Emine NAMAL
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Mustafa TAŞYÜREKLİ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 1ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 28 - 35Türkçe

75 3
Ovariyektemi sonrası meydana gelen osteoporoz ve uygılanan tedaviler sonrasında sıçan tiroidi parafoliküler hücrelerdeki morfolojik değişikler
Amaç: Çalışmamızda, ovariyektomi uygulanan sıçanlarda tiroidin parafoliküler hücrelerindeki sayısal, morfolojik ve biyokimyasal değişiklikleri; tedavi amaçlı kullanılan östrojen, östrojen + progesteron ile kalsitoninin osteoporoz üzerine olan etkilerine açıklık getirmek üzere bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yöntem: Osteoporoz sonrası parafoliküler hücre organellerlerinden GER sisternaları, mitokondriyonlar ve Golgi kompleksinde fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan sayıca azalmalar ve gerilemeler ile birlikte yine aynı hücrelerde salgılama fonksiyonu tam olarak yapılamadığı için hücre sitoplazmasında çok sayıda salgı granülü gözlenmekteydi. Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrasında uygulanan östrojen, Östrojen + progesteron ile kalsitonin tedavisi uygulanan gruplardaki morfolojik değişiklikler her grup için yapılan biyokimyasal tetkiklerle de destekleniyordu. Parafoliküler hücrelerde ovariyektomi sonrası meydana gelen değişikliklerden kontrol grubuna göre en yakın özellikler gösterenler kalsitonin tedavisi uygulanan grupta idi. Sonuç: Sonuç olarak osteoporoz tedavisinde, östrojenin proliferatif etkisinin olması nedeni ile dikkatli kullanılmasının uygun olacağı, östrojen + progesteron kombine olarak kullanıldığında östrojenin etkisini azaltmadığı için birlikte kullanılabilecekleri, kalsitonin tedavisinin daha uygun olacağı kanısına varılmıştır.
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiDiğerErişime Açık
 • 1.Chambers TJ, Azria M. The effect of calcitonin on the osteoclast. Triangle 1988; 27: 53-60.
 • 2.Delmas PD. Biochemical markers of bone turnover methodology and clinical use in osteoporosis. Am J Med 1991; 91: 595-635.
 • 3.Dick IM, John A St, Heal S, Prince RL. The effect of estrogen deficiency on bone mineral density, renal calcium and phosphorus handling and calcitropic hormones in the rat. Calcif Tissue Int 1996; 59: 174-178.
 • 4.Farley JR, Tarbaux NM, Hall SL, Linkhart TA, Bayling DJ. The anti-bone. Resorptive agent calcitonin also acts in vitro to directly increase bone formation and bone cell proliferation. Endocrinology 1988; 123: 159-167.
 • 5.Filipovic B, Sosic-Jurjevic B, Manojlovic Stojanoski M, Nestorovic N, Milosevic V, Sekulic M. The effect of ovariectomy on thyroid C cells of adult rats. Yugoslavian Medical Biochemistry 2002; 21: 345-350.
 • 6.Filipovic B, Sosic-Jurjevic B, Nestorovic N, et al. The thyroid C cells of ovariectomized rats treated with estradiol. Histochem Cell Biol 2003; 120: 409-414.
 • 7.Ito MB, Schraer H, Gay CY. The effects of calcitonin, parathyroid hormone and prostaglandin E2 on cylic AMP levels of isolated osteoclasts. Comp Biochem Physiol A Comp Physiol 1985; 81: 653-657.
 • 8.Judd HL, Shanönki IM, Frumar AM, Lagasse LD. Origin of serum estradiol in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1982; 59: 680-686.
 • 9.Lindsay R. The menopause and osteoporosis. Obstet Gynecol! 996; 87: 165-195.
 • 10.Nicholson GC, Moseley JM, Sexton P, Mendelsohn FA, Martin TJ. Abundant calcitonin receptors in rat osteoclast: autoradiographic and biochemical characterisation. J Clin Invest 1986; 78: 355-360.
 • 11.Nilas L, Christiansen C. Bone mass and its relationship to age and the menopause. J Clin Endocrinol Metab 1987; 65: 697.
 • 12.Pacifici R, Vannice JL, Rifas L, Kimble RB. Monocytic secretion of interleukin-1 receptor antagonist in normal and osteoporotic women: effects of menopause and estrogen/progesterone therapy. J Clin Endocrinol Metab 1993; 77: 1135-1141.
 • 13.Peng Z, Tuukkanen J, Zhang H, Jamsâ T, Vaânânen HK. The mechanical strength of bone in different rat models of experimental dsteoporosis. Bone 1994- 15:523-525.
 • 14.Sakai K, Yamada S, Yamada K. Effects of ovariectomy on parafollicular cells in the rats. Okajimas Folia Anat Jpn 2000; 7: 311-319.
 • 15.Shamonki IM, Frumar AM, Tataryn IV, et al. Age related changes of calcitonin secretion in females. J Clin Endocrinol Metab 1980; 50: 437-439.
 • 16.Simon LS. Osteoporosis. Clin Geriatr Med 2005; 21: 603-629.
 • 17.Teitelbaum SL, Rosenberg EM, Richardson CA, Avioli LV. Histological studies of bone from normocalcemic postmenopausal dsteoporotic patient with increased circulating parathyroid hormone. J Clin Endocrinol Metab 1976; 42: 537-543.
 • 18.Teitelbaum SL, Tondravi MM, Ross FP. Osteoclast macrophages and the molecular mechanisms of bone resorption. J Leukocyte Biology 1997; 61: 381-388.
 • 19.Vaes G. Cellular biology and biochemical mechanism of bone resorption. Clin Orthop Rel Res 1988; 231: 239-271.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.