ADEM BIÇAKÇI
(Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye)
MUSTAFA KEMAL ALTUNOĞLU
(Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kars, Türkiye)
AYCAN TOSUNOĞLU
(Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye)
Ahmet AKKAYA
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye)
Hulusi MALYER
(Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye)
Nihat SAPAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1308-9234Sayfa Aralığı: 144 - 153Türkçe

193 7
Allerjenik Plantago (sinir otu) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları
Giriş: Plantago cinsine ait türlerin polenleri duyarlı bireylerde allerjik rinit, allerjik konjunktivit ve allerjik astım gibi allerjik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Türkiye’de Lanzoni/ Burkard cihazı kullanılarak yapılan volümetrik veya Durham cihazı kullanılarak gravimetrik yöntemle gerçekleştirilen 62 farklı bölgedeki atmosferik polen araştırmasında Plantago polenlerinin aylık değişim ve yıllık görülme oranları araştırılmıştır. Ayrıca, Avrupa’da ve ülkemizde gerçekleştirilen Plantago polen duyarlılıkları hakkındaki çalışmalar da incelenerek değerlendirilmiştir. Bulgular: Atmosferik polen çalışmalarına göre Plantago polenlerinin görülme oranları toplam polen miktarına göre %0.08-11.45 arasında değişmektedir. Plantago polenleri uzun bir dönem atmosferde görülmekte, mayıs-haziran aylarında ise yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Sonuç: Atmosferik polen araştırmalarının yapıldığı bölgelerde yoğunlukları az olsa da uzun bir dönem Plantago polenleri havada tespit edilmiştir. Allerjik etkileri önemli olan Plantago polenlerinin, özellikle mayıs-haziran ayları arası başta olmak üzere diğer aylarda da duyarlı olan bireylerde semptomlar oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Fen > Tıp > Alerji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Yıldız B, Aktoklu E. Bitki sistematiği. Ankara: Palme Yayıncılık, 2010.
 • 2. Seçmen Ö, Gemici Y, Görk G, Bekat L, Leblebici E. Tohumlu bitkiler sistematiği. Ege Üniv Fen Fak Kitaplar Serisi No 116, İzmir 2004.
 • 3. Akman Y, Güney K, Ketenoğlu O, Hamzaoğlu E, Kurt L, Tuğ NG. Angiospermae. Ankara: Palme Yayıncılık, 2007.
 • 4. Yaltırık F, Efe A. Otsu Bitkiler Sistematiği. İstanbul: İÜ Orman Fakültesi Yayınları, No. 10, 1996.
 • 5. Donner J. Türkiye bitkileri yayılış haritaları. Çolak AH (editör). Lazer Ofset Matbaa, 2007:1-180.
 • 6. Tutel B. Plantago L. In: Davis PH (ed). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edinburgh: Edinburgh Univ Press, 1982:504-21.
 • 7. www.tubives.org.tr
 • 8. Altintas DU, Karakoc GB, Yilmaz M, Pinar M, Kendirli SG, Cakan H. Relationship between pollen counts and weather variables in East-Mediterranean coast of Turkey. Clin Develop Immunol 2004;11:87-96.
 • 9. Bicakci A, Ergun S, Tatlidil S, Malyer H, Ozyurt S, Akkaya A, et al. Airborne pollen grains of Afyon, Turkey. Acta Bot Sin 2002;44:1371-5.
 • 10. Pehlivan S, Bütev F. Aksaray ili atmosferindeki polenlerin araştırılması. J Ins Sci Tech Gazi Univ 1994;7:143-51.
 • 11. Inceoğlu O, Pinar NM, Sakiyan N, Sorkun K. Airborne pollen concentration in Ankara, Turkey 1990- 1993. Grana 1994;33:158-61.
 • 12. Doğan C, İnceoğlu Ö. Beytepe Kampüsü’nün (Ankara) atmosferik polenleri. II-Otsular. Hacettepe Fen Müh Bil Der 1995;16:69-98.
 • 13. Kızılpınar İ, Doğan C. Çamkoru (Ankara) atmosferindeki polenlerin araştırılması. Asthma Allergy Immunol 2010;8:180-8.
 • 14. Altunoğlu MK, Kılıç Ö, Bıçakçı A, Akkaya A, Tosunoğlu A, Çelenk S ve ark. Antalya ilinin atmosferik polenleri. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya 3-7 Kasım 2009.
 • 15. İnce A, Pehlivan S. Serik (Antalya) havasının allerjik polenleri ile ilgili bir araştırma. Gazi Tıp Der 1990;1:35-40.
 • 16. Bilisik A, Yenigun A, Bicakci A, Eliacik K, Canitez Y, Malyer H, et al. An observation study of airborne pollen fall in Didim (SW Turkey): years 2004-2005. Aerobiologia 2008;24:61-6.
 • 17. Bicakci A, Akyalcin H. Analysis of airborne pollen fall in Balikesir, Turkey, 1996-1997. Ann Agric Environ Med 2000;7:5-10.
 • 18. Bilisik A, Akyalcin H, Bicakci A. Airborne pollen grains in Savaştepe (Balıkesir). Ekoloji 2008;19,67:8-14.
 • 19. Kaya Z, Aras A. Airborne pollen calendar of Bartın, Turkey. Aerobiologia 2004;1-5.
 • 20. Ture C, Bocuk H. Analysis of airborne pollen grains in Bilecik, Turkey. Environ Monit Assess 2008; DOI 10.1007/s10661-008-0246-1.
 • 21. Ture C, Salkurt E. Airborne pollen grains of Bozuyuk (Bilecik, Turkey). J Integrative Plant Biol 2005;660-7.
 • 22. Celenk S, Bicakci A. Aerobiological investigation in Bitlis, Turkey. Ann Agric Environ Med 2005;12:87-93.
 • 23. Bicakci A, Akkaya A, Malyer H, Turgut E, Sahin U. Airborne pollen grains of Burdur, Turkey. Acta Bot Sin 2000;42:864-7.
 • 24. Bicakci A, Inceoglu O, Sapan N, Malyer H. Airborne pollen calendar of the center of Bursa (Turkey). Aerobiologia 1996;12:43-6.
 • 25. Bicakci A, Tatlıdil S, Sapan N, Malyer H, Canitez Y. Airborne pollen grains in Bursa, Turkey, 1999-2000., Ann Agric Environ Med 2003;10:31-36.
 • 26. Celenk S, Canitez Y, Bicakci A, Sapan N, Malyer H. An aerobiological study on pollen grains in the atmosphere of North-West Turkey. Environ Monit Asses 2009;158:365-80.
 • 27. Saatçioğlu G, Malyer H, Tosunğlu A, Bıçakçı A. Gemlik (Bursa) atmosferinde görülen polenlerin belirlenmesi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.49.
 • 28. Bicakci A, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen concentration in Gorukle campus (Bursa) 1991-1992. Tr J Botany 1997;21:145-53.
 • 29. Bicakci A, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen concentration in Inegol (Bursa), Turkey. Sci Int (Lahore) 1999;11:99-102.
 • 30. Bıçakçı A, Canıtez Y, Öneş Ü, Sapan N, Malyer H. İznik (Bursa) ilçesinin atmosferik polenleri. Ot Sist Bot Derg 1999;6:75-82.
 • 31. Bicakci A, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen grains of Keles, Bursa. Ot Sist Bot Derg 2000;7:179-86.
 • 32. Bıçakçı A, Iphar S, Malyer H, Sapan N. Mudanya ilçesi (Bursa) polen takvimi. UÜ Tıp Fak Derg 1995;1- 2-3:17-21.
 • 33. Bıçakçı A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Mustafakemalpaşa (Bursa) ilçesinin atmosferik polenleri. FÜ Fen ve Müh Bil Derg 1999;11:7-12.
 • 34. Guvensen A, Uysal I, Celik A, Ozturk M. Analysis of airborne pollen fall in Canakkale, Turkey. Pak J Bot 2005;37:507-18.
 • 35. Bilgiç A, Akyalçın H. Çanakkale Bozcaada’daki Atmosferik Polenler. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 377, Trabzon 23-27 Haziran 2008.
 • 36. Bilgiç A. Gökçeada ve Bozcaada’daki atmosferik polenler. Çanakkale 18 Mart Üniv Fen Bil Ens. Yük Lisans Tezi 2008.
 • 37. Çelik A, Guvensen A, Uysal I, Öztürk M. Differences in concentrations of allergenic pollens at different heights in Denizli, Turkey. Pak J Bot 2005;37:519-30.
 • 38. Bursalı B, Doğan C. Airborne pollen concentration in Diyarbakır, Turkey, 2004-2005. Aerobiology 2005, Annual Meeting of the Pan American Aerobiology Association Tulsa, Oklahoma 2-6 June 2005.
 • 39. Serbes AB, Kaplan A, Aksoy N, Özdoğan Y, Güneş N. Düzce ili atmosferinin polen analizi. Aydın ME (editör). Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu Bildiri Kitabı. Konya: Özcan 2008:567-78.
 • 40. Bicakci A, Olgun G, Aybeke M, Erkan P, Malyer H. Analysis of airborne pollen fall in Edirne, Turkey. Acta Bot Sin 2004;46:1149-54.
 • 41. Gür N. Elazığ havasının allerjik polenleri. Fırat Üniv Fen Bil Ens Doktora Tezi 1997.
 • 42. Altun S. Erzincan ili atmosferindeki polenlerin araştırılması. Gazi Üniv Fen Bil Ens Y Lisans Tezi 2003.
 • 43. Bicakci A, Erken S, Malyer H. Eskişehir İlinin Atmosferik Polenleri. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam 315-322, Kütahya 1999.
 • 44. Erkara IP. Concentrations of airborne pollen grains in Sivrihisar (Eskisehir), Turkey. Environ Monit Assess 2008;138:81-91.
 • 45. Bicakci A, Akaya A, Malyer H, Unlu M, Sapan N. Pollen calendar of Isparta, Turkey. Israel J Plant Sci 2000;48:67-70.
 • 46. Celenk S, Bicakci A, Tamay Z, Guler Z, Altunoglu MK, Canitez Y, et al. Airborne pollen in European and Asian parts of Istanbul. Environ Monit Assess 2010;164:391-402.
 • 47. Guvensen A, Ozturk M. Airborne pollen calendar of Izmir- Turkey. Ann Agric Environ Med 2003;10:37-44.
 • 48. Guvensen A, Ozturk M. Airborne pollen calendar of Buca Izmir-Turkey. Aerobiologia 2002;18:229-37.
 • 49. Güvensen A. Karşıyaka (İzmir) ilçesinin atmosferik polenleri. Ot Sist Bot Derg 2006;13:59-70.
 • 50. Özdoğan Y, Kaplan A. Karabük ili atmosferinin polen analizi. Aydın ME (editör). Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu Bildiri Kitabı. Konya: Özcan 2008:579-86.
 • 51. Çeter T, Pınar NM, İşlek C, Güney K, Yıldız A. Kastamonu ili atmosferi iki yıllık allerjik polen takvimi. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne-KKTC 19-23 Kasım 2008.
 • 52. Ince A, Kart L, Demir R, Ozyurt MS. Allergenic pollen in the atmosphere of Kayseri, Turkey. Asian Pas J Aller Immunol 2004;22:123-32.
 • 53. İnce A. Kırıkkale atmosferindeki allerjik polenlerin incelenmesi. Tr J Botany 1994;18:43-56.
 • 54. Erkan P, Bicakci A, Aybeke M, Malyer H. Analysis of airborne pollen grains in Kirklareli. Turk J Bot 2011;35:57-65.
 • 55. Altunoglu MK, Toraman E, Temel M, Bicakci A, Kargioglu M. Analysis of airborne pollen grains in Konya, Turkey, 2005. Pak J Bot 2010;42:765-74.
 • 56. Bicakci A, Benlioglu ON, Erdogan D. Airborne pollen concentration in Kütahya. Tr J Botany 1999;23:75-81.
 • 57. Ay G, Ozturk M, Bicakci A. Airborne pollen grains of Manisa. Ot Sist Bot Derg 2005;12:41-6.
 • 58. Tosunoğlu A, Bıçakçı A, Malyer H. Bodrum (Muğla) ilçesinin atmosferik polenleri. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s. 49.
 • 59. Bilisik A, Bicakci A, Malyer H, Sapan N. Analysis of airborne pollen spectrum in Fethiye-Muğla, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 2008;17:640-6.
 • 60. Tosunoglu A, Bicakci A, Malyer H, Sapan N. Analysis of airborne pollen fall in Koycegiz specially protected area (SW Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 2009;18:1860-5.
 • 61. Bicakci A, Malyer H, Tatlidil S, Akkaya A, Sapan N. Airborne pollen grains of Rize. Acta Pharmaecutica Turcica 2002;44:3-9.
 • 62. Bicakci A. Analysis of airborne pollen fall in Sakarya, Turkey. Biologia 2006;61:531-49.
 • 63. Erkan ML, Çeter T, Atıcı AG, Özkaya Ş, Alan Ş, Tuna T ve ark. Samsun ilinin polen ve spor takvimi. XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya 6-10 Kasım 2006.
 • 64. Pehlivan S, Özler H. Sivas ili atmosferindeki polenlerin araştırılması. J Ins Sci Tech Gazi Univ 1995;7:69-77.
 • 65. Erkan P, Bicakci A, Aybeke M. Analysis of airborne pollen fall in Tekirdag, Turkey. Asthma Allergy Immunol 2010;8:46-54.
 • 66. Ayvaz A, Baki A, Doğan C. Trabzon atmosferindeki aeroallerjenlerin mevsimsel dağılımı. Asthma Allergy Immunol 2008;6:11-6.
 • 67. Çetin E, Turfan N, Güvensen A. Şanlıurfa ilinin atmosferik polen takvimi. Ot Sist Bot Derg 2009;16:147-58.
 • 68. Bicakci A, Koc RD, Tatlidil S, Benlioglu ON. Analysis of airborne pollen fall in Usak, Turkey. Pak J Bot 2004;36:711-7.
 • 69. Altunoglu MK, Bicakci A, Celenk S, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen grains in Yalova, Turkey, 2004. Biologia 2008;63/5:658-63.
 • 70. Kaplan A. Airborne pollen grains in Zonguldak, Turkey 2001-2002. Acta Bot Sin 2004;46:668-74.
 • 71. Andersen T. A model to predict the beginning of the pollen season. Grana 1991;30:269-75.
 • 72. Mehta V, Wheeler AW. IgE-Mediated sensitization to English Plantain pollen in seasonal respiratory allergy: identification and partial characterisation of its allergenic components. Int Arch Allergy Appl Immunol 1991;96:211-7.
 • 73. Spieksma FThM, Charpin H, Nolard N, Stix E. City spore concentrations in the European Economic Community (EEC). IV. Summer weed pollen (Rumex, Plantago, Chenopodiaceae, Artemisia), 1976 and 1977. Clin Allergy 1980;10:313-29.
 • 74. Nakamaru Y, Maguchi S, Oridate N, Takagi D, Furuta Y, Fukuda S. Plantago lanceolata (English plantain) pollinosis in Japan. Auris Nasus Larynx 2005;32:251-6.
 • 75. Bousquet J, Cour P, Guerin B, Michel FB. Allergy in the Mediterranean area. I. pollen counts and pollinosis on Montpellier. Clin Allergy 1984;14:249-58.
 • 76. Garcia-Gonzales JJ, Vega-Chicote JM, Rico P, del Prado JM, Carmona MJ, Miranda A, et al. Prevalence of atopy in students from Malaga, Spain. Ann Allergy Asthma Immunol 1998;80:237-44.
 • 77. Watson HK, Constable DW. Allergenic significance of Plantago pollen. In: D’Amato G, Spieksma FThM, Bonini S (eds). Allergenic Pollen and Pollinosis in Europe. Blackwell Scientific Publications, 1991:132-34.
 • 78. Baldo BA, Chensee QJ, Howden MEH, Sharp PJ. Allergens from plantain (Plantago lanceolata): studies with pollen and plant extracts. Int Archs Allergy Appl Immunol 1982;68:295-304.
 • 79. Asero R, Mistrello G, Roncarolo D, Casarini M. Detection of allergens in plantain (Plantago lanceolata) pollen. Allergy 2000;55:1059-62.
 • 80. Calabozo B, Barber D, Polo F. Purification and characterization of the main allergen of Plantago lanceolata pollen, Pla l 1. Clin Exp Allergy 2001;31:322-30.
 • 81. Calabozo B, Duffort D, Carpizo JA, Barber D, Polo F. Monoclonal antibodies against the majör allergen of Plantago lanceolata pollen, Pla l 1: affinity chromatography purification of the allergen and development of an ELISA method for Pla l 1 measurement. Allergy 2001;56:429-35.
 • 82. Calabozo B, Barber D, Polo F. Studies on the carbohydrate moiety of Pla l 1 allergen. Identification of a majör N-glycan and significance fort he immunoglobulin E-binding activity. Clin Exp Allergy 2002;32:1628-34.
 • 83. Calabozo B, Diaz-Perales A, Salcedo G, Barber D, Polo F. Cloning and expression of biologically active Plantago lanceolata pollen allergen Pla l 1 in the yeast Pichia pastoris. Biochem J 2003;372:889-96.
 • 84. Castro AJ, Alche JD, Calabozo B, Rodriguez-Garcia MI, Polo F. Pla l 1 and Ole e 1 pollen allergens share common epitopes and similar ultrastructural localization. J Investig Allergol Clin Immunol 2007;17:93-9.
 • 85. Lombardero M, Obispo T, Calabozo B, Lezaun A, Polo F, Barber D. Cross-reactivity between olive and other species. Role of Ole e 1 related proteins. Allergy 2002;57:29-34.
 • 86. Krilis S, Baldo BA, Basten A. Analysis of allergen-spesific IgE responses in 341 allergic patients. Associations between allergens and between allergen groups and clinical diagnoses. Aust NZ J Med 1985;15:421-6.
 • 87. Bryant DH, Burns MW, Lazarus L. The correlation between skin tests, bronchial provocation tests and the serum level of IgE spesific for common allergens in patients with asthma. Clin Allergy 1975;5:145-57.
 • 88. D’Amato G, Lobefalo G. Allergenic pollen in the southern Mediterranean area. J Allergy Clin Immunol 1989;83:116-22.
 • 89. Belmonte J, Roure JM, March X. Aerobiology of Vigo, North-West Spain: atmospheric pollen spectrum and annual dynamics of the most important taxa, and their clinical importance for allergy. Aerobiologia 1998;14:155-63.
 • 90. Subiza J, Jerez M, Jimdnez JA, Narganes MJ, Cabrera M, Varela S, et al. Clinical aspects of allergic disease. Allergenic pollen and pollinosis in Madrid. J Allergy Clin Immunol 1995;96:15-23.
 • 91. Benito Rica V, Soto Torres J. Pollinosis and pollen aerobiology in the atmosphere of Santander. Allergol Immunol Clin 2001;16:84-90.
 • 92. Benito Rica V, Menchaca Riesco JM, Rubio del Val MC, Sánchez Alonso Y, Rodríguez Lázaro B, Soto Tor- res J. Identification of the allergenic taxa of pollen in patients with pollinosis to determine the risk season. Allergol et Immunopathol 2004;32:228-32.
 • 93. Cosmes Martín PM, Moreno Ancillo A, Domínguez Noche C, Gutiérrez Vivas A, Belmonte Soler J, Roure Nolla JM. Sensibilización a polen de castaño y polinosis en el norte de Extremadura. Allergol et Immunopathol 2005;33:145-50.
 • 94. Sanches-Mesa JA, Serrano P, Carinanos P, Prieto-Baena JC, Moreno C, Guerra F, et al. Pollen allergy in Cordoba city: frequency of sensitization and relation with antihistamine sales. J Invest Allergol Clin Immunol 2005;15:50-6.
 • 95. Loureiro G, Rabaca MA, Blanco B, Andrade S, Chieira C, Pereira C. Aeroallergens sensitization in an allergic pediatric population of Cova da Beira, Portugal. Allergol et Immunopathol 2005;33:192-8.
 • 96. Merrett TG, Pantin CFA, Dimond AH, Merrett J. Screening for IgE-mediated allergy. Allergy 1980;35:491- 501.
 • 97. Drachenberg KJ, Pröll S, Urban E, Woroniecki SR. Single-course specific immunotherapy with mixed pollen allergoids: results of a multi-centre study. Allergol et Immunopathol 2003;31:77-82.
 • 98. Spieksma FThM. Pollinosis in Europe: new observations and developments. Rev Palebot Palynology 1990;64:35-40.
 • 99. Kadocsa E, Juhasz M. Study of airborne pollen composition and allergen spectrum of hay fever patients in South Hungary (1990-1999). Aerobiologia 2002;18: 203-9.
 • 100. Obtulowicz K, Szczepanek K, Radwan J, Grzywacz M, Adamus K, Szczeklik A. Correlation between airborne pollen incidence, skin prick tests and serum immunoglobulins in allergic people in cracowm, Poland. Grana 1991;30:136-41.
 • 101. Wodjas A, Rapiejko P, Zielnik-Jurkiewicz B, Kantor I. Nasal provocative test in patients allergic to pollen. Ann Agric Environ Med 2005;12:173-6.
 • 102. Gioulekas D, Papakosta D, Damialis A, Spieksma F, Giouleka P, Patakas P. Allergenic pollen records (15 years) and sensitization in patients with respiratory allergy in Thessaloniki, Greece. Allergy 2004;59: 174-84.
 • 103. Gonzales-Parrade Z, Valencia R, Vega A, Monsalve R, Mandrioli P, Fernandez-Gonzales D. Plantago pollen allergen Pla l 1: quantification in the atmosphere and relation with pollen counts.
 • 104. Ayvaz A, Baki A, Gedik Y. Doğu Karadeniz bölgesindeki çocuklarda allerji deri testi (skin prick test) sonuçları. T Klin Allerji-Astım 2003;5:80-4.
 • 105. Guneser S, Atici A, Cengizler I, Alparslan N. Inhalant allergens: as a cause of respiratory allergy in east Mediterranean area, Turkey. Allergol et Immunopathol 1996;24:116-9.
 • 106. Dursun AB, Celik GE, Alan S, Pinar NM, Mungan D, Misirligil Z. Regional pollen load: Effect on sensitization and clinical presentation of seasonal allergic rhinitis in patients living in Ankara, Turkey. Allergol et Immunopathol 2008;36:371-8.
 • 107. Potoglu Erkara I, Cingi C, Ayranci U, Melek Gurbuz K, Pehlivan S, Tokur S. Skin prick test reactivity in allergic rhinitis patients to airborne pollens. Environ Monit Assess 2009;151:401-12.
 • 108. Bıçakçı A, Canıtez Y, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Bursa ve Türkiye’nin diğer bazı bölgelerindeki atmosferik polen konsantrasyonları. T Klin Allerji-Astım 2000;2:150-5.
 • 109. Bıçakçı A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Türkiye’nin bazı bölgelerinde atmosferik polen çalışmaları. Asthma Allergy Immunol 2005;3:131-7.
 • 110. Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Bilişik A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H ve ark. Türkiye’nin atmosferik polenleri. Asthma Allergy Immunol 2009;7:11-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.