Mehmet ÜZEL
(İstanbul Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye)
İhsan Ali SOYLUOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ercan TANYELİ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Güler KAHRAMAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Feridun VURAL
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 40Sayı: 1ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 36 - 37Türkçe

102 3
Üç başlı musculus Gastrocnemius olgusu
2007-2008 eğitim yılı disseksiyon uygulamaları sırasında 56 yaşında bir erkek kadavranın sağ bacağında m. gastrocnemius'un üç başlı olduğu saptandı. Femurun condylus lateralis'inden başlayan üçüncü başın m. gastrocnemius'un medial başına katıldığı, nervus tibialis ile a.-v. poplitea'ların medial baş ile üçüncü baş arasından geçtiği, m. soleus, m. plantaris ve m. popliteus'un ise normal oldukları görüldü. Damar ve sinir sıkışması belirtilerine yol açabilen bu gibi anatomik varyasyonların popliteal bölge ile ilgili yakınmaların ayırıcı tanısında akılda bulundurulmasında yarar vardır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1.Standring S, ed. Gray's Anatomy, 40th Ed. Churchill Livingston: Elsevier; 2008. p. 1420.
  • 2.Bergman RA, Afifi AK, Miyauchi R. http://www.anato-myatlases.org/AnatomicVariants/MuscularSystem/Text /G/01 Gastrocnemius.shtml
  • 3.Iwa T, Sato S, Yamada T, et al. Popliteal vein entrapment caused by the third head of the gastrocnemius muscle. Br J Surg 1987; 74: 1006-1008.
  • 4.Liu PT, Moyer AC, Huettl EA, et al. Popliteal vascular entrapment syndrome caused by a rare anomalous slip of the lateral head of the gastrocnemius muscle. Skeletal Radiol 2005; 34: 359-363.
  • 5.Ekelund AL. Bilateral nerve entrapment in the popliteal space. Am J Sports Med 1990; 18: 108.
  • 6.Bergman RA, Walker CW, El-Khour GY. The third head of the gastrocnemius in CT images. Ann Anat 1995; 177: 291-294.
  • 7.Erbağcı H, Kızılkan N, Buğdaycı P ve ark. Üç başlı musculus gastrocnemius olgusu. Cerrahi Tıp Arşivi 2000;5:127-128.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.