YALÇIN TAHTALI
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat, Türkiye)
AZİZ ŞAHİN
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat, Türkiye)
ZAFER ULUTAŞ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat, Türkiye)
EMRE ŞİRİN
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tokat, Türkiye)
SAMET HASAN ABACI
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Eskişehir,Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 17Sayı: 5ISSN: 1300-6045 / 1309-2251Sayfa Aralığı: 859 - 864Türkçe

139 1
Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi
Bu çalışmada; laktasyon süresi, 305 gün süt verimi, buzağılama yaşı ve buzağılama aralığının gerçek süt verimi üzerine yapmış oldukları etkilere ait path katsayıları hesaplanmıştır. Bu amaçla Konuklar Tarım İşletmesinde 1990-2005 yılları arasında yetiştirilen 810 baş Esmer ineğin bazı süt ve döl verim kayıtları kullanılmıştır. Gerçek süt verimi ile 305 gün süt verimi ve laktasyon süresi arasındaki korelasyon katsayıları sırası ile, 0.75 ve 0.65 olarak tespit edilmiştir. Faktörlerin gerçek süt verimi üzerine doğrudan etki yüzdeleri; laktasyon süresi ve 305 gün süt verimi için sırası ile, %17.3 ve %1.00 olarak bulunmuştur. Laktasyon süresi ve 305 gün süt veriminin, gerçek süt verimi üzerine olan dolaylı etkileri sırasıyla 299.29 ve 1.00 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında buzağılama aralığı ve buzağılama yaşı için doğrudan etki ve dolaylı etki düşük bulunmuştur.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Entomoloji
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Keskin İ, Dağ B, Şahin Ö: Anadolu merinosu erkek kuzularında besi başı vücut ölçüleri ile sıcak karkas ağırlığı arasındaki ilişkilerin path analizi ile incelenmesi. Hay Araş Derg, 15 (2): 6-10, 2005.
 • Topal M, Esenbuğa N: İvesi kuzularının sütten kesim ağırlığına etki eden bazı faktörlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelenmesi. Turk J Vet Anim Sci, 25, 377-382, 2001.
 • Shabana R, Sherref SA, İbrahim AF, Geisler G: Correlation and path coefficient analysis for some new released spring rape seed cultivars under different competetive systems. J Agron Crop Sci, 165, 138-143, 1990.
 • Düzgüneş O, Eliçin A, Akman N: Hayvan Islahı. s. 298, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:1437, Ankara, 1996.
 • Carey G: Multiple Regression and Path Analysis. http://psych.colorado.edu/~carey/courses/PSYC7291/handouts/pathanal2.pdf, 1-15, 1998: Accessed: 03.05.2011.
 • Wright S: Correlation and causation. J Agric Res, 20, 575-595, 1921.
 • Li C: Path analysis a primer. The Boxwood Press, California/USA, 346, 1975.
 • SPSS: SPSS for windows release 17.0, SPSS Inc., 2008.
 • Pedhazur E J: Multiple regression in behavioral research. Harcourt Brace College, Publishers, Forth Worth, 1057,1997.
 • İşçi Ö, Takma Ç, Akbaş Y: Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük süt verimi üzerine etkili faktörlerin path analizi ile incelenmesi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Isparta, 1-4 Eylül, 2004.
 • Atay O, Yener SM, Bakır G, Kaygısız A: Atatürk Orman Çiftliği’nde yetiştirilen Siyah-Alaca sığırların süt verim özelliklerine ilişkin genetik ve fenotipik parametre tahminleri. Turk J Vet Anim Sci, 19 (6): 441-447, 1995.
 • Ahmad M, Van Der Werf JHJ, Javed K: Genetic and phenotypic correlatio ns for some economic traits in dairy cattle. Pak Vet J, 21 (2): 81-86, 2001.
 • Ahmad M, Sivarajasingam S: Analysis on the production and reproductive tarits in Sahiwal cows. Proceedings of the 6th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Armidale, Australia, 25, 399-402,1998.
 • Khattab AS, Atıl H: Genetic study of fertility traits and productive in a local born Friesian cattle in Egypt. Pakistan J Biol Sci, 2 (4): 1178-1183.
 • Atil H, Khattab SA, Yakupoğlu Ç: Genetic analysis for milk traits in different herds of Holstein-Freisian cattle in Turkey. OnLine J Biol Sci, 1 (8): 737-741, 2001.
 • Duru S, Tuncel E: Siyah Alaca sığırlarda kuruda kalma süresi, servis periyodu ve ilkine buzağılama yaşı ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler. Uludağ Üniv Zir Fak Derg, 18 (1): 69-79, 2004.
 • Chongkasikit N: The impact of adaptive performance on Holstein Breeding in Nothern Thailand. PhD Thesis, Georg-August-University, Göttingen, Germany, 2002.
 • Wall E, Brotherstone S, Woolliams JA, Banos G, Coffey MP: Genetic evaluation of fertility using direct and correlated traits. J Dairy Sci, 86, 4093-4102, 2003.
 • Muir BL, Fatehi J, Schaeffer LR: Genetic relationships between persistency and reproductive performance in first-lactation Canadian holsteins. J Dairy Sci, 87, 3029-3037, 2004.
 • Tüzemen N, Yanar M, Aydin R, Akbulut Ö, Yüksel S, Turgut L, Bayram B, Güler O: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftliği’nde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt verim özelliklerine ilişkin genetik ve fenotipik parametre tahminleri. Uluslararası Hayvancılık Kongresi, 21-24 Eylül, İzmir, 1999.
 • Amimo JO, Wakhungu JW, Inyangala BO, Mosi RO: The effects of non-genetic factors and estimation of genetic and phenotypic para-meters and trends for milk yield in Ayrshire cattle in Kenya. Livestock Research For Rural Development 19, 2001. http://ftp.sunet.se/wmirror/www.cipav.org.co/Irrd/Irrd19/1/amim19013.htmIrrd/Irrd19/1/amim19013.htm, Accessed: 11.02.2011.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.