Ayşe KARAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Emel ÖZCAN
(Girilmedi)
Resa AYDIN
(Girilmedi)
Demirhan DIRAÇOĞLU
(Girilmedi)
Nalan ŞEN
(Girilmedi)
Ender BERKER
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 11Sayı: 4ISSN: 1300-0691Sayfa Aralığı: 269 - 272Türkçe

95 1
Ankilozan spondilitli hastalarda kardiyovasküler endurans, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite arasındaki ilişki
Ankilozan spondilit (AS) özellikle omurga eklemlerini tutan ve sistemik bulgularla giden inflamatuar bir hastalıktır. AS'li hastalarda toraks civarındaki eklemlerin tutulmasına bağlı olarak restriktif tipte akciğer hastalığı gelişir, vital kapasite azalır. Bu çalışmada amacımız AS'li hastalarda kardiyovasküler dayanıklılığı, indirekt bir yöntem olan Astrand testi ile değerlendirmek, bunun göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite ile olan ilişkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya AS'li 21 hasta alındı. Astrand testi ancak 17 hastaya yapılabildi. Test ile eş zamanlı olarak göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite Ölçüldü. Hastalık yaşı, sigara içip içmedikleri de sorgulandı. İstatiksel analizlerde Pearson korelasyon katsayısı ve Student t testi kullanıldı. Hastalar yaş ortalaması 30±7 yıl olan, 2 kadın ve 15 erkekten oluşuyordu. Hastalık süresi ortalama 72±75 aydı. V02max' m göğüs ekspansiyonu, vital kapasite ve hastalık süresi ile korele olmadığı görüldü (p>0.05). V02 max'ın sigara içen ve içmeyen hastalar arasında da farklı olmadığı bulundu (p>0.05). Hastaların çoğu genç erkek olup, bir takım fonksiyonel kısıtlılıklarına rağmen işlerine devam etmektedirler. Bu durum, göğüs ekspansiyonu ve vital kapasitede düşüklük olmasına rağmen V02 max'ın belli bir düzeyde tutulmasına yardım etmektedir. Hastalık uzun yıllar sürmesine rağmen, yavaş seyirli olabilir. Sonuç olarak, hastalarımızda göğüs ekspansiyonu ve vital kapasite ile kardiyovasküler dayanıklılık arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bunların dışındaki bir çok faktörün kondisyonu etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu sonuçlar geniş, randomize kontrollü çalışmalarla araştırılmalıdır.
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.