağmdaki olası değişimlerin gösterilmesi amaçlandı. Gebeliğin 9. gününden (E9) itibaren 2x10mg/kg/gün Verapamil uygulandıktan sonra (F.18) ve (E21) günlerde fötal böbrek dokuları incelendi. Kök hücreleri için c-kit reseptör tirozin kinaz (CD 117) ile Notch yolağında ise Notch I reseptörü, Delta 1 ve Jagged 1 immunohistokimyasal olarak değerlendirildi. Bulgular: Verapamilin böbrek embriyonik gelişim sürecinde Notch yolağındaki inhibitor etkisinin (E21)'de belirgin olarak arttığı, glomerüler ve tübüler alanlarda c-kit immunoreaktivitesinin azaldığı görüldü. Sonuç: Verapamilin embriyonik gelişim üzerindeki etkilerinin, KKH'nin yok edilmesi için yeni tedavi seçeneklerinin ortaya konmasında yol gösterici olabileceği düşünüldü.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Mühendislik > Hücre ve Doku Mühendisliği
Fen > Tıp > Hücre Biyolojisi
Fen > Tıp > Hematoloji
DergiDiğerErişime Açık
 • 1.Strizzi L, Postovit LM, Margaryan NV, et al. Emerging roles of nodal and Cripto-1: from embryogenesis to breast cancer progression. Breast Dis 2008; 29: 91-103.
 • 2.Leong KG, Gao WQ. The Notch pathway in prostate development and cancer. Differentiation 2008; 76: 699-716.
 • 3.Raaijmakers MH, Scadden DT. Divided within: heterogeneity within adult stem cell pools. Cell 2008; 135:1006-1008.
 • 4.Dick JE. Stem cell concepts renew cancer research. Blood 2008; 112: 4793-4807.
 • 5.Pearce DJ, Ridler CM, Simpson C, Bonnet D. Multiparameter analysis of murine bone marrow side population cells. Blood 2004; 103: 2541-2546.
 • 6.Hirschmann-Jax' C, Foster AE, Wulf GG, et al. A distinct "side population" of cells in human tumor cells: implications for tumor biology and therapy. Cell Cycle 2005; 4: 203-205.
 • 7.Hirschmann-Jax C, Foster AE, Wulf GG, et al. A distinct "side population" of cells with .high drug efflux capacity in human tumor cells. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101: 14228-14233.
 • 8.Patrawala L, Calhoun T, Schneider-Broussard R, et al. Side population is enriched in tumorigenic, stem-like cancer cells, whereas ABCG2+ and ABCG2- cancer cells are similarly tumorigenic. Cancer Res 2005; 65: 6207-6219.
 • 9.Chen J, Crabbe A, Duppen VV, Vankelecom H The notch signaling system is present in the postnatal pituitary: marked expression and regulatory activity in the newly discovered side population. Mol Endocrinol 2006; 20: 3293-3307.
 • 10.Bozkurt KM. Kemoterapi ve Kanser Kök Hücreleri. İstanbul: Uyum Yayıncılık; 2007.
 • 11.Marotta LL, Polyak K. Cancer stem cells: a model in the making. Curr Opin Genet Dev 2009; 19: 44-50.
 • 12.Morrow M, Wait RB, Rosenthal RA, Gamelli RL. Verapamil enhances antitunor activity without increasing myeloid toxicity. Surgery 1987; 101: 63-68.
 • 13.Şenel F. Klonlamada yeni ufuklar:. Kök hücreler. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi 2002; (410): 44.
 • 14.Cheng XY, O'Neill HC. Oncogenesis and cancer stem cells: Current opinions and future directions. J Cell Mol Med 2009; 16.
 • 15.Ward RJ, Dirks PB. Cancer stem cells: at the headwaters of tumor development. Annu Rev Pathol 2007; 2: 175-189.
 • 16.Szakâcs G, Jakab K, Antal F, Sarkadi B. Diagnostics of multidrug resistance in cancer. Pathol Oncol Res 1998;4:251-257.
 • 17.LichtT, Fiebig HH, Bross KJ, Herrmann F, Berger DP, Shoemaker R, Mertelsmann R. Induction of multiple-drug resistance during anti- neoplastic chemotherapy in vitro. Int J Cancer 1991; 49: 630-637
 • 18.BJ, Osborne BA, Miele L. Notch signaling as a therapeutic target in cancer: a new approach to the development of cell fate modifying agents. Oncogene 2003; 22: 6598-6608.
 • 19.Singh SR, Hou SX. Multipotent stem cells in the Malpighian tubules of adult Drosophila melanogaster. J Exp Biol 2009; 212: 413-23.
 • 20.Koch U, Radtke F. Notch and cancer: a double- edged sword. Cell Mol Life Sci 2007; 64: 2746-2762.
 • 21.Bolös V, Blanco M, Medina V, Aparicio G, Dfaz-Prado S, Grande E. Notch signalling in cancer stem cells. Clin Transl Oncol 2009; 11:11-9.
 • 22.Akbulut H, Akbulut KG. Karsinogenez In: İçli F, ed. Tıbbi Onkoloji. Ankara: ANTIP Afi Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar; 1997. p. 23-38.
 • 23.Lecture GFF. Molecular mechanisms of lung cancer. Interaction of environmental and genetic factors. Chest 1996;109:14-19.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.