HAKAN ŞEVKİ AYVACI
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 4Sayı: 2ISSN: 1307-6086 / 1307-6086Sayfa Aralığı: 1 - 24Türkçe

231 7
Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik pilot bir çalışma
Bireysel gelişimin hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmeleri desteklenerek öğrenmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu dönemde çocuğa verilecek uygun eğitim onun bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerini geliştirecek ileriki yıllarda bu becerileri aktif kullanmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin çocukların bu becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler planlayarak uygulaması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada okul öncesi çağı çocuğuna uygun etkinlikler planlayarak çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişip gelişmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Trabzon ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitimi veren bir anasınıfında 15 öğrenciye ön test ve son test uygulanmış, etkinlik planlanarak yürütülmüş, mülakatlar ve gözlemler yapılmıştır. Çalışma sonunda; çocukların bilimsel süreç becerilerini kullanma yeterliliklerinin uygun etkinliklerle geliştirilebileceği belirlenmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akman, B., Üstün, E., ve Güler, T.(2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 11-14.
 • Anonymous (2002). PISA 2000, Sample Tasks from the PISA 2000 Assessment. USA: Boston College.
 • Anonymous (2003). Assessment Frameworks and Specifications. USA: Boston College.
 • Arslan, A.G., ve Tertemiz, N. (2001). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi, Mart 20, 2008, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Web site: http://www.gazi.edu.tr
 • Avcı, N. (2004). Gelişimde 0-3 Yaş ‘ Yaşama Merhaba’. MORPA Yayıncılık.
 • Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y., Yiğit, N. (2002). Okulöncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
 • Bell, R. L., (1999) Understanding of The Nature of Science and Decision Making on Science and Technology based Issues, Ph.D Thesis, Oregon State University.
 • Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education (Fourth edition). Newyork: Rutledge.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma Tekniklerine Giriş (Gözden Geçirilmiş Baskı). Trabzon: Ofset Matbaacılık.
 • Çepni, S., Ayas, A.P., Özmen, H., Yiğit, N., Akdeniz, A.R., Ayvacı, H.Ş. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Erar, H. (2003). Bilimsel düşünmeyi bilmek insanların yaşantısı güzelleştirmek için gereklidir. Çoluk Çocuk Dergisi, 33(6), 14-16.
 • Harlen W. & Qualter A. (2004). The Teaching of Science in Primary Schools. Ph.D. Sega ltd. London.
 • Harlen, W. (2006). Teaching, Learning and Assessing Science 5 – 12, Ph.D. Fish Boks. London.
 • Lawson, A. E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking. USA; Wadsworth Inc.
 • MEB, (1993). Ondördüncü Milli Eğitim Şurası, 27-29 Eylül, İstanbul.
 • MORPA Kültür Yayınlar (2003). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programı ve Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. İstanbul.
 • Ömeroğlu, E. & Ulutaş, İ. (2004). Çocuk ve Ergen Gelişimi. MORPA Yayıncılık.
 • Özmen, H. & Yiğit, N. (2005). Teoriden Uygulamaya Fen Bilgisi Öğretiminde Laboratuar Kullanımı, Anı Yayıncılık.
 • Padilla J. M., Okey J. R. & Garrard, K. (1984). The effects of instruction on integrated science process skill achievement. Journal of Research in Science Teaching, 21 (3): 277-287.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 21-30.
 • Usta, E. (2008). Gözlem becerisi ve öğretimi. İlköğretmen Dergisi, 17, 42-47.
 • Ünal, M. & Akman, B. (2006). Okulöncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.
 • Üstün, E. & Akman, B. (2003). 3 yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 137-141.
 • Wellington, J. (2000). Educational research, contemporary issues and practical approaches. London: Continuum.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.