SÜLEYMAN BOLAT
(Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Sivas, Türkiye)
MURAT BELKE
(Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Antalya, Türkiye)
Ozan ARAS
(Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 0Sayı: 161ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 347 - 364Diğer

283 0
Türkiye’de ikiz açık hipotezinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı
Bu çalışma, 1998:1-2010:4 döneminde Türkiye’de ikiz açık hipotezinin (bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi) geçerliliğini incelemektedir. Bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkisini inceleyen çalışma, sınır testi yaklaşımını kullanmaktadır. Sonuçlar, uzun dönemde bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin olmadığını fakat kısa dönemde bu iki açık arasında kuvvetli bir pozitif ilişki bulunduğunu göstermektedir. Bütçe açığındaki %1’lik artış, kısa dönemde cari işlemler açığında %0,18’lik artış meydana getirmektedir. Bulgular, kısa dönemde ikiz açık hipotezinin geçerli olduğunu savunan Keynesyen yaklaşımı desteklerken uzun dönemde ise ikiz açık hipotezini reddeden Ricardocu denklik hipotezini desteklemektedir.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiDiğerErişime Açık
 • Acaravcı, A. ve Öztürk, İ. (2008), “Twin Deficits Phenomenon: Empirical Evidence From the ARDL Bound Test Approach for Turkey”, Bulletin of Statistics & Economics, 2(A08), 57-64.
 • Akbostancı, E. ve Tunç, G. İ. (2002), “Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance”, Economic Research Center Working Papers in Economics ,01/06.
 • Altıntaş, H. ve Taban, S. (2010), “Türkiye’de İkiz Açık Sorunu ve Feldstein- Horioka Hipotezi: ARDL Yaklaşımı ve Nedensellik Araştırması”, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, 15-16 Nisan 2010, Malatya: Bildiri Kitabı, 1704-1734.
 • Anoruo, E. ve Ramchander, S. (1998), “Current Account and Fiscal Deficits: Evidence From Five Developing Economies of Asia”, Journal of Asian Economics, 9(3), 487-501.
 • Arıcan, E. (2005), “Ricardocu Denklik Teoremi ve Teorilerde Kamu Açıklarına İlişkin Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisine İlişkin Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 77-94.
 • Arize, A.C. ve Malindretos, J. (2008), “Dynamic Linkages and Granger Causality Between Trade and Budget Deficits: Evidence From Africa”, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 2(2), 1-19.
 • Ata, A.Y. ve Yücel, F. (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 97-110.
 • Ay, A., Karaçor, Z., Mucuk, M. ve Erdoğan, S. (2004), “Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 12, 75-82.
 • Bachman, D.D. (1992), “Why is the Us Current Account Deficit So Large? Evidence From Vector Autoregressions”, Southern Economic Journal, 59(2), 232-240.
 • Baharumshah, A.Z. ve Lau, E. (2006), “Twin Deficits Hypothesis in SEACEN Countries: A Panel Data Analysis of Relationships Between Public Budget and Current Account Deficits”, Applied Econometrics and International Development, 6(2), 213-226.
 • Baharumshah, A.Z., Lau, E. ve Khalid, A.M. (2006), “Testing Twin Deficits Hypothesis Using VARs and Variance Decomposition”, Journal of The Asia Pacific Economy, 11(3), 331-354.
 • Bahmani-Oskooee, M. (1991), “On the Effects of US Federal Deficits on Its Trade Flows”, Journal of Post Keynesian Economics, 14(1), 72-82.
 • Bahmani-Oskooee, M. (1992), “What are the Long-Run Determinants of The US Trade Balance?”, Journal of Post Keynesian Economics, 15(1), 85-97.
 • Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2006), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82.
 • Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2010), “Makro Ekonomik Değişken Olarak Bütçe Açığı-Cari Açık İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Örneği”, İktisat İşletme ve Finans, 25(294), 109-127.
 • Barro, R.J. (1974), “Are Government Bonds Net Wealth”, The Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1117.
 • Barro, R.J. (1989), “The Ricardian Approach to Budget Deficits”, Journal of Economic Perspectives, 3(2), 37-54.
 • Bartolini, L. ve Lahiri, A. (2006), “Twin Deficits, Twenty Year Later”, Current Issues in Economics and Finance, 12(7), 1-7.
 • Bernheim, B.D. (1988), “Budget Deficits and Balance of Trade” in Tax Policy and The Economy, Editor: Lawrence H. Summers, MIT Press, 2, 1-32.
 • Cardia, E. (1997), “Replicating Ricardian Equivalence Tests with Simulated Series”, The American Economic Review, 87(1), 65-79.
 • Çelik, S., Deniz, P. ve Eken, S. (2008), “Eşbütünleşme Analizi ile Altı Gelişmekte Olan Ülke İçin İkiz Açıklar Hipotezi”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, İzmir.
 • Daly, V. ve Siddiki, J. U. (2009), “The Twin Deficits in OECD Countries: Cointegration Analysis with Regime Shifts”, Applied Economic Letters, 16(11), 1155-1164.
 • Darrat, A. F. (1988), “Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?”, Southern Economic Journal, 54(4), 879-887.
 • Dewald, W.G. ve Ulan, M. (1990), “The Twin-Deficit Illusion”, Cato Journal, 9(3), 689-707.
 • Diboğlu, S. (1997), “Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation”, Applied Economics, 29(6), 787-793.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root”, Econometrica, 49(4), 1057- 1072.
 • Enders, W. ve Lee, B-S. (1990), “Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?”, The Review of Economics and Statistics, 72(3), 373-381.
 • Erdinç, Z. (2008), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye’de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 209-222.
 • Erdoğan, S. ve Bozkurt, H. (2009), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: MGARCH Modelleri ile Bir İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, 23(84), 156- 198.
 • Feldstein, M. (1992), “The Budget and Trade Deficits Aren’t Really Twins”, NBER Working Paper, No. 3966, 1-11
 • Grier, K. ve Ye, H. (2009), “Twin Sons of Different Mothers: The Long and The Short of The Deficits Debate”, Economic Inquiry, 47(4), 625-638.
 • Gök, B. ve Altay, O. (2007), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: 1989 -2005”, TISK Akademi, 2007(1), 187-197.
 • Hakro, A.N. (2009), “Twin Deficits Causality Link-Evidence From Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 24, 54-70.
 • Hatemi-J, A. ve Shukur, G. (2002), “Multivariate-Based Causality Tests of Twin Deficits in The US”, Journal of Applied Statistics, 29(6), 817-824.
 • Holmes, M.J. (2010a), “A Reassessment of The Twin Deficits Relationship”, Applied Economics Letters, 17(12), 1209–1212.
 • Holmes, M.J. (2010b), “Threshold Cointegration and The Short-run Dynamics of Twin Deficit Behaviour”, 65(3), Research in Economics, 271-277.
 • Islam, M.F. (1998), “Brazil’s Twin Deficits: An Empirical Examination”, Atlantic Economic Journal, 26(2), 121-128.
 • Kasa, K. (1994), “Finite Horizons and The Twin Deficits”, FRBSF Economic Review, 3, 19-28.
 • Kaufmann, S., Scharler, J. ve Winckler, G. (2002), “The Austrian Current Account Deficit: Driven By Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?”, Empirical Economics, 27(3), 529-542.
 • Kearney, C. ve Monadjemi, M. (1990), “Fiscal Policy and Current Account Performance: International Evidence on The Twin Deficits”, Journal of Macroeconomics, 12(2), 197-219.
 • Khalid, A.M. ve Guan, T.W. (1999), “Causality Tests of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons”, Empirical Economics, 24(3), 389-402.
 • Kim, C-H. ve Kim, D. (2006), “Does Korea Have Twin Deficits?”, Applied Economics Letters, 13(10), 675-680.
 • Kim, S. ve Roubini, N. (2008), “Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal Policy, Current Account and Real Exchange Rate in the US”, Journal of International Economics, 74(2), 362–383.
 • Kulkarni, K.G. ve Erickson, E.L. (2001), “Twin Deficit Revisited: Evidence From India, Pakistan and Mexico”, The Journal of Applied Business Research, 17(2), 97-100.
 • Kuştepeli, Y.R. (2001), “An Empirical Investigation of The Feldstein Chain for Turkey”, DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 99-108.
 • Kutlar, A. ve Şimşek, M. (2001), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım: 1984(4)-2000(2)”, DEÜ İİBF Dergisi, 16(1), 1-13.
 • Latif-Zaman, N. ve Dacosta, M.N. (1990), “The Budget Deficit and The Trade Deficit: Insights into This Relationship”, Eastern Economic Journal, 16(4), 349- 354.
 • Leacman, L. ve Francis, B. (2002), “Twin Deficits: Apparition or Reality?”, Applied Economics, 34(9), 1121-1132.
 • Marinheiro, C.F. (2008), “Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and The Feldstein– Horioka Puzzle in Egypt”, Journal of Policy Modeling, 30(2008), 1041-1056.
 • Mukhtar, T., Zakaria, M. ve Ahmed, M. (2007), “An Empirical Investigation for The Twin Deficits Hypothesis in Pakistan”, Journal of Economic Cooperation, 28(4), 63-80.
 • Normandin, M. (1999), “Budget Deficit Persistence and The Twin Deficits Hypothesis”, Journal of International Economics, 49(1999), 171-193.
 • Pahlavani, M. ve Saleh, A.S. (2009), “Budget Deficits and Current Account Deficits in The Philippines: A Causal Relationship?”, American Journal of Applied Sciences, 6(8), 1515-1521.
 • Pesaran, H., Shin, Y. ve Smith, R.J. (2001), “Bound Testing Approaches to the Analysis of Long Run Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Rahman, M. ve Mishra, B. (1992), “Cointegration of US Budget and Current Account Deficits: Twins or Strangers?”, Journal of Economics and Finance, 16(2), 119-127.
 • Rosensweig, J.A. ve Tallman, E.W. (1993), “Fiscal Policy and Trade Adjustments: Are The Really Twins?”, Economic Inquiry, 31(4), 580-594.
 • Saleh, A.S. (2006), “Long-Run Linkage Between Budget Deficit and Trade Deficit in Lebanon: Results From The UECM and Bounds Tests”, IIUM Journal of Economics and Management, 14(1), 29-48.
 • Salvatore, D. (2006), “Twin Deficits in the G-7 Countries and Global Structural Imbalances”, Journal of Policy Modeling, 28(6), 701-712.
 • Sever, E. ve Demir, M. (2007), “Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi ile İncelenmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 47-63.
 • Summers, L. H. (1988), “Tax Policy and International Competitiveness”, in Frenkel, J.A. (Ed.), International Aspects of Fiscal Policies NBER Conference Report, Chicago: University of Chicago Press, 349-375.
 • Şimşek, M., Aydın, B. ve Kadılar, C. (2007), “Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesini Etkileyen Uzun Dönemli Faktörler”, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 204-219.
 • Utkulu, U. (2001), “Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri: Ekonometrik Bir İnceleme”, DEÜ İİBF Dergisi, 16(2), 113-132.
 • Utkulu, U. (2003), “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları”, DEÜ İİBF Dergisi, 18(1), 45-61.
 • Ümit, A. Ö. ve Yıldırım, K. (2008), “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Analizi”, İktisat İşletme ve Finans, 23(267), 116-132.
 • Yapraklı, S. (2010), “Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 141-163.
 • Yay, G.G. ve Taştan, H. (2007), “İkiz Açıklar Olgusu: Frekans Alanında Nedensellik Yaklaşımı”, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 37, 87-111.
 • Winner, L.E. (1993), “The Relationship of The Current Account Balance and The Budget Balance”, The American Economist, 37(2), 78-84.
 • Zengin, A. (2000), “Twin Deficits Hypothesis (The Turkish Case)”, First International Joint Symposium on Business Administration, GökçeadaÇanakkale, Bildiri Kitabı, 217-228.
 • Zietz, J. ve Pemberton, D.K. (1990), “The US Budget and Trade Deficits: A Simultaneous Equation Model”, Southern Economic Journal, 57(1), 23-34.
 • Zivot, E. ve Andrews, D.W.K. (1992), “Further Evidence of Great Crash, the Oil- Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.