Hasan Şahin Kızılcık
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
BİLAL GÜNEŞ
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 2011Sayı: 41ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 278 - 292Türkçe

50 0
Düzgün dairesel hareket konusunda üç aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirilmesi
Bu araştırma, öğrencilerin düzgün dairesel hareket konusunda kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve sahip oldukları kavram yanılgılarının ne derecede olduğunu tespit etmek için bir test geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen test, yedi maddeden ve üç-aşamalı olarak hazırlanmıştır. Testin ikinci aşaması, birinci maddede verilen cevabın nedeninin istendiği çoktan seçmeli ve muhtemel kavram yanılgılarını da içeren niteliktedir. Bu aşamada, seçenekler önceden 10 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat sonucunda belirlenmiştir ve açık uçlu bir seçenek de bırakılmıştır. Testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 68 öğrencinin katıldığı bir pilot uygulama ile hesaplanarak 0.68 olarak bulunmuştur. Test, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi'nde, çeşitli anabilim dallarında öğrenim gören toplam 286 öğretmen adayına uygulanmıştır. Sonuç olarak, önceden tahmin edilen kavram yanılgılarının öğrencilerde çeşitli oranlarda var olduğu görülmüştür. Öğrencilerde en fazla dairesel hareket esnasında hız ve kuvvet konularında kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, dairesel hareket ile merkezcil kuvvet arasında neden-sonuç ilişkisi kurmakta yanıldıkları görülmüştür.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bowen, C. W. (1994). Think-aloud methods in chemistry education. Journal of Chemical Education, 71,184-190.
 • Can, B. T.; Yaşadı, G; Sönmezer, D. ve Kesercioğlu, T. (2006). Fen Öğretiminde Kavram Haritaları ve Senaryolar Kavram Yanılgılarını Giderebilir Mi? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31,133-146.
 • Clement, J. (1982). Students' preconceptions İn introductory mechanics. American Journal of Physics, 50(1), 66-71.
 • Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students' preconceptions in physics. Journal of Research in Science Teaching, 30,1241-1257.
 • Eryilmaz, A. (1992). Students' preconceptions in introductory mechanics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Eryilmaz, A. (1996). The effects of conceptual assignments, conceptual change discussions and a CAI program emphasizing cognitive conflict on students' achievement and misconceptions in physics. Dissertation Abstracts International, 57-04A, 1546.
 • Eryilmaz, A. ve Tatlı, A. (1999). ODTÜ Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları. III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. M.E.B. ÖYGM
 • Eryilmaz, A. ve Sürmeli, E. (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi, Ankara.
 • Gilbert, J.K. & Watts, D.M. (1983). Concepts, misconceptions and alternative conceptions: changing perspectives in science education. Studies in Science Education, 10, 61-98.
 • Hagenow, C. F. (1935) Is there a centrifugal force. The American Physics Teacher, Vol. 3, December, pl90.
 • Heller P. & Huffman D. (1995) Interpreting the Force Concept Inventory: A reply. The Physics Teacher, Vol. 33, November, 503-511. -
 • Hesteries, D., Wells, M., Swackhamer, G.(1992) Force Concept Inventory, The Physics Teacher, Vol. 30, March, 141-158.
 • Hestenes, D. H., & Halloun, I. (1995). Interpreting the Force Concept Inventory: A response to March 1995 critique by Huffman and Heller. Physics Teacher, 33(8), 502, 504-06.
 • Letızen, V. F. (1939) Centrifugal Force. The American Physics Teacher, February, Vol. 7, Issue 1, p.66.
 • Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Osborne, R. & Gilbert, J. (1980). A method for investigating concept understanding in science. European Journal of Science Education, 2, 311-321.
 • Posner, G. J. & Gertzog, W. A. (1982): The clinical interview and the measurement of conceptual change. Science Education, 66, 195-209.
 • Schmidt, H.-J. (1997). Students" misconceptions - Looking for a pattern. Science Education, 81,123 -135.
 • Sutton, C. R. (1980). The learner's prior knowledge: A critical review of techniques for probing its organisation. European Journal of Science Education, 2,107-120.
 • Thornton, R. K. & Sokoloff, D .R. (1998). Assessing student learning of Newton's laws: The Force and Motion Conceptual Evaluation and the Evaluation of Active Learning Laboratory and Lecture Curricula. American Journal of Physics, 66 (4), April 1998, 338-352.
 • Westbrook, S.L. & Marek, E.A. (1991). A cross-age study of student understanding of the concept of diffusion. Journal of Research in Science Teaching, 28(8), 649-660.
 • Yağbasan, R., Güneş, B., Özdemir, I.E., Temiz, B.K., Gülçiçek, Ç., Kanlı, U., Ünsal, Y. ve Tunç, T. (2005) "Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Fizik", Gazi Kitabevi, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.