İLHAN SEZER
(Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye)
Özge G. İLLEEZ
(Gümüşhane Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gümüşhane, Türkiye)
Serpil D. TUNA
(Özel Medisu Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye)
NİLÜFER BALCI
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 42Sayı: 3ISSN: 1308-8734 / 1308-8742Sayfa Aralığı: 124 - 127Türkçe

93 4
The relationship between knee osteoarthritis and osteoporosis
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoatririti ile osteoporoz arasındaki birlikteliği araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya diz osteoartriti olan 74 kadın hasta dahil edilmiştir (ortalama yaş: 61.9 ±9.1, ortalama vücut kitle indeksi 27.09±4.24). Diz osteoartritini değerlendirmek için yük verilmiş pozisyonda çekilen diz ön arka grafileri Kellgren-Lawrance kriterlerine göre derecelendirildi. Kemik mineral yoğunluğu (BMD) femur ve lomber omurgadan Dual energy X ray absorbsiyometri yöntemiyle ölçüldü. Radyolojik olarak diz osteoartriti olan ve olmayan hastaların kemik mineral yoğunlukları karşılaştırıldı. Bulgular: BMD ile diz osteoartriti arasında korelasyon tespit edilemezken, yaş ve femur BMD değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu. Vücut kitle indeksi ile diz osteoartriti arasında pozitif korelasyon, BMD ile negatif korelasyon mevcuttu. Sonuç: Çalışma sonunda; daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak diz osteoartriti ile osteoporoz arasında anlamlı bir korelasyon tespit edilememiştir.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Foss MVL, Byers PD. Bone density, osteoarthritis of the hip, and fracture of the upper end of the femur. Ann Rheum Dis 1972; 31: 259.
 • 2) Stewart A, Black A, Robins SP, Reid DM. Bone density and bone turnover in patients with osteoarthritis and osteoporosis. J Rheumatol 1999; 26: 622-6.
 • 3) Sowers M, Lachance L, Jamadar D, et al. The associations of bone mineral density and bone turnover markers with osteoarthritis of the hand and knee in pre- and perimenopausal women. Arthritis Rheum 1999; 42: 483–9.
 • 4) Nevitt MC, Lane NE, Scott JC, et al. Radiographic osteoarthritis of the hip and bone mineral density. Arthritis Rheum 1995; 38: 907-16.
 • 5) Tamai M, Yokouchi M, Komiya S, et al. Correlation between vitamin D receptor genotypes and bone mineral density in Japanese patients with osteoporosis. Calcif Tissue Int 1997; 60: 229-32.
 • 6) Hart DJ, Mootoosamy I, Doyle DV, Spector TD. The relationship between osteoarthritis and osteoporosis in the general population: the Chingford study. Ann Rheum Dis 1994; 53: 158-62.
 • 7) Karvonen RL, Miller PR, Nelson DA, Granda JL, Fernandez-Madrid F. Periarticular osteoporosis in osteoarthritis of the knee. J Rheumatol 1998; 25: 2187-94.
 • 8) Burger H, van Daele PLA, Odding E, et al. Association of radiographically evident osteopoarthritis with higher bone mineral density and increased bone loss with age; the Rotterdam study. Arthritis Rheum 1996; 39: 81-6.
 • 9) Jones G, White C, Sambrook P, Eisman J. Allelic variation in the vitamin D receptor, lifestyle factors and lumbar spinal degenerative disease. Ann Rheum Dis 1998; 57: 94-9.
 • 10) Peacock DJ, Egger P, Taylor P, Cawley MI, Cooper C. Lateral bone density measurements in osteoarthritis of the lumbar spine. Ann Rheum Dis 1996; 55: 196-8.
 • 11) Lethbridge-Cejku M, Tobin JD, Scott WW Jr, et al. Axial and hip bone mineral density and radiographic changes of osteoarthritis of the knee: data from the Baltimore Longitudinal Study of Aging. J Rheumatol 1996; 23: 1943-7.
 • 12) Petersson IF, Boegård T, Saxne T, Silman AJ, Svensson B. Radiographic osteoarthritis of the knee classified by the Ahlback and Kellgren & Lawrence systems for the tibiofemoral joint in people aged 35-54 years with chronic knee pain. Ann Rheum Dis 1997; 56: 493-6.
 • 13) Sandini L, Arokoski JPA, Jurvelin JS, Kroger H. Increased bone mineral content but not bone mineral density in the hip in surgically treated knee and hip osteoarthritis. J Rheumatol 2005; 32: 1951-7.
 • 14) Haara MM, Arokoski JPA, Kroger H, et al. Association of radiological hand osteoarthritis with bone mineral mass: a population study. Rheumatology 2005; 44: 1549-54.
 • 15) Madsen OR, Brot C, Petersen MM, Sorensen OH. Body composition and muscle strength in women scheduled for a knee or hip replacement; a comparative study of two groups of osteoarthritic women. Clin Rheumatol 1997; 16: 39-44.
 • 16) Calvo E, Castañeda S, Largo R, Fernández-Valle ME, Rodríguez- Salvanés F, Herrero-Beaumont G. Osteoporosis increases the severity of cartilage damage in an experimental model of osteoarthritis in rabbits. Osteoarthritis Cartilage. 2007; 15: 69-77.
 • 17) Bellido M, Lugo L, Roman-Blas JA, et al. Subchondral bone microstructural damage by increased remodelling aggravates experimental osteoarthritis preceded by osteoporosis. Arthritis Res Ther. 2010; 12: 152.
 • 18) Tamai M, Yokouchi M, Komiya S, et al. Correlation between vitamin D receptor genotypes and bone mineral density in Japanese patients with osteoporosis. Calcif Tissue Int 1997, 60: 229-32.
 • 19) Dequeker J, Boonen S, Aerssens J, Westhovens R. Inverse relationship osteoarthritis osteoporosis: what is the evidence? What are the consequences? British Journal of Rheumatology 1996; 35: 813-8.
 • 20) Stewart A, Black AJ. Bone mineral density in osteoarthritis. Current Opinion in Rheumatology 2000; 12: 464-7.
 • 21) Dequeker J, Mohan S, Finkelman RD, Aerssens J, Baylink DJ. Generalized osteoarthritis associated with increased insulin-like growth factor types I and II and transforming growth mechanism of increased bone density and protection against osteoporosis. Arthritis Rheum 1993; 36: 1702-8.
 • 22) Jones G, White C, Sambrook P, Eisman J. Allelic variation in the vitamin D receptor, lifestyle factors and lumbar spinal degenerative disease. Ann Rheum Dis 1998, 57: 94-9.
 • 23) Keen RW, Hart DJ, Lanchbury JS, Spector TD. Early osteoarthritis of the knee is associated with a Taq 1 polimorphism of the vitamin D receptor gene. Arthritis and Rheumatism 1997; 40: 1444-9.
 • 24) Stewart A, Black A, Robins SP, Reid DM. Bone density and bone turnover in patients with osteoarthritis and osteoporosis. J Rheumatol 1999; 26: 622-6.
 • 25) Hochberg MC, Lethbridge-Cejku M, Tobin JD. Bone mineral density and osteoarthritis: data from the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Osteoarthritis Cartilage. 2004; 12: 45-8.
 • 26) Hannan MT, Anderson JJ, Zhang Y, Levy D, Felson DT. Bone mineral density and knee osteoarthritis in elderly men and women: The Framingham Study. Arthritis Rheum 1993; 36: 1671-80.
 • 27) Karakaşlı S, Uğurlu H, Tüfekçi O, Levendoğlu F. (Turkish) Postmenopozal Kadınlarda Diz osteoartriti ile kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki. Osteoporosis Dünyasından 2002; 8: 74-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.