Sadettin PAKSOY
(Kilis Yedi Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kilis, Türkiye)
SUMRU BAKAN
(Kilis Yedi Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kilis, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 9Sayı: 32ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 150 - 170Türkçe

147 2
Türkiye'de uygulanan vergi politikaları ve ekonomik büyüme üzerine etkileri: (1980 sonrası)
Vergi, kamu gelirlerini oluşturan önemli bir kaynak olup, geri ödemesi yoktur. Yasalara dayalı, ödeme gücü olan özel ve tüzel kişilerden alınan vergiler devletin önemli bir maliye politikası aracıdır. 1980 yılından sonra Türkiye’de uygulamaya konulan çeşitli vergi politikaları olmuştur. Örneğin, KDV bunlardan birisi ve en önemlisidir. GSMH’nın oluşum unda yer alan vergiler, ülkenin ekonomik büyümesine de katkı sağladığı söylenebilir. Bu çalışmada, 1980 sonrası Türkiye’de uygulanan vergi politikalar incelenmiş ve ekonomik büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır. Vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki beklenen düzeyde çıkmamıştır. Bunun nedenleri, yaşanan ekonomik krizle ve Türkiye ekonomisinin süre gelen istikrarsız yapısı olabilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) (2003); “2003 Başında Türkiye Ekonomisi ve AKP Hükümetinin Programı Üzerine Değerlendirmeler”, www.bagimsizsosyalbilimciler.org /Yazilar_BSB/bsbOcak2003.doc, 21.02.2010
 • CAN, İ. (2003); “Ekonomik Krizlere Karşı Uygulanması Gereken Vergi Politikası”, Maliye Dergisi- Sayı: 142 / Ocak-Nisan,
 • DEMİRCAN, SİVEREKLİ, E. (2003); “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 21, Temmuz-Aralık
 • DURKAYA, M. ve CEYLAN, S. (2006); “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”, Maliye Dergisi, Sayı:150, Ocak-Haziran
 • EJDER, L. H. (2000); “Türkiye’de Vergi Politikaları”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı:1, (çevrimiçi) http://dergi.iibf.gazi.edu.tr/dergi_v1/2/1/10.pdf, 18.02.2010
 • HATİPOĞLU, İ. (2010); “Ekonomi ve Vergi Politikaları Bağlamında Bir Reformun/DeformunAnatomisi”,www.ekodialog.com/Makaleler/vergi_politikalari_ekonom i_reformu.html, 20.02.2010
 • ŞİMŞEK, A. H. (2007); “Türkiye’de 2000 Sonrasında Uygulanan İstikrar Programlarının Kamu Maliyesine Etkileri”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:44, Sayı.512
 • TABAN, S. (2008); İktisadi Büyüme Kavram ve Modeller, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • TEMİZ, D. (2008) “Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1960-2006)”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, Bölümü, İzmir, (çevrimiçi) www.deu.edu.tr/userweb/iibf-kongre/dosyalar/temiz.pdf
 • TURAN, T. (2008); “Maliye Politikası Araçlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Literatür İncelemesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 69, (çevrimiçi) www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der69m2.pdf, 06.02.2010
 • TÜĞEN, K. (2010); ” Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Süreci İçinde Uygulanan Vergi Politikaları ve Değerlendirilmesi”,
 • SAYGILIOĞLU, N. (1998); “75 Yılda Vergi”, Maliye Dergisi, Eylül-Aralık, Sayı: 129
 • www.canatan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-yazilar/tugen-turkiyenin-ekonomikvergi. pdf, 20.01.2010
 • www.bilgininadresi.net/Madde/15078/Harrod-Domar-B%C3%BCy%C3%BCme-Modeli), 06.02
 • www.ekutup.dpt.gov.tr/vergi/yilmazh/vergi1.doc , 12.02.2010
 • www.forumpaylas.net/iktisat-isletme/14917-vergi-politikalari-ve-ekonomik-kalkinma.html, 20.01.2010
 • www.kongar.org/makaleler/mak_mi.php, , 06.02.2010
 • www.muhasebeturk.org/ecopedia/386-d/1525-dolarizasyon-nedir-ne-demek-anlami-tanimi.html , 21.02.2010
 • www.muhasebat.gov.tr/ekogosterge/2007WEB/teg/teg.pdf, 08.03.2010.(2007 ve 2008 yılı verileri öngörüdür)
 • www.sanalmaras.com/maliye-politikasi-t-3371.html , 06.02.2010
 • www.sozluk.ihya.org/sosyal-bilimler-sozlugu/ekonomik-kalkinma.html , 06.02.2010
 • www.sozluk.ihya.org/sosyal-bilimler-sozlugu/ekonomik-kalkinma.html , 06.02.2010
 • www.sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=kurumlar%20vergisi , 13.02.2010
 • www.tr.wikipedia.org/wiki/Gelir_vergisi , 13.02.2010

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.