ASLI UZ BAŞ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı İzmir, Türkiye)
DİĞDEM MÜGE SİYEZ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı İzmir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1303-8451 / 2459-1912Sayfa Aralığı: 43 - 70Diğer

374 5
Akranları tarafından kabul gören ve görmeyen ilköğretim okulu öğrencilerinin akran ilişkilerine yönelik algılarının incelenmesi
Bu çalışmanın amacı, akranları tarafından kabul gören ve görmeyen ilköğretim okulu 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin akran ilişkilerine yönelik algılarının incelenmesidir. Araştırmaya İzmir ilinde ilköğretim okullarına devam eden 270 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan 270 öğrenciye ilk olarak sosyometri tekniği uygulanmış ve sosyometri testi sonuçlarına göre kabul gören ve görmeyen öğrenciler belirlenmiştir. Ardından yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, akranları tarafından kabul gören (22 öğrenci) ve görmeyen (22 öğrenci) toplam 44 öğrenci ile görüşülmüştür. Elde edilen bilgiler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda akranları tarafından kabul gören ve görmeyen öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlar, benzer şekilde kategorileştirilmekle birlikte, bazı görüşme sorularına verdikleri yanıtlar arasında nicelik ve nitelik açısından farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Akranları tarafından kabul gören öğrencilerin, kabul görmeyen öğrencilere göre arkadaş ilişkilerini başlatmak ve sürdürmek ile çatışma çözümü alanında sosyal açıdan daha yeterli yanıtlar verdikleri görülmüştür. Araştırma bulguları, akran kabulü ve akran ilişkileri literatürü ışığında tartışılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akkök, F. (1999). İlköğretimde sosyal becerilerin geliştirilmesi: Öğretmen el kitabı. İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Alpa-Bilbay, A. (1999). Effectiveness of a social skills training program to enhance the peer relations of low Accepted Fourth Grade Chidren. Unpublished master‟s thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bullock, J.R. (1998). Encouraging the development of social competence in young children. Early Child Development and Care, 37,47–54.
 • Butler, J.C., Doherty, M.S., ve Potter, R.M. (2007). Social antecedents and consequences of interpersonal rejection sensitivity. Personality & Individual Differences, 43, 1376–1385.
 • Campbell, P. ve Siperstein, G. N. (1994). Improving social competence. Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Crick, N. R. ve Ladd, G. W. (1993). Children's perceptions of their peer experiences: attributions, loneliness, social anxiety, and social avoidance. Developmental Psychology, 29, 2, 244–254.
 • Eliot, S.N., Sheridan, S. M. ve Gresham, F.M. (1989). Assessing and treating social skills deficits: A case of study for the scientist-practitioner. Journal of School Psychology, 27, 197–222.
 • Gifford-Smith, M.E. ve Brownell, C.A. (2003). Childhood peer relationships: Social acceptance, friendships, and peer networks. Journal of School Psychology, 41, 235–284.
 • Gresham, F.M. ve Stuart, D. (1992). Stability of sociometric assessment : Implications for uses as selection and outcome measures in social skills training. Journal of School Psychology, 30, 223–231.
 • Hatipoğlu-Sümer, Z. (1999). The effect of social skills training on perceived dimensions of social skills and sociometric status of primary school students. Unpublished doctoral thesis, The Middle East Technical University, Ankara.
 • Hopp, J.A. (2004). Recollections of adults who self-identify as having experienced peer rejection in childhood. Unpublished master‟s thesis, Siena Heights University, Michigan.
 • Hughes, J.N. ve Zhang, D. (2007). Effects of the structure of classmates‟ perceptions of peers‟ academic abilities on children‟s perceived cognitive competence, peer acceptance, and engagement. Contemporary Educational Psychology, 32, 3, 400–419.
 • Hymel, S. (1983). Preschool children‟s peer relations : Issues in sociometric assessment. Merrill-Palmer Quarterly, 29, 237–260.
 • Kaya, A. ve Siyez, D. M. (2008). Sociometric status and life satisfaction among turkish elementary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 69–82.
 • Kılıççı, Y. (1989). Okulda ruh sağlığı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Newcomb, A.F., Bukowski,W. M. ve Pattee, L. (1993). Children‟s peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, controversial and average sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99–128.
 • Pellegrini, A. D., ve Glickman, C. D. (1990). Measuring kindergartners' social competence. Young Children, 45(4), 40-44.
 • Oral, V. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin arkadaşlarina ilişkin düşüncelerinin sosyometrik statü ve akademik başarı açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Rabiner, D. L. Keane, S. P. ve MacKinnon-Lewis, C. (1993). Children's Beliefs about familiar and unfamiliar peers in relation to their sociometric status. Developmental Psychology, 29, 2, 236–243.
 • Rogers, D.L. ve Ross, D. D. (1986) Encouraging positive social interaction among young children. Young Children, 41(3), 12–17.
 • Rubin, R. M. (2007). Children’s beliefs about peer relations: links to peer acceptance, depression, aggression and the beliefs of parents and teachers. Unpublished doctoral dissertation, university of delaware, Delaware.
 • Tarhan, N. (1996). The relationships of sociometric status, sex, academic acihevement, school type and grade level with loneliness levels of secondary school students. Unpublished master‟s thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Uz Baş, A. (2003). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda okuyan öğrencilerin sosyal becerileri ve okul uyumu ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler AD, İzmir.
 • Verschueren, K. ve Marcoen, A. (2002). Perceptions of self and relationship with parents in aggressive and nonaggressive rejected children. Journal of School Psychology, 40, 6, 501–522.
 • Walker, H. M. ve McConnell, S. R. (1995). Walker-McConnell scale of social competence and school adjusment: Elementary version. London: Singular Publishing Group. Yanghee, A. K. (2003). Necessary social skills related to peer acceptance. Childhood Education, 79, 234-238.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.