HİLMİ UYSAL
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Ferah KIZILAY
(Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Barın SELÇUK
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Murat ERSÖZ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
MÜFİT AKYÜZ
(Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 27Sayı: 1ISSN: 1300-1817 / 1302-1664Sayfa Aralığı: 28 - 34İngilizce

85 5
A silent period of levator palpebrae activity induced by median nerve stimulation
Levator palpebra kası bilinç bozulduğunda baskılanan tonik aktivitesi olan bir kastır. Dolayısıyla beyin sapında levator palpebra motor nükleusu ile ARAS arasında doğrudan bir ilişkinin bulunması beklenir. . Bu çalışmada levator palpebra motor nükleusu ile ARAS arasındaki dolaylı ilişki araştırılmış ve O.Oculi kasında istemli kas aktivitesi olmayan total periferik fasial paralizili 6 hastada median sinirin bilekten uyarımı ile levator palpebra superior kasından kaydedilen sessiz periyot incelenmiştir. Median sinirin bilekten 0.5-1 msn süreli ağrılı uyarımı ile Levator palpebra kasında ortalama 53±4 msn. de başlayıp 78±3 msn.de sona eren sessiz periyot gözlenmiş ve ortalama 25±4 msn. süren bir baskılanma saptanmıştır. Normal taraftaki Orbikülaris Oküli kasında aynı taraf median sinirin bilekten uyarımında sessiz periyot gözlenmemiştir. Gözlenen bu sessiz periyot Levatör palpebra superior kası ile asandan retiküler formasyon arasındaki ilişkinin elektrofizyolojik dolaylı bir bulgusu olabilir . Bu bulgu inhibitor bir ilişkiye karşılık gelmekle birlikte uykuda inhibe olan polisinaptik eksitatör tipte yol ile de bağıntılı olabilir.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Aramideh, M., Ongerbaer de Visser, B.W., Devriesse, P.P., Bour, L.J., Speelman, J.D. Electromyographic features of levator palpebrae superioris and orbicularis oculi muscles in blepharospasm. Brain. 1994; 117, 27-39.
 • 2) Aramideh, M., Bour, L.J., Koelman, J.H.T.M., Speelman, J.D., Ongerboer de Visser, B.W. Abnormal eye movements in blepharospasm and involuntary levator palpebrae inhibition. Clinical and pathophysiological consideration. Brain. 1994; 117, 1457-1474.
 • 3) Aramideh M, Koelman JHTM, Speelman JD, Ongerboer de Visser BW. Eyelid movement disorders and electromyography. Lancet. 2001; 357, 805-806.
 • 4) Aramideh, M., and Ongerboer de Visser, B.W. Brainstem reflexes. Muscle Nerve. 2002; 26, 14-30.
 • 5) Bour, L.J., Aramideh, M., Ongerboer de Visser, B.W. Neurophysiological aspects of eye and eye-lid movements during blinking in man. J Neurophysiol. 2000; 83, 166-176.
 • 6) Esteban, A., Traba, A., Prieto, J. Eyelid movements in health and disease. The Supranuclear impairment of the palpebral motility. Neurophysiol Clin. 2004; 34, 3-15.
 • 7) Ford, B., Fahn, S., Pullman S.L. Peripherally induced EMG silent periods. Normal physiology and disorders of motor control. Adv Neurol. 1995; 67, 321-328.
 • 8) Loeffler, J.D., Slat, B., Hoyt, V.F. Motor abnormalities of the eyelids in Parkinson's disease. Arch Ophtalmol. 1966; 76, 178-185.
 • 9) Schmidtke, K., Büttner-Ennever, J.A. Nervous control of eyelid function: a review of clinical experimental and pathological data. Brain. 1992; 115, 227-47.
 • 10) Svilpauskaite, J., Truffer, A., Vaiciene, N., Magistris, M.R. Electrophysiology of small peripheral nerve fibers in man. A study using the cutaneus silent period. Medicana (Kaunas). 2006; 42, 300-313.
 • 11) Teasdale, G., Jennett, B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974; 2, 81-4.
 • 12) Zeman, A. Consciousness. Brain. 2001; 124, 1263-1289.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.