Can SEVİNÇ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Hüray İŞLEKEL
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Atila AKKOÇLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Sedef YENİCE
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Oğuz KILINÇ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Oya İTİL
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Eyüp Sabri UÇAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Arif ÇIMRIN
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Remzi ALTIN
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2000Cilt: 1Sayı: 3ISSN: 1302-7808Sayfa Aralığı: 21 - 26Türkçe

247 5
Malign plevral sıvıların tanısında CYFRA 21-1, CA 19-9, CA-125 ve mutant p53 düzeylerinin değeri
Plevral sıvıların ayırıcı tanısında tümör belirleyicilerinin rolü henüz tam olarak tanımlanamamıştır. Bu çalışmada malign plevral sıvı tanısına katkılarını araştırmak amacıyla sitokeratin 19 fragmanı olan CYFRA 21-1, CA 19-9, CA-125 ve tümör baskılayıcı genlerden p53'ün mutant form ürünü düzeyleri malign plevral sıvılarda (n=20) kantitatif olarak ölçüldü. Bu değerler benign plevral sıvılardaki düzeyler (n=10) ile karşılaştırıldı. CYFRA 21-1 konsantrasyonları katı-faz sandviç immunoradyometrik ölçüm yöntemi ile ölçülürken, diğer parametreler ELISA yöntemi ile belirlendi. CYFRA 21-1, CA-125 ve CA 19-9'un plevral sıvı düzeyleri malign sıvılarda benign sıvılara göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde yüksek bulundu. Mutant p53'ün ortalama düzeyi açısından iki grup arasında istatistiksel farklılık saptanamazken, plevral sıvılarda ölçülebilecek düzeyde mutant p53 düzeyi esas alındığında, malign sıvıların %65'inde, benign sıvıların ise %30'unda mutant p53 varlığı belirlendi. En yüksek tanısal duyarlılığa CYFRA 21-1 ve CA 19-9 (%100), özgüllüğe CA 19-9 (% 80), pozitif öngörü değerine CA 19-9 (%90), negatif öngörü değerine CYFRA 21-1 ve CA 19-9 (%100), toplam tanısal doğruluğa ise CA 19-9 (%93) ile ulaşıldığı saptandı. Sonuç olarak, malign ve benign plevral sıvıların ayırt edilmesinde CYFRA 21-1 ve CA 19-9 düzeylerinin ölçülmesinin geleneksel tanı yöntemleri ile birlikte kullanıldığında yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.
Fen > Tıp > Kulak, Burun, Boğaz
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Johnson WW. The malignant pleural effusion: A review of cytopathologic diagnoses of 584 specimens from 472 consecutive patients. Cancer 1985;56:905-9.
 • 2) Kanat F, Çelenk MK, Kaya A ve ark. Benign ve malign plevral efüzyonların ayrımında tümör belirteçleri olarak CEA, hCG, CA 19-9 ve CA 15-3’ün değeri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi.1999;47:13-21.
 • 3) Pujol JL, Grenier J, Daures JP ve ark. Serum fragments of cytokeratin subunit 19 measured by CYFRA 21-1 immunoradiometric assay as a marker of lung cancer. Cancer Res. 1993;53:1-6.
 • 4) Mc Cormack P. Current surgical approach to non-small-cell-lung-cancer. Oncol. 1991;5:39-46.
 • 5) Gannon JV, Greaves R, Iggo R et al. Activating mutations in p 53 produce a common conformational effect. A monoclonal antibody specific for the mutant form. EMBO J. 1990;9:1595-1602.
 • 6) Gönüllü U. Plevra hastalıklarının tanısında laboratuvar. (Edi: Barış Yİ) Malign Plevral Hastalıklar ve Plevra Hastalıklarında Tanı Yöntemleri. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayını. Ankara 1992:48-60.
 • 7) Karakoca Y, Fındık S, Emri AS. Plevral efüzyon. (Edi: Barış Yİ) Solunum Hastalıkları. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayınları No 6. Ankara 1995:330.
 • 8) Arseven O. Plevral efüzyonlarda invazif tanı yöntemleri. (Edi: Barış Yİ). Malign Plevral Efüzyonlar ve Plevra Hastalıklarında Tanı Yöntemleri. Türkiye Akciğer Hastalıkları Vakfı Yayını, Ankara 1992:61-74.
 • 9) Zoppi JA, Pellicer EM, Sundblad AS. Diagnostic value of p53 proein in the study of serous effusions. Acta Cytol 1995;39:721-24.
 • 10) Ferrer J, Villarino MA, Encabo G et al. Diagnostic utility of CYFRA 21-1, carcinoembryonic antigen, CA 125, neuron specific enolase, and squamous cell antigen level determinations in the serum and pleural fluid of patients with pleural effusions. Cancer 1999;86:1488-95.
 • 11) Villena V, Lopez-Encuentra A, Echave-Sustaeta J et al. Diagnostic value of CA 72-4, carcinoembryonic antigen, CA 15-3, and CA 19-9 assay in pleural fluid. A study of 207 patients. Cancer 1996;78:736-40.
 • 12) Mezger J, Permanetter W, Gerbes AL, et al. Tumor associated antigens in diagnosis of serous effusions. J Clin Pathol 1988; 41:633-43.
 • 13) Satoh H, Sumi M, Yagyu H et al. Clinical evaluation of Cyfra 21-1 in malignant pleural fluids. Oncology 1995;52:211-14.
 • 14) Toumbis M, Passalidou E, Dima A. Diagnostic usefulness of five tumor markers in patients with malignant pleural effusion. The European Respiratory Journal, 1996; 9 Suppl 23:372.
 • 15) Mitsudomi P, Lam S, Shirakusa T. Detection and sequencing of p53 gene mutations in bronchial biopsy samples in patient with lung cancer. Chest 1993;104:362-65.
 • 16) Cascinu S, Del Ferro E, Barbanti I et al. Tumor markers in the diagnosis of malignant serous effusions. Am J Clin Oncol 1997; 20:247-50.
 • 17) Mayall F, Heryet A, Manga D et al. p53 immunostaining is a highly specific and moderately sensitive marker of malignancy in serous fluid cytology. Cytopathology 1997;8:9-12.
 • 18) Schönfeld N, Riedel U, Savaser A et al. A comparative study of tumour markers TPA-M, Cyfra 21-1 and CEA in pleural effusions . The European Respiratory Journal, 1996;9 Suppl 23:372.
 • 19) Seemann MD, Beinert T, Furst H et al. An evaluation of the tumour markers, carcinoembryonic antigen (CEA), cytokeratin marker (CYFRA 21-1) and neuron-specific enolase (NSE) in the differentiation of malignant from benign solitary pulmonary lesions. Lung Cancer 1999;26:149-55.
 • 20) Miedouge M, Rouzaud P, Salama G et al. Evaluation of seven tumour markers in pleural fluid for the diagnosis of malignant effusions. Br J Cancer 1999;81:1059-65.
 • 21) Lai RS, Chen CC, Lee PC, Lu JY. Evaluation of cytokeratin 19 fragment (CYFRA 21-1) as a tumor marker in malignant pleural effusion. Jpn J Clin Oncol 1999;29:421-4.
 • 22) Salama G, Miedouge M, Rouzaud P et al. Evaluation of pleural CYFRA 21-1 and carcinoembryonic antigen in the diagnosis of malignant pleural effusions. Br J Cancer 1998;77:472-6.
 • 23) Lee YC, Knox BS, Garrett JE. Use of cytokeratin fragments 19.1 and 19.21 (Cyfra 21-1) in the differentiation of malignant and benign pleural effusions. Aust N Z J Med 1999;29:765-9.
 • 24) Mayall FG, Goddard H, Gibbs AR. p53 immunostaining in the distinction between benign and malignant mesothelial proliferations using formalin-fixed paraffin sections. J Pathol 1992;168:377-81.
 • 25) el Habashi A, el Morsi B, Freeman SM et al. Tumor oncogenic expression in malignant effusion as a possible method to enhance cytologic diagnostic sensitivity: an immunocytochemical study of 87 cases. Am J Clin Pathol 1995;103:206-14.
 • 26) Ammon A, Effert H, Reil S, et al. Tumor associated antigens in effusions of malignant and benign origin. Clin Investig 1993;71:437-44.
 • 27) Chan DW, Sell S. Tumor Markers. In: Burtis CA, Ashwood ER; eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry.3 rd ed. Pennsylvania: W.B. Saunders Company; 1999:48-52.
 • 28) Cascinu S, Del Ferro E, Barbanti I et al. Tumor markers in the diagnosis of malignant serous effusions. Am J Clin Oncol 1997;20: 247-50.
 • 29) Çelik P, Yorgancıoğlu A, Yiğitoğlu R ve ark. Malign plevral efüzyonlarda tümör belirleyicileri olarak CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA ve AFP düzeyinin tanı değeri. Solunum Hastalıkları 1998;9: 43-53.
 • 30) Zamani A, Paşaoğlu G, Can G ve ark. Malign plevral efüzyonlarda CEA ve CA 19-9 düzeyleri. Selçuk Üni Tıp Fak Dergisi 1996;12:1-9.
 • 31) Ward U, Primrose JN, Finan PJ, et al. The use of tumor markers CEA, CA -195 and CA 242 in evaluating the response to chemotherapy in patients with advanced colorectal cancer. B J Cancer . 1993;67:1132-5.
 • 32) Molina R, Filella X, Jo J, et al. CA 125 in biological fluids. Int J Biol Markers. 1998;13:224-30.
 • 33) Paşaoğlu G, Zamani A, Özer F ve ark. Malign plevral efüzyonlarda CEA, CA 19-9, CA 125 ve CA 15-3 düzeyleri. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi Özet Kitabı 1996;62.
 • 34) Kandylis K, Vassilomanolakis M, Baziotis N. Diagnostic significance of the tumour markers CEA, Ca 15-3 and CA 125 in malignant effusions in breast cancer. Ann Oncol 1990;1:435-8.
 • 35) Niwa Y, Shimokata K. Diagnostic significance of cancer antigen 125 (CA 125), pankreatic oncofetal antigen and CEA in malignant and tuberculous pleural effusions. Jpn J Clin Oncol 1986;16:3-8.
 • 36) San Jose ME, Alvarez D, Valdes L ve ark. Utility of tumour markers in the diagnosis of neoplastic pleural effusion. Clin Chim Acta. 1997;265:193-205.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.