Murat AYDOĞDU
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1303-6963 / 2587-1870Sayfa Aralığı: 85 - 136Türkçe

173 0
6098 Sayılı Türk borçlar kanununda faiz ile ilgili düzenlemeler
DergiDerlemeErişime Açık
 • Albaş, Hakan Türk Borçlar Kanunu Tasarisinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2. Oturum, İfa ve İfa Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Yil : 3, Sayi : 34, s. 3643 vd.
 • Antalya, Gökhan 6098 sayili Türk Borçlar Kanunu ve 6101 sayili Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkinda Kanun (Sunuşlu-Gerekçeli-Atifli), İstanbul 2011 .
 • Antalya, Gökhan Türk Borçlar Kanunu Tasarisinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2. Oturum, İfa ve İfa Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Yil: 3, Sayi : 34, s.3654.
 • Barlas, Nami : Para Borçlarinin İfasinda Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açisindan Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1991.
 • Berger, Bernhard : Allgemeines Schuldrecht, Bern 2008.
 • Brox, Hans/Walker, W. Dietrich : Allgemeines Schuldrecht, München 2009.
 • Bucher, Eugen Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988.
 • Eren, Fikret : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2003.
 • Giger, Hans Obligationenrecht, Handbuch für Studium, Wissenschaít und Praxis von A-Z, Zürich 1988.
 • Giger, Hans Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Band VI, 2. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 1. Teilband, 1. Unterteilband, Der Konsumkredit, Bern 2007 (Kisaltma : GIGER, BK).
 • Guhl, Theo/Koller, Alfred/Schnyder, Anton/Druey, Jean N. Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich 2000.
 • Helvaci, Serap Türk Borçlar Kanunu Tasarisinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 2. Oturum, İfa ve İfa Engelleri, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Yil : 3, Sayi : 34, s. 3639 vd.
 • Helvaci, Mehmet Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakimindan Para Borçlarinda Faiz Kavrami, İstanbul 2000.
 • Honsell, Heinrich/Vogt, N.Peter/Wiegand, Wolfgang Obligationenrecht I, Art.1-529 OR, Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2003.
 • Kathrein, Georg Kurzkommentar zum AGBG, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz. . . , Herausgegeben von KOZIOL/BYDLINSKI/BOLLENBERGER, Raimund, Wien 2007.
 • Kiliçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2006.
 • Kramer, Ernst A. : Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Basel 2009.
 • Krauskopf, Frédéric Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts, Herausgegeben von GAUCH, Peter/AEPLI, Victor/STÖCKLI, Hubert, 7. Aufl., Zürich 2009.
 • Larenz, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts, München 1987.
 • Merz, Hans Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6.Band, Erster Teilband, Basel 1984.
 • Morali, Ahu A., Türk Borçlar Kanunu Tasarisi’na İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi, Mayis 2005, İstanbul 2005.
 • Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut Borçlar Hukuku, Genel Hukümler, İstanbul 2005.
 • Öz, Turgut Borçlar Kanunu Tasar isi Paneli, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), S.4, Ağustos 2005, s. 74 vd.
 • Schmid, Jörg Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, Zürich 2008.
 • Schwenzer, Ingeborg Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bern 2009.
 • Stöckli, Victor: Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts, Herausgegeben von GAUCH, Peter/AEPLI, Victor/STÖCKLI, Hubert, 7. Aufl., Zürich 2009.
 • Von Tuor, Andreas/Peter, Hans Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Zürich 1979.
 • Yavuz, Cevdet Borçlar Kanunu Tasarisi Paneli, HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), S.4, Ağustos 2005, s.66 vd.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.