EBRU KARACA UMAY
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
SEVGİ POLAT ALTINTAŞ
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
ECE ÜNLÜ AKYÜZ
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Özlem ÇELİK
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Aytül ÇAKCI
(Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 2Sayı: 3ISSN: 1309-2014Sayfa Aralığı: 76 - 78Türkçe

112 4
Karpal tünel sendromlu hastalarımızın demografik özellikleri
Amaç Karpal tünel sendromu (KTS) en sık görülen tuzak nöropatidir fakat halen sebebi ve etki eden faktörler tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada Elektronöromiyografi (ENMG) laboratuarımıza başvuran KTS’li olguların demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler Çalışmaya, ENMG laboratuarımızda değerlendirilen KTS’li 119 olgu alındı. Tüm hastaların ait yaş, cinsiyet, dominant ve etkilenen el, eğitim süresi, medeni durum, boy, kilo, ek hastalık varlığı, meslek, el ve bileğin tekrarlayıcı hareketlerinin yapılması, bilgisayar kullanımı ve sigara içimi durumları değerlendirildi. Hastaların vücut kütle indeksleri (VKİ) hesaplandı. Bulgular Olguların 102’si (%85.7) kadın, yaş ortalaması 46.32±12.18 yıl idi. 115 (%96.6) olgu sağ elini dominant olarak kullanmakta iken, olguların 85’inde (%76.6) bilateral el tutulumu bulundu. Beş ila sekiz yıl arası eğitim süresine sahip hasta oranı %47.1 iken, %84 oranında hasta evli idi. VKİ ise 29.33± 3.01 olarak saptandı. Ek hastalık durumuna göre hastaların 22’sinde (%18.5) diabetes mellitus, 4’ünde (%3.4) hipotiroidi, 1’inde (%0.8) ise artrit mevcuttu. Hastalarımızın çoğunluğunu (%70.6) ev hanımları oluşturuyordu. Tekrarlayıcı aktiviteler olarak %67.2 oranında elişi yapma, %11.8 oranında ise bilgisayar kullanımı öyküsü mevcuttu. Sigara kullanımı ise %19.3 oranında saptandı. Sonuç Sonuç KTS özellikle orta yaşlı ve obes ev kadınlarında sık karşılaşılan bir sendromdur. Etiyolojisinde pek çok neden bildirilmesine rağmen halen %85 oranında idiyopatiktir. Toplumumuzda %25.4 oranında kadının ücretli bir işte çalıştığı düşünüldüğünde, etiyolojinin belirlenmesi bakımından özellikle ev kadınlarında daha ayrıntılı incelendiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Robinson LR. Role of neurophysiological evaluation in diagnosis. J Am Acad Ortop Surg. 2000;8:190-9.
 • 2. Mondelli M, Giacchi M, Federico A. Request for electromyography from general practioners and specialits: critical evaluation. Ital J Neurol Sci. 1998;19:195-203.
 • 3. Isam Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R,Ornstein E, Ranstam J, Rosén I. Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in a General Population. JAMA. 1999;282:153-158.
 • 4. Perkins BA, Olaleye D, Bril V. Carpal tunnel syndrome in patients with diabetic polyneuropathy. Diabetes Care. 2002; 25: 565–569.
 • 5. de Krom MC, Knipschild PG, Kester AD, Thijs CT, Boekkooi PF, Spaans F. Carpal tunnel syndrome: prevalence in the general population. J Clin Epidemiol. 1992;45(4):373-6.
 • 6. Zambelis T, Tsivgoulis G, Karandreas N. Carpal Tunnel Syndrome: Associations Between Risk Factors and Laterality. Eur Neurol. 2010;63:43–47.
 • 7. Kurt S, Kisacik B, Kaplan Y, Yildirim B, Etikan I, Karaer H. Obesity and Carpal Tunnel Syndrome:Is There a Causal Relationship? Eur Neurol. 2008;59:253–257.
 • 8. Lam N, Thurston A. Association of obesity, gender, age and occupation with carpal tunnel syndrome. Aust N Z J Surg. 1998;68:190-3.
 • 9. Bongers FJ, Schellevis FG, van der Bosch WJ, van der Zee J. Carpal tunnel syndrome in general practice (1987 and 2001): incidence and the role of occupational and non-occupational factors. Br J Gen Pract. 2007;57(534):36-9.
 • 10. Bodofsky EB. Diagnosing mild carpal tunnel syndrome with interpolation. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2004; 44: 379–383.
 • 11. Phalen G.S. The carpal tunnel syndrome. 17 years’ experience in diagnosis and treatment of 654 hands. J. Bone Jt Surg. 1966;48: 211-28.
 • 12. Bruce W, Conolly WB, McKessar JH. Carpal tunnel syndrome. Can it be a work related condition? Australian Family Physician. 2009;38(9):684-686.
 • 13. Mondelli M, Aprile I, Ballerini M, Ginanneschi F, Reale F, Romano C et al. Sex differences in carpal tunnel syndrome: comparison of surgical and non-surgical populations. Eur J Neurol. 2005;12(12):976-83.
 • 14. Gül Aİ, Alp R, Özcan Ç, Palancı Y. Karpal Tünel Sendromu ve Anksiyete İlişkisi ve Bunun Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;5(3):16-20.
 • 15. Mondelli M, Padua L, Reale F. Carpal tunnel syndrome in elderly patients: results of surgical decompression. Journal of the Peripheral Nervous System. 2004;9:168–176.
 • 16. Gurcay E, Unlu E, Gurcay AG, Tuncay R, Cakci A. Evaluation of the effect of local corticosteroid injection and anti-inflammatory medication in carpal tunnel syndrome. Scott Med J. 2009;54(1):4-6.
 • 17. Mondelli M, Giannini F, Giacchi M. Carpal tunnel syndrome incidence in a general population. Neurology. 2002;58:289–294.
 • 18. Geoghegan JM, Clark DI, Bainbridge LC, Smith C, Hubbard R. Risk factors in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Br. 2004; 29:315–320.
 • 19. Palumbo CF, Szabo RM, Olmsted SL. The effects of hypothyroidism and thyroid replacement on the development of carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Am. 2000;25:734–739.
 • 20. Rengachary SS. Entrapment neuropathies. In: Wilkins RH, Rengachary. SS, editors. Neurosurgery. 2nd. NewYork: The McGraw-hill Companies; 1985. p.1771-1788.
 • 21. Moghtaderi A, Izadi S, Sharafadinzadeh N. An evaluation of gender, body mass index, wrist circumference and wrist ratio as independent risk factors for carpal tunnel syndrome. Acta Neurol Scand. 2005: 112: 375–379.
 • 22. Şahin N, Albayrak İ, Uğurlu H. Obez Hastalarda Karpal Tünel Sendromunun Şiddeti ve Vücut Kitle İndeks Değerleri Arasındaki İlişki. TUBAV bilim dergisi. 2009;2(4):484-488.
 • 23. Armstrong T, Dale AM, Franzblau A, Evanoff BA. Risk factors for carpal tunnel syndrome and median neuropathy in a working population. J Occup Environ Med. 2008;50(12):1355-64.
 • 24. 30- Violante FS, Armstrong TJ, Fiorentini C, Graziosi F, Risi A, Venturi S et al. Carpal tunnel syndrome and manual work: a longitudinal study. J Occup Environ Med. 2007;49(11):1189-96.
 • 31- Nathan PA, Meadows KD, Doyle LS. Occupation as a risk factor for impaired sensory conduction of the median nerve at the carpal tunnel. J Hand Surg Br. 1988;13(2):167-70.
 • 32- Devlet İstatistik Enstitüsü, ed. DİE, 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Kadın. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Basımevi; 1996.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.